1. Home
  2. Artikelen
  3. Finance bij PE-gefinancierd bedrijf: 5 sleutels voor succes

Finance bij PE-gefinancierd bedrijf: 5 sleutels voor succes


Als je als finance professional werkt in een bedrijf dat is gefinancierd door private equity, dan moet je deze constant een accuraat inzicht geven in de prestaties van het bedrijf. Maar hoe doe je dit?

Finance bij PE-gefinancierd bedrijf: 5 sleutels voor succes

Voor een controller of CFO kan het een heel nieuwe wereld zijn als een bedrijf te maken krijgt met een nieuwe institutionele eigenaar. Dit is zelden een welkome verandering. 

Waarom? Er zijn meerdere redenen, maar er springt er één in het oog: met het institutionele eigenaarschap komen ook strategische en tactische veranderingen aan bod en is er een toegenomen functionele verantwoordelijkheid. Dit vraagt veel van een financieel manager en kan als zeer overweldigend ervaren worden. 

Wat zijn dan de sleutels tot succes voor finance professionals die te maken krijgen met private equity partijen? 5 sleutels voor succes: 

1. Cijfers liegen niet
Investeerders, eigenaren en vooral private equity partijen bezitten een bijna niet te verzadigbare honger naar het inzien van de financiële verslagen. Als financial ben je gewend te werken met een bepaalde cadans en consistentie, of het nu gaat maandelijkse rapportages, kwartaalcijfers of jaarverslagen. Onder private equity eigenaarschap zullen deze deadlines significant frequenter worden. 

Om hier mee om te gaan is het een absolute must het proces te optimaliseren. Dit kan deels door handmatige invoeringen te verminderen. Daarnaast is het goed om te inventariseren waar de belangrijkste knel- en verbeterpunten van het team en het proces liggen. Niet alleen zal het finance team sneller moeten afsluiten, de eisen aan de rapportages zullen significant toenemen. 

2. Inzicht
Met institutioneel eigenaarschap komt een eis om meer te weten over het bedrijf dan men eerder gewend was. Oprichters hebben vaak geleerd te vertrouwen op instincten over hun bedrijf en de algemene richting waarin dit beweegt. Maar een PE-eigenaar zal vergaande details willen hebben. Zij willen alles kwantificeren en meten. Als gevolg hiervan moet een controller de significantie van verschillende financiële en operationele gegevens heel goed begrijpen. 

Vervolgens is het van belang snel een methode te ontwikkelen die de zichtbaarheid van de gegevens verbeterd. De financier wilt een duidelijk inzicht hebben in de prestaties van een bedrijf en daar hoort de juiste informatie bij. Het is van belang deze informatie te verschaffen als je in functie wilt blijven. Wanneer doe je het goed? Als je een groot percentage van de vele kritische vragen kunt beantwoorden. Kortom, als je zichtbaarheid creëert voor de nieuwe eigenaar. 

3. Niet alleen wat, maar ook waarom
Van controllers en financieel managers die samenwerken met private equity partijen wordt verwacht dat ze naast financiële informatie ook financiële inzichten verschaffen. Private equity partijen zullen vaker op zoek gaan naar de waarom’s.

Een goed voorbereide private equity controller anticipeert op mogelijke vervolgvragen op basis van het begrip voor de aard van deze vragen. De private equity partij richt zich op het investeringsvraagstuk en zal haar vragen hierom construeren. Als er bepaalde zorgelijke situaties aan de horizon liggen doet een financial er goed aan zich hierop voor te bereiden door proactief analyses aan te bieden, maar tenminste zal hij in staat zijn mogelijke vragen te beantwoorden. Om dit te doen moet hij of zij:

  • Beschikken over een kwantificeerbaar begrip van de belangrijkste business drivers. Aangeven dat de verkopen dalen vanwege een zwakke vraag is niet genoeg. Is het een prijs probleem of juist een volume probleem? Seizoensgebonden? Het is belangrijk om specifiek te zijn. 
  • Beschikken over het juiste personeel. 
  • Beschikken over de juiste systemen en processen. Zonder systemen en processen die data kunnen opvangen, structureren en om kunnen zetten in inzichten worden beslissingen een wilde gok in plaats van een goed onderbouwd antwoord. 

4. Ken de afkortingen
De kwaliteit van het proces is een van de belangrijkste oorzaken voor problemen in rapporteren. Als het proces ineffectief is, dan is inzicht onmogelijk. Daarom is het van belang om een goed begrip te krijgen van de O2C, P2P en R2R cycles te krijgen. Dit zijn de order-to-cash, procure-to-pay en record-to-report cycles. Het is van belang hier goed inzicht in te krijgen en te zorgen dat de processen zo effectief mogelijk verlopen. 

Daarnaast mag je de belangrijkste afkorting van allemaal niet vergeten (tenminste in de private equity wereld): de KPI. De vraag is niet of je ze hebt. De vraag is of je de juiste meet. Hiervoor moet de goed voorbereide financial weten of de datasets schoon genoeg zijn en of het proces van rapporteren efficiënt genoeg is om te resulteren in KPI’s die antwoord kunnen geven op de cruciale operationele vragen. 

5. Visualiseer de eindstreep
De levenscyclus van een relatie met een private equity financier is eindig. Het doel van alle nieuwe processen, procedures en strategische keuzes die het private equity bedrijf heeft doorgevoerd is om een proces van zinvolle waardecreatie gedurende de investeringstermijn te realiseren. 

En de eindstreep is een realisatie van waardecreatie door een succesvolle exit. Om de eindstreep te behalen is het van belang dat de controller de taal van waardecreatie, lees groei van EBITDA, spreekt, en het vloeiend genoeg spreekt om uitdagingen die het behalen van het ideale exit scenario in gevaar brengen tijdig te identificeren.
 
J. Madden en A. Queiroga van Accordion op CFO.com 


Gerelateerde artikelen voor financials

06-09-2021 10:11

Bij email compromise-fraude wordt de identiteit van een topman binnen een bedrijf als het ware gekaa...

06-09-2021 09:42

In 'Als het er echt om gaat' bespreekt Wimjan Bos verschillende visies op risicomanagement.

06-09-2021 09:35

Effectief risico's beheersen doe je in de diepte: door controle en audit, in drie lijnen. Hoe en waa...

06-09-2021 09:19

De slager moet zeker wél zijn eigen vlees keuren: misvattingen over risicomanagement.

29-07-2021 07:27

Goed personeel vinden en binden hoort ook op de radar van de controller.

29-07-2021 07:21

Voorbereiden op het einde van de coronacrisis, stap 1: liquiditeit op orde.

29-07-2021 07:18

Risico’s bij het herstarten van de economie zijn er genoeg. Ben je daar als financial al alert op?

07-07-2021 13:44

Wat houdt je als leider staande in alle hectiek van vandaag? Moed en lef zijn essentieel, bleek tijd...

07-07-2021 11:54

Waarom floreren sommige ideeën van meet af aan, terwijl andere razendsnel ter ziele gaan? Verbeter d...

07-07-2021 11:23

Zes tips om je invloed te vergroten door effectief stakeholdermanagement.

01-07-2021 14:31

Sijthoff Media heeft het cursusaanbod NBA Opleidingen overgenomen van de Koninklijke Nederlandse Ber...

11-06-2021 10:02

De rol van Power BI, nieuwe features en andere ontwikkelingen in het favoriete gereedschap van finan...