1. Home
  2. Artikelen
  3. Kritiek samenstelpraktijk is niet aan Kock besteed

Kritiek samenstelpraktijk is niet aan Kock besteed


De kritiek op de samenstelpraktijk zwelt op. Maar daar is Charles Kock, docent Leergang Samenstelpraktijk in het MKB, niet van gediend. “Als je je daadwerkelijk hebt verdiept in 4410, dan ken je de toegevoegde waarde.”

Kritiek samenstelpraktijk is niet aan Kock besteed

De discussie over de toekomst van de accountant barst in alle hevigheid los. Wat is nog de toevoegde waarde van de Standaard 4410, waarbij de accountant het management van de opdrachtgever ondersteunt bij het opstellen en presenteren van historische financiële informatie? Immers, de ondernemer en onderneming kunnen tegenwoordig 24 uur, 7 dagen in de week over realtime financiële informatie beschikken. “Het is onmiskenbaar zo dat de jaarrekening aan belang inboet, omdat we als accountants meer en meer tussentijdse rapportages geven. Maar dat wil niet zeggen dat het niet goed is om eens per jaar risicogericht naar de onderneming, de ondernemer en de omgeving waarin zij zich bevinden te kijken. Dat met behulp van alle waarborgen, zoals de VGBA. Als accountant ben je deskundig. Kritisch. Maar ook: ethisch verantwoord. Zo’n blik is en blijft waardevol. Het stempel van de accountant is als een ISO-certificaat of als een keurmerk van Bovag boven de garage. De jaarrekening mag dan in belang afnemen, dat keurmerk eens per jaar wil je als mkb-ondernemer.”

Vertrouwen kweken

Zodat het alom bekende ‘maatschappelijke verkeer’ vertrouwen krijgt in de desbetreffende onderneming. “Dat is niet iets van gisteren. Nee, dat bestaat al honderden jaren. De Italiaanse monnik Luca Pacioli begon er in 1494, middenin de Renaissance, mee. Het kweekte vertrouwen en dat vertrouwen is nu nog de basis. Allereerst vindt de overheid het belangrijk dat er een beroepsgroep in staat is een beoordelend label te hangen aan een jaarrekening. En die beoordeling hoeft slechts één keer per jaar. De overheid vindt het zelfs zo belangrijk dat er een publiekrechtelijke titel aan hangt. Daarbij komen de stakeholders. Stel, je bent financierder van een onderneming. Dan wil je simpelweg weten in een financieel overzicht hoe het gaat met het bedrijf waar je je geld in hebt gestopt. Een volgens de wettelijke normen opgesteld overzicht, met de deskundige betrokkenheid van de accountant,  geeft daarbij meer zekerheid. Dat alles neemt niet weg dat we door digitalisering en robotic accounting het samenstellen sneller en efficiënter kunnen doen. Daarbij moeten we als accountant meer kennis van data-analyse opdoen.”

Beoordelingsvermogen

De term robotic accounting is gevallen. Wat verwacht Kock daarvan in de toekomst? “Veel kantoren hebben al vergaande automatisering. Dat levert efficiëntie voor het administratieve proces op. Dus het is niet de vraag of robotic accounting een rol gaat krijgen. Die rol heeft het al. Maar uiteindelijk zal er een accountant moeten zijn die de ondernemer begeleidt bij de beoordeling van die gegevens.. Moeten we een post afboeken of niet? Wanneer schrijven we af? Wanneer nemen we een voorziening op? Dat vraagt professioneel beoordelingsvermogen.” De efficiëntie in de administratieve processen kan er wel toe leiden dat controllers binnen bedrijven niet meer nodig zijn, stelt Kock. “Als we de robotisering zodanig op orde hebben, kun je je afvragen of er nog financial controlling nodig is. Dan kun je, zeker bij de kleinere bedrijven, de controlfunctie overnemen.” Kock maakt een parallel naar zijn vroegere praktijk op het platteland in het oosten van Nederland. “Ik had veel agro-cliënten. Ik zag aan de kengetallen dat in mijn regio de kosten voor dierenartsen ten opzichte van de benchmark hoger waren. Ik liet niet na dat bij elke klant te zeggen. Na een half jaar had ik een dierenarts op de stoep staan. Waar ik maar mee wil zeggen: als niemand acteert, is de norm dat je moet betalen. Zo bekeken, waarom zouden we de controlfunctie niet kunnen overnemen?”

Tot slot zou Kock meer trots op het vak van de mkb-accountant willen zien. “We zijn te bescheiden over onze rol in het mkb. Het label van de samenstelopdracht is waardevol. We zijn wellicht wat te veel doeners, waardoor we onze eigen rol onderschatten. Zonde, want als je er met een helikopterview naar kijkt, dan zie je dat we integer en deskundig mkb’ers bij de hand nemen. Daar mag je best trots op zijn!”  

Leergang: Samenstelpraktijk in het mkb

Charles Kock is vakdirecteur accountancy bij accountantskantoor Flynth. “Niet iedereen kent alle regels en daarnaast is er bij menig accountant onduidelijkheid over de toepassing van die regelgeving. Binnen twee dagen leggen we de regels uit, vertellen wij waarom die zijn ontwikkeld en bespreken wij hoe je ze in de praktijk kunt toepassen.”


Gerelateerde artikelen voor financials

06-09-2021 10:11

Bij email compromise-fraude wordt de identiteit van een topman binnen een bedrijf als het ware gekaa...

06-09-2021 09:42

In 'Als het er echt om gaat' bespreekt Wimjan Bos verschillende visies op risicomanagement.

06-09-2021 09:35

Effectief risico's beheersen doe je in de diepte: door controle en audit, in drie lijnen. Hoe en waa...

06-09-2021 09:19

De slager moet zeker wél zijn eigen vlees keuren: misvattingen over risicomanagement.

29-07-2021 07:27

Goed personeel vinden en binden hoort ook op de radar van de controller.

29-07-2021 07:21

Voorbereiden op het einde van de coronacrisis, stap 1: liquiditeit op orde.

29-07-2021 07:18

Risico’s bij het herstarten van de economie zijn er genoeg. Ben je daar als financial al alert op?

07-07-2021 13:44

Wat houdt je als leider staande in alle hectiek van vandaag? Moed en lef zijn essentieel, bleek tijd...

07-07-2021 11:54

Waarom floreren sommige ideeën van meet af aan, terwijl andere razendsnel ter ziele gaan? Verbeter d...

07-07-2021 11:23

Zes tips om je invloed te vergroten door effectief stakeholdermanagement.

01-07-2021 14:31

Sijthoff Media heeft het cursusaanbod NBA Opleidingen overgenomen van de Koninklijke Nederlandse Ber...

11-06-2021 10:02

De rol van Power BI, nieuwe features en andere ontwikkelingen in het favoriete gereedschap van finan...