Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

2 dagen

Aan de slag met ESG Data

Details
Lengte

2 dagen

Eerstvolgende startdata & locaties

di 16 april 2024, Utrecht

Prijs (excl. btw)

€ 1.895

PE

14

Welke informatie heb je nodig om te voldoen aan de Europese wetgeving met betrekking tot CSRD? Wat is de impact op de organisatie? Welke verbeteringen moet je doorvoeren in de informatievoorziening in het kader van ESG? De nadruk ligt op het toepassen van de kennis in jouw eigen organisatie. Tijdens de cursus werk je al aan het ontwikkelen van relevante deliverables.

Aan de slag met kritische ESG data
Alle grote ondernemingen moeten eraan geloven. En dat ben je al best snel: meer dan 40 miljoen omzet, meer dan 20 miljoen balanstotaal, meer dan 250 werknemers. Welke informatie heb je nodig om te voldoen aan de Europese wetgeving met betrekking tot CSRD? Wat is de impact op de organisatie? Welke verbeteringen moet je doorvoeren in de informatievoorziening in het kader van ESG?

De huidige turbulentie vereist slagvaardig sturen van strategie tot werkvloer. Als omstandigheden veranderen, volstaat een traditioneel besturingssysteem niet. De invoering van ESG, per activiteit, op een datagedreven manier, zorgt ervoor dat het een onderdeel wordt van het dagelijkse werk. Het voorkomt dat ontsluiting conform de European Sustainability Reporting Standards (ESRS's) weer tot 'houtje touwtje oplossingen' leidt.

De Aanpak Kritische ESG Data maak duidelijk welke data al beschikbaar zijn, welke relatief eenvoudig ontsloten kunnen worden en welke aanpassingen in de informatievoorziening nodig zijn. De impact op de informatievoorziening is helder. Het resultaat is een 'pilot-aanpak', waarbij de ESRS vereisten direct worden toegespitst op de eigen organisatie en de volgorde is gebaseerd op de verwachte impact, doorlooptijd en urgentie.

Inhoud
Tijdens de cursus worden de volgende vragen beantwoord:

 • Wat is de impact van het CSRD op de organisatie?
 • Welke data zijn nodig om te voldoen aan de ESRS's?
 • Wat zijn de veranderingen in de informatievoorziening om de vereiste data te ontsluiten?
 • Hoe ontwikkel je een duurzaam dynamisch besturingssysteem?

Leerdoelen
Tijdens de cursus gaan we samen aan de slag met de onderstaande leerdoelen, onder het motto 'voordoen, samen doen en zelf doen'. Het uitwisselen van praktijkervaringen staat hierbij centraal.

Na het afronden van deze opleiding heb je:

 • Inzicht in de impact van alle verplichte Disclosure Requirements (DR's)
 • Duidelijkheid over het toepassen en essentiële details, conform Application Requirements (AR's)
 • Ervaring met het hanteren van de bouwstenen van de Data Gedreven ESG Aanpak
 • Een opzet voor identificeren van alle betrokkenen (w.o. Management, F&C, Inkoop, Verkoop, HR, IT, Strategie, Risicomanagement), hun rol en verantwoordelijkheid bij doorvoeren ESG
 • Een eerste vastlegging van het bedrijfsmodel en de waardeketen (ESRS.2 SBM 1&2)
 • Kritische meetwaarden en dimensies bepaald voor klimaatverandering (ESRS.E.1) en arbeidskrachten (ESRS.S.1)
 • Een aanpak voor het ontsluiten van de verplichte data, gebaseerd op uw huidige informatiestructuur en door te voeren verbeteringen
 • De kwaliteitseisen bepaald voor het managen van de ESG data (ESRS.1.App.C)

De nadruk ligt op het toepassen van de kennis in jouw eigen organisatie. Tijdens de cursus werk je al aan het ontwikkelen van relevante deliverables. Meer hierover kan je lezen in de blogs 'Kritische ESG data' van Fred Conijn:

Kritische ESG-data: Beleggen eigenaarschap bij sleutelfiguren

Onderwerpen:
 1. Bedrijfsspecifieke ESG context
 2. Data klimaatverandering
 3. Data arbeidskrachten
 4. Aanpak informatievoorziening
 5. Risicomanagement en materialiteitsbeoordeling
 6. Formuleren van beleid, acties en doelstellingen
 7. Processen voor arbeidskrachten
 8. Rapporteren en managen van de datakwaliteit

Programma:
Dag 1: 9.00-12.30 en 13.30-17.00
Bedrijfsspecifieke ESG context
 • Welke onderwerpen komen in de ESRS’s aan de orde?
 • Wie vanuit onze organisatie moeten wij betrekken gezien de verwachte impact?
 • Wat moeten wij vastleggen van onze waardeketen?
Data klimaatverandering
 • Hoe meten wij de broeikasgasuitstoot, van ons zelf die is ingekocht én in de keten?
 • Hoe maken we de uitstoot inzichtelijk vanuit al de voorgeschreven dimensies?
 • Wat is nodig om de energie consumptie mix te kunnen rapporteren
Data arbeidskrachten
 • Hoe ontsluiten we voorgeschreven kenmerken van werknemers uit basissystemen?
 • Hoe leggen we van andere arbeidskrachten de inzet en aard van het werk vast?
 • Hoe registreren wij de dekking van CAO’s en de sociale dialoog?
Aanpak informatievoorziening
 • Welke meetwaarden voor klimaat en arbeid worden al vastgelegd en wat is de bron?
 • Hoe kunnen we meetwaarden en dimensie die nu niet worden vastgelegd registreren?
 • Hoe ziet de aanpak eruit om alle vereiste ESRS data te gaan registreren en ontsluiten?

Dag 2: 9.00-12.30 en 13.30-17.00
Risicomanagement en materialiteitsbeoordeling
 • Welke aanpassingen zijn nodig in de huidige governance volgens ESRS’s?
 • Hoe ziet het proces voor de totstandkoming van de duurzaamheidsrapportages eruit?
 • Zijn ‘niet verplichte ESRS’s’ voorgeschreven n.a.v. de dubbele materialiteitsbeoordeling?
Formuleren van beleid, acties en doelstellingen
 • Wat zijn de richtlijnen voor klimaat & arbeidskrachten voor beleid, acties en delen?
 • In hoeverre zijn de voorbeelden in de application requirements relevant voor ons?
 • Hoe zorgen wij ervoor dat onze medewerkers op de werkvloer bijdragen aan de doelen?
Processen voor arbeidskrachten
 • Hoe betrekken wij onze arbeidskrachten?
 • Wat doen wij om de negatieve impact te beperken?
 • Hoe managen wij de realisatie van de doelstellingen?
Rapporteren en managen van de datakwaliteit
 • Wat zijn de richtlijnen voor de duurzaamheidsrapportage?
 • Welke vrijstellingen zijn van toepassing?
 • Wat zijn de eisen t.a.v. datakwaliteit en hoe managen wij de kwaliteit van de data?
Fred Conijn
Fred Conijn
Managing consultant
Fred is dé expert in Nederland op het gebied van het toepassen van dynamische sturing. Fred is verbonden geweest aan de business universiteit Nyenrode als docent Management Control. Hij is nu werkzaam als managing consultant bij DynamicControl.NL. In 2014 heeft hij het 'Business Design Developing Expert Program' van de Henley Business School afgerond. Sinds 1997 doet Fred onderzoek naar ontwikkelingen in de besturing van organisaties.… meer info
Aan de slag met ESG Data
Startdatum 16 april
di 16 april 2024
9:00 - 17:00
Utrecht
di 23 april 2024
9:00 - 17:00
Utrecht
Routebeschrijving