1. Home
  2. Artikelen
  3. 4 do's voor digitale transformatie

4 do’s voor digitale transformatie


De BIT boort weer een IT-project van de overheid de grond in. Maar hoe moet een transformatieproject dan wel gedaan worden?

4 do’s voor digitale transformatie

Door Bouko de Groot

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft het in 2017 gestarte ICT-programma Machtigen van de overheid getoetst. Dat programma heeft als doel om verbetering en samenhang aan te brengen in de verschillende manieren van machtigen voor digitale publieke dienstverlening voor burgers en bedrijven. Het uitgangspunt is het bestaande systeem van DigiD machtigen.

Vernieuwing voor cybersecurity

Volgens BIT wordt de noodzaak voor burgers en bedrijven om eenvoudig digitaal te kunnen machtigen groter. Dienstverleners zullen steeds vaker om hogere authenticatieniveaus vragen, als gevolg van strengere beveiligingseisen voor de uitwisseling van privacygevoelige informatie. Voor toegang is dan zogenaamde twee-factor-authenticatie nodig (dat combineert iets dat de gebruiker weet en iets dat de gebruiker heeft). De huidige, ongewenste maar veel voorkomende, praktijk waarin mensen hun DigiD-inloggegevens delen, wordt dan een stuk lastiger. Ook is er politieke urgentie omdat in het regeerakkoord oplossingen zijn toegezegd.

Het programma Machtigen is halverwege 2017 gestart en werkt met plateaus. Tot nu toe is zijn alleen de beoogde resultaten van het eerste plateau uitgewerkt. In dit plateau wordt gewerkt aan functionaliteit voor wettelijke vertegenwoordiging bij ouderlijk gezag, curatele en bewindvoering, naast het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en renovatie van het bestaande systeem DigiD Machtigen. De oplevering van dit eerste plateau is voor eind 2019 gepland. In latere plateaus wil het programma andere vormen van machtigen toevoegen, zoals nabestaandemachtiging of zaakmachtiging, en sectorale en mogelijk private registers koppelen.

Gebrek aan sturing

De totale kosten voor het programma zijn begroot op 16,8 miljoen euro. Voor de realisatie van het eerste plateau is 6,8 miljoen euro begroot. Pas na oplevering van dat plateau wordt besloten of en hoe het programma wordt voortgezet. BIT heeft alleen dat plateau getoetst en komt tot een vernietigende conclusie:

“Er is een urgente maatschappelijke behoefte aan een goedwerkende machtigingsoplossing. Het programma Machtigen vult deze behoefte met de huidige aanpak niet in.” en “Wij zien daarnaast dat Machtigen last heeft van het gebrek aan sturing op de samenhang van de voorzieningen in de Generieke Digitale Infrastructuur. Wij denken dat maatschappelijk betekenisvolle verbeteringen hierdoor voorlopig beperkt haalbaar zijn.”

Bezoek Finance Expo 2020

Kom naar Finance Expo 2020, hét ICT Innovatie event voor financials. Ontdek in 1 dag de nieuwste IT-oplossingen die jouw prestaties ingrijpend kunnen verbeteren. Met 50 sprekers & exposanten, 25 sessies en 1000 financials.

Meld je aan met code ADV19

Hoe het wel moet

BIT adviseert daarom de volgende punten om deze transformatie toch nog tot een succes te maken, wat als model kan dienen voor elke digitale transformatie:

1. Zorg eerst voor een gedegen procesontwerp

Maak eerst een gedegen ontwerp van van het proces dat geautomatiseerd moet worden. Realiseer dan pas de IT-functionaliteit. Dit is vooral van belang in projecten waar de complexiteit niet IT-gerelateerd is. Zo wordt voorkomen dat functionaliteiten gebouwd gaan worden, voordat de meerwaarde en haalbaarheid van de oplossing klip-en-klaar zijn vastgesteld. Maak een beleidsfunctionaris verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwerp.

2. Zorg dat dienstverleners aansluiten

Zorg dat het programma meer aandacht krijgt voor het aansluiten van dienstverleners, zodat gebruikers op grotere schaal kunnen profiteren van de mogelijkheden.

3. Zorg voor transparantie

Zorg voor een transparante opbouw van de kosten en acceptabele doorbelasting. Doorbelasting van kosten mag geen geen drempel zijn voor dienstverleners om aan te sluiten op het transformatie-programma.

4. Breng samenhang in de digitale infrastructuur

Samenhang bewerkstelligen en behouden valt zelf uiteen in vijf punten:

  • Zorg voor functionele samenhang vanuit het perspectief van de gebruiker.
  • Zorg voor technische samenhang.
  • Zorg voor een samenhangende aanpak in de doorontwikkeling en het beheer van de voorzieningen (bijvoorbeeld via SAFe, het Scaled Agile Framework, een set van principes, werkwijzen en vaardigheden die de laatste jaren door steeds meer organisaties wordt gebruikt om op grote schaal software te ontwikkelen).
  • Zorg voor planmatige samenhang door een doorontwikkelplan op te stellen voor clusters van voorzieningen.
  • Zorg voor meer samenhang door de financiering naar een hoger niveau te verleggen: niet meer per voorziening en per project, maar voor een samenhangend cluster en meerjarig.

Andere BIT-adviezen:
ICT vernieuwing? Doe minder en stuur beter
– 4 pijlers van succesvolle ICT-vernieuwing
– Hoe datamigratie niet moet


Gerelateerde artikelen voor financials

11-02-2022 10:29

Op overnamepad? Wees je bewust van deze fiscale aspecten. Het kan je onderneming veel geld schelen....

11-02-2022 09:45

Hoe maakt u de kapitaalstructuur van de onderneming geschikt voor opvolging?

11-02-2022 09:37

Vijf pijlers van acquisitiestrategie, 3. Formulering van acquisitiecriteria en -randvoorwaarden (Acq...

11-02-2022 09:15

Drie tips om je business partners mee te nemen van rolling forecasting naar continuous planning.

11-02-2022 08:51

In dit tweede deel van de serie gaan we verder met vragen en antwoorden omtrent het maken van liquid...

15-11-2021 11:54

Je kunt weer klassikale trainingen volgen!

11-11-2021 10:01

Hoe kun je naast knap in je vak ook een inspirerende manager of partner worden? Want wie excelleert...

11-11-2021 09:57

Financieel management worstelt met thuiswerken en inclusiviteit.

11-11-2021 09:47

Een high performance manager is zowel visionair als praktijkgericht. Het profiel van deze excellente...

11-11-2021 09:30

Beter worden in forecasting? Dan is er allereerst meer aandacht nodig voor de gedragskant.

17-10-2021 14:09

P&C-expert Marco van Alfen deelt 4 stappen die nodig zijn om tot een data driven cultuur in forecast...

12-10-2021 11:56

IFRS en US GAAP worden hoe langer hoe meer gelijk getrokken. Overeenkomsten, verschillen, en tips.