1. Home
 2. Cursussen
 3. Opleiding Controller in een Week

Opleiding Controller in een Week


Bereid je in 5 dagen voor op de functie en werkzaamheden van de moderne controller.

Werk je als financial controller of wil je als controller aan de slag? Met de opleiding Controller in een Week breng je je financiële en strategische inzicht naar een hoger niveau, zonder dat je een volledige hbo- of postdoc- opleiding tot controller hoeft te volgen. In vijf dagen komen alle facetten van het werkgebied van de hedendaagse controller aan bod. Ook wordt er aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling door middel van twee personal coachingsessies en drie ontwikkeltesten.

Jouw veiligheid staat voorop. Deze cursus is 100% Coronaproof. Lees hier meer. Deze cursus is juist nu, tijdens de huidige crisis, extra relevant.

Ontdek in 5 dagen alles over het werkgebied van de moderne controller

Als financial controller ben je een belangrijke spil in de organisatie. Vanuit je financiële expertise adviseer je het management en draag je bij aan strategische beslissingen die impact hebben op de gehele organisatie. Maar doordat de wereld van finance snel verandert, wordt er van jou als controller veel gevraagd. Wat wordt er nu precies van je verwacht? In deze opleiding financial controller werken de docenten aan de hand van cases en reiken zij zes boeken uit over het volledige werkterrein van de hedendaagse controllersfunctie. De opleiding is interactief en praktisch van opzet. Naast de vijf lesdagen, maken ook drie persoonlijke ontwikkeltesten en twee personal coachingsessies deel uit van het opleidingsprogramma. Zo ben je in slechts vijf dagen gegarandeerd een betere controller en een sterkere gesprekspartner voor het management.

5 dagen | 2 coachsessies | 3 ontwikkeltesten | 6 boeken | 2 topdocenten

"Nu begrijp ik wat mijn businesspartners bezighoudt en beheers ik de tools om ze beter van dienst te zijn."


Inclusief toegang tot FinanceHub.nl

Inclusief 4 E-learning modules

Bij dit programma ontvang je 4 E-learning modules die uitstekend aansluiten op de training. Haal alles uit Controller in een Week en behaal 7 extra PE Uren.

Online modules Controller in een Week:
- Omgevingsanalyse
- Integrale bedrijfsanalyse
- Het Canvas Businessmodel
- Basel III in de praktijk

 

Wat zijn de voordelen van de cursus?

 • Ontdek de invloed van de Coronacrisis op de rol van de controller
 • Voorkom onnodige financiële missers en signaleer sneller kansen
 • Weet wat er van jou als moderne controller wordt verwacht
 • Krijg inzicht in hoe je als controller invloed uitoefent op de business
 • Word een betere adviseur van het management
 • Ontwikkel een strategische visie op jouw vakgebied
 • Ken alle theorieën en tools van de high-performance-controller
 • Vergroot de kredietkansen met een optimale planning-en-controlcyclus

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Dag 1: De functie van de controller
 • Dag 2: Management Control
 • Dag 3: Management Accounting
 • Dag 4: Financiële Analyse
 • Dag 5: Treasury & Cash Management
 • Tweemaal anderhalf uur sparren met personal coach

Welke boeken en/of materiaal ontvang je?

Bij aanvang van deze financial controller opleiding worden de onderstaande boeken uitgereikt. Tevens ontvang je een map met daarin de sheets en artikelen die tijdens de controller training worden gebruikt. De boeken dienen als naslagwerk en zijn bij de prijs inbegrepen. De docenten verwijzen  telkens naar de bijbehorende hoofdstukken. De boeken beslaan het volledige werkterrein van de hedendaagse controllersfunctie.

 • De financiële manager van de 21e eeuw
 • CPM: Sturing van strategie tot werkvloer
 • Management Control
 • Activity Based Costing
 • Bankkrediet, macht of onmacht
 • 101 Management Kengetallen

Voor wie is deze cursus bestemd?

De opleiding is bestemd voor iedereen die werkt of gaat werken als controller maar daarvoor nog geen specialistische opleiding tot controller heeft gevolgd. Je ontdekt in een tijdsbestek van vijf dagen alle facetten van de hedendaagse controllersfunctie. Tevens leer je hoe je optimaal invloed uitoefent op de business, hoe je een excellent  functionerend control framework opzet en daarmee actief bijdraagt aan een duurzaam financieel gezonde organisatie.

Wil je meer verdieping? Volg dan nu de leergang Controlling. Klik hier voor meer informatie.

Het hele team op hetzelfde niveau

We kunnen dit programma ook voor u op maat organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer medewerkers. Een financieel voordeel oplopend tot 50% van open deelname, een programma op maat en uitvoering waar en wanneer het u en uw organisatie uitkomt. Bel voor meer informatie of een offerte met Ivo ten Hoorn op +31 6 2471 9757.

Programma

Online ontwikkeltesten & personal coaching

Alle deelnemers kunnen gebruik maken van 3 online ontwikkeltesten en onze personal coach Albert Allmers, die al meer dan 1.000 finance professionals heeft begeleid. In 2 sessies van anderhalf uur krijg je meer inzicht in je ambities, kansen en (on)mogelijkheden. Albert geeft je tevens feedback, suggesties en tal van ideeën om een betere controller te worden.

Onderwerpen

De eerste sessie vindt plaats voor aanvang van de eerste dag van de controller training. In deze sessie formuleer je aan de hand van de resultaten van je ontwikkeltesten samen met Albert jouw doelstellingen voor deze opleiding. Na de laatste trainingsdag kijk je tijdens de tweede coaching weer naar je doelstellingen. Welke heb je behaald en waar wil je nog aan (blijven) werken? De coaching vindt plaats ten kantore van Alex van Groningen in Amstelveen

Dag 1: De functie van de controller

Op de eerste dag staat de functie van de controller centraal. Als een spin in het web is hij/zij in staat om de consequenties van managementbeslissingen te overzien en tegelijkertijd nieuwe kansen en bedreigingen te onderkennen. Ook wordt de relatie tussen de controller en de andere functionele gebieden binnen de organisatie besproken. Waar, wanneer en waarom komt de controller in beeld? Strategische informatieplanning is daarbij een belangrijk onderdeel.

 • De evolutie van de controllersfunctie
 • De organisatie en context van de controllersfunctie
 • De controller van de 21ste eeuw: business enabler
 • De rol van strategische informatieplanning

Docent: Drs Jean Gieskens AC CCM QT

Dag 2: Management Control

Management Control is het geheel van maatregelen dat is gericht op de implementatie van, en het procesmatig sturen op, strategische doelstellingen van organisaties. De controller vervult hierbij een belangrijke rol door een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen, inrichten en/of onderhouden van een Management Control framework. Op deze dag wordt behandeld hoe je vanuit de informatieplanning via strategische analyse tot een goed geolied Management Control framework komt.

Onderwerpen

 • Business IT Alignment en het Conceptual Framework of Information Systems Design
 • Business Process Management en Business Process Redesign
 • Strategische analyse en implementatie
 • Management Control frameworks

Docent: Drs Jean Gieskens AC CCM QT

Dag 3: Management Accounting

Het verzorgen van managementinformatie en het opstellen van periodieke managementrapportages, zogeheten “Maraps”, zijn misschien wel de belangrijkste taken van de controller. Goede kennis van Management Accounting is daarbij essentieel. Op deze dag wordt hier dan ook uitgebreid op ingegaan. Daarbij passeren methoden als Activity Based Management en Value based management de revue. Ook worden diverse tips en handreikingen gegeven over de wijze waarop je meer invloed kunt claimen en uitoefenen op belangrijke managementbeslissingen.

Onderwerpen

 • De rol van de controller bij Management Accounting
 • Beyond MARAP (management/maand rapportage)
 • Van Cost Accounting naar Management Accounting
 • Activity Based Management en Value based management
 • De Planning & Controlcyclus in de praktijk
 • Balanced Scorecard: van strategie naar sturing en de juiste KPI’s bij de strategie
 • Investeringsanalyse

Docent: Drs Hinrich Slobbe

Dag 4: Financiële Analyse

Financiële analyse is essentieel om de prestaties van een organisatie te kunnen beoordelen en reikt verder dan analyseren van de jaarrekening. Een goede financiële analyse legt een relatie tussen cijfers en kengetallen enerzijds en de bedrijfsactiviteiten, de branche en het maatschappelijke speelveld waarin een organisatie zich bevindt anderzijds. Een dergelijke beoordeling kan gevraagd worden door het management, een financier of door een stakeholder. Als controller dien je financiële analyse goed te beheersen.

Onderwerpen

 • Strategische Analyse: een bedrijfskundige benadering van de financials
 • Ratio Analyse: het vanuit diverse perspectieven bepalen van de gezondheid van organisaties
 • Aandeelhouderswaarde, kredietwaardigheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Cashflow Analyse: van kasstroomoverzicht tot liquiditeitsplanning
 • Werkkapitaalanalyse, werkkapitaalratio’s en workingcapital scan

Docent: Drs Hinrich Slobbe

Dag 5: Treasury & Cash Management

Treasury & Cash management is de verzamelnaam voor alle activiteiten die betrekking hebben op het beheren van geldstromen en de daaruit voortvloeiende liquiditeits-, rente- en valutaposities van organisaties. Ook wel het betalingsverkeer en liquiditeitsbeheer van een organisatie. Als controller dien je te weten wat er op dit gebied speelt en wat de risico’s zijn. Vooral op het gebied van cashflow management mag van de hedendaagse controller grondige kennis worden verwacht

Onderwerpen

 • De Cash Conversion Cycle in relatie tot werkkapitaalbeheer
 • De toegang tot financiële markten
 • Cash Pooling: notional pool en zero balance
 • Het indienen van een financieringsaanvraag
 • Treasury Statuut, Cashflow Statuut en Credit Policy

Docent: Drs Jean Gieskens AC CCM QT

Docenten

Hinrich Slobbe

Drs. Hinrich Slobbe is 25 jaar actief als trainer en adviseur op financieel gebied. In deze periode heeft hij financiële trainingen aan een keur van ondernemingen en instellingen gegeven. Hij heeft zich daarbij ontwikkeld als specialist op het gebied van financiële analyse en managementinformatie. Naast zijn werk voor vele bedrijven waaronder banken, verzekeraars, productie en handelsondernemingen doceert hij aan diverse hogescholen en universiteiten.

Jean Gieskens

Jean boeit zijn publiek van de eerste tot de laatste minuut door zijn bevlogen en enthousiaste presentaties. Jean Gieskens is sinds 1998 werkzaam als senior trainer en management consultant waarbij hij zich met name toelegt op de verbinding tussen financiële en bestuurlijke processen. Binnen het financieel management is hij gespecialiseerd in het credit-, cash- en treasury management. Jean Gieskens is als hoofddocent verbonden aan de Universiteit van Tilburg en de TIAS Business School. Daarnaast is hij gast- respectievelijk kerndocent aan diverse universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen.

Vera van den Anker

Vera van den Anker is (team)coach en trainer. Tevens is zij ontwikkelaar van mensen en organisaties. Ze vindt het mooi als mensen gaan voelen en nadenken over zichzelf, bewust stappen gaan zetten. Haar kracht ligt in het verbinden met en van mensen, gericht op de doelen van de organisatie en maatschappelijke ontwikkelingen: samenwerken en toegevoegde waarde creëren.

Albert Allmers

Albert is een deze zeer ervaren persoonlijke coach die al meer dan 1500 finance professionals heeft begeleid. Oud-deelnemers waarderen hem met gemiddeld een 9,2. Hij heeft een zeer kalme en open aanpak en coacht op een respectvolle manier met veel ruimte voor open discussies. Albert doorloopt momenteel het Post-Graduate programma Executive Coaching aan de VU te Amsterdam.

Frank Piepers

Frank Piepers is als (verander)manager, adviseur en procesmanager actief in de publieke sector en levert bij voorkeur van binnenuit een bijdrage aan het verbeteren van bestuurlijke prestaties, control en bedrijfsvoering. Kenmerkend voor zijn werkwijze is het verbinden van het hoofd in de wolken en twee voeten op de grond resulterend in een toegepast advies en maakaanpak. Frank is gastdocent aan de Universiteit Twente voor de Masterclass Financieel Management & Bedrijfsvoering.

Referenties

"Na het volgen van Controller in een Week is voor mij het grotere geheel duidelijker. Ik begrijp beter wat mijn business partners bezig houdt en ik beheers nu de tools om hen nog beter van dienst te zijn."

Chris van der Gragt, Internal controller Lightweight Containers

 

"Het is een goede opleiding waarin een flink aantal onderwerpen behandeld wordt. Voor mij persoonlijk was het een goede opfrisbeurt van het verleden. Ik ben zelf geen controller, maar mijn werk schuift wel meer en meer op in die richting. Ik moet binnen één van onze business lines zelf de controller aansturen en controleren. Daar komt de opgedane kennis goed bij van pas."

Atilla Meulenbelt, Manager business lounges Servisair Amsterdam

 

"Ik vond alle dagen interessant, maar vooral erg goed was de tweede dag over Management Control. De docent van deze dag, Jean Gieskens, heeft een zeer uitgesproken visie over hoe je als financieel manager in de organisatie je rol moet uitvoeren.
De vijfde dag over financiering was ook erg boeiend. Hoe kun je zorgen dat je de jaarrekening op zo’n manier aan een bank presenteert dat je er sneller uitkomt met ze? Op deze vraag heb ik zeker antwoord gekregen."

Mario van Will, Financieel manager Bosman Medische Hulpmiddelen”

 

"Door de diversiteit aan deelnemers kwamen er veel praktijkcases naar voren. Hoe gaat het er hier en hoe gaat het er daar aan toe? De favoriete onderwerpen waren wel Management Control en Management Accounting. Dat sluit ook heel goed aan op mijn dagelijks werk. In vastgoed hebben we veel te maken met overheadkosten en het vraagstuk hoe we die moeten toerekenen. De docenten hebben enorm veel kennis over het controllersvak. Ik zou iedereen aanraden deze opleiding te volgen."

Joachim Kooijman, Controller afdeling vastgoed Gemeente Rotterdam

 

"Zeer brede, laagdrempelige training met voldoende diepgang om interessant te blijven. Goede trainers, erg enthousiast en gepassioneerd. Handige boeken en goed te volgen lesmateriaal. Voor mij als niet-financieel geschoolde controller met alleen praktijkervaring een mooie basis onder de aanwezige kennis. Daarnaast ook een goed inzicht verkregen in verdere studie en vervolgstappen en of ik dat wel of niet interessant vind. Verder veel geleerd van en over de functies en organisaties van de collega-cursisten. Al met al heeft dit voor mij tot de keuze geleid om verder te gaan met studeren!"

Leo Witte, Global IT Controller at Mediq

 

"Prettige docenten die de stof boeiend brengen, brede lesstof. Prima locaties, in eerdere opleidingen opgedane lesstof is weer opgefrist en uitgebreid. Veel ruimte om onderlinge ervaringen uit te wisselen. Map en boeken zijn uitstekend naslagwerk."

Ed Michawitz, Business Manager NTC Tankcontainer Services

 

"Ik heb deze opleiding als zéér prettig en direct toepasbaar ervaren. Docenten hadden beide een andere manier van overbrengen en dat werkte samen met de  vele praktijkvoorbeelden erg prettig." 

Jessica Freesen, Finance & Control Synetic B.V.

 • 5 dagen

 • € 3995 euro (excl. BTW)

 • 35 PE-uren

 • 7 PE-uren

 • 8.6 / 10

Datum / Locatie

28 oktober, 4, 10, 17, 24 november 2020
Hotel Fletcher Utrecht Nieuwegein

2, 9, 16, 23 en 30 juni
Hotel Courtyard by Marriott in Hoofddorp

3, 10, 17 en 24 november en 1 december 2021
Postillion Hotel Bunnik

Opleiding Controller in een Week