Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

5 dagen

Integraal risicomanagement (ERM)

Ontdek in 5 dagen alle facetten van integraal risicomanagement

Details
Lengte

5 dagen

Eerstvolgende startdata & locaties

di 5 november 2024, Hoofddorp

Prijs (excl. btw)

€ 2.995

PE

35

Heb jij grip op alle bedrijfsrisico’s? Actueel zijn de oorlogen en bijbehorende sancties, de razendsnelle opkomst van AI, inflatie en koopkrachtverlies, een krappe arbeidsmarkt, dit kan allemaal impact hebben op je korte-termijn-bedrijfsvoering of lange-termijn-strategie. Daarbij komen de gangbare risico’s: nieuwe concurrenten, belangrijke medewerkers die vertrekken, klanten die niet (kunnen) betalen.

Hoe houd je overzicht over deze risico’s en misschien nog belangrijker: hoe houd je er grip op? En wat moet je met de Verklaring Omtrent Risicobeheersing (VOR)? Dat leer je in de vijfdaagse opleiding Integraal risicomanagement.

Integraal risicomanagement of ERM begint met een goed ondersteunend raamwerk. In deze opleiding gebruiken we het COSO II/ ERM framework. Het helpt je met het identificeren en kwantificeren van risico’s voor je gehele bedrijf en voor alle processen: strategische, operationele en financiële. Daarna kun je beslissen of je de risico’s wilt accepteren of dat je maatregelen gaat ontwerpen om de risico’s te verminderen. Die maatregelen moet je breed zien: het gaat bijvoorbeeld ook om gedrag en leiderschap. Een ERM systeem bestaat uit verschillende aspecten die in deze opleiding uitgebreid aan de orde komen, inclusief best en worst practices.

Aan de combinatie strategie en ERM wordt een hele dag besteed, waarbij ook scenarioplanning en strategische besluitvormingsmodellen aan de orde komen. Daarna komt operationeel risicomanagement aan de orde, wat ingaat op de implementatie van ERM voor operationele risico’s: hoe organiseer je dat en wie betrek je erbij. We besteden ook een hele dag aan financieel risicomanagement, en omdat er voor 2024 een stijging van 10% in faillissementen wordt verwacht, krijgt kredietrisicomanagement extra aandacht. De opleiding wordt afgerond door de eerder besproken risico’s samen te vatten en de impact op de waarde van je eigen bedrijf te beoordelen. 

Voor wie bestemd
Professionals die voor hun bedrijf met risicomanagement aan de slag gaan of hun huidige aanpak willen professionaliseren. De opleiding is geschikt voor financieel professionals en compliance officers, maar bijvoorbeeld ook voor internal auditors en toezichthouders van middelgrote en grote bedrijven. 

Wat ga je leren

 • Wat de belangrijkste pijlers van integraal risicomanagement zijn
 • Hoe je risico’s kunt herkennen en kwantificeren
 • Wat er komt kijken bij risico-acceptatie
 • Hoe je beheersmaatregelen ontwerpt
 • Hoe je strategische scenarioplanning inzet bij risicomanagement
 • Hoe je operationeel risicomanagement verankert in alle lagen van je bedrijf
 • Welke methodes er zijn om financiële risico’s inzichtelijk te maken
 • Wat de impact van risico’s is op economische waarde

Wat levert het je op
Na deze opleiding ken je de belangrijke pijlers van risicomanagement en weet je hoe deze te operationaliseren met een beheersplan. Je hebt tools om nieuw opkomende risico’s eerder te herkennen, en deze te verminderen door een praktisch beheersplan uit te voeren. Ook weet je hoe te voldoen aan toepasselijke regelgeving, óók die op het gebied van risicomanagement. Hierdoor is het mogelijk om verrassingen te voorkomen en kun je betere besluiten nemen.

Materiaal: je ontvangt een map met de presentaties die je als naslagwerk kunt gebruiken. Ook ontvang je 3 boeken:

 • Handboek risicomanagement. Integratie van risico- en prestatiemanagement van Urjan Claassen. Dit boek gebruik je op dag 1 en 3.
 • Strategy Safari van Henry Mintzberg. Dit boek is ondersteunend aan dag 2.
 • Working Capital management van Jean Gieskens. Dit boek is voor dag 4.

Dag 1: De potentie van risicomanagement
Je ontdekt de belangrijkste concepten, principes en onderdelen van een COSO II/ ERM raamwerk. In alle lagen van de organisatie kijk je naar risico’s, risicoacceptatie, beheersing en toezicht maar ook naar soft controls als vertrouwen, gedrag, en leiderschap. Risico’s zijn bedreigingen, maar óók kansen, die je wilt benutten. Diverse best practices maar ook worst practices passeren de revue.

Onderwerpen:

 • Definitie van risico’s en hoe deze te herkennen
 • Het inzetten van risicomanagement
 • Het belang van risicomanagement
 • De synergie tussen governance, compliance en risicomanagement
 • Cultuur en gedrag binnen organisaties

Docent: Drs. Urjan Claassen RA RE CIA

Dag 2: Succesvol strategisch risicomanagement
Ook voor strategisch risicomanagement is een integrale benadering noodzakelijk. Vooruitkijken, risico’s inschatten en de strategie tijdig bijsturen. Een korte casus maakt deel uit van het programma. Welke impact hebben nieuwe solvabiliteitseisen, markttransparantie en nieuwe concurrenten op de strategie van dit fictieve bedrijf?

Onderwerpen:

 • Risicomanagement in relatie tot strategische projecten
 • Scenarioplanning
 • Inside-outside- en outside-inside-benadering
 • Het toepassen van strategische scenario-analyses
 • Het analyseren en modelleren van strategische besluitvormingsmodellen

Docent: Jeroen Brinkhuis MBA.

Dag 3: Effectief operationeel risicomanagement
Dit deel gaat specifiek in op de operationele processen en hoe je daarin risico’s identificeert en beheermaatregelen ontwerpt. Het streven is natuurlijk een beheersingskader dat voldoende is, niet overdadig. Ook het daadwerkelijk organiseren van die beheersing moet zo efficiënt mogelijk plaatsvinden. Hierbij komen de risicomanagementcyclus en soft controls aan de orde.

Onderwerpen:

 • Risicocultuur vormgeven en draagvlak creëren
 • Implementatie en monitoring van maatregelen
 • Procesbeheersing
 • Succesfactoren
 • Inside-benadering: processen en controletechnieken
 • Operationele doelstellingen

Docent: Drs. Urjan Claassen RA RE CIA

Dag 4: De voordelen van kredietrisicomanagement
Hoe kijkt de kredietverstrekker aan tegen de financiële risico’s van jouw bedrijf? En hoe gevoelig ben jij voor betalingsproblemen bij je grootste klant of leverancier? Welke maatregelen kun je vooraf treffen om betalingsproblemen bij je handelspartners niet te laten leiden tot grote problemen bij jouw bedrijf? Op deze dag leer je verschillende methoden om inzicht te krijgen in financiële risico’s.

Onderwerpen:

 • Financiële risico’s door de bril van kredietverstrekkers
 • Financieel risicomanagement – statisch en dynamisch
 • De jaarrekening vertalen naar financiële risico’s
 • De invloed van Basel 4 op kredietverstrekking door banken

Docent: Drs. Jean Gieskens AC RCM QT

Dag 5: De gevolgen van risico’s op economische waarde
Deze opleiding sluit af met een samenvatting van de eerste vier dagen, plus de impact van de behandelde risico’s op de economische waarde van je bedrijf. Of dat van een ander. Want ook beslissingen over investeringen in andere bedrijven komen aan de orde. Natuurlijk ontbreken smaakmakende voorbeelden en grote misvattingen niet!

Onderwerpen:

 • Economische waarde van ondernemerschap
 • Het verschil tussen onzekerheid en risico.
 • Geschillen rond fusies, overnames en boedelscheiding
 • Vertaling van risicobenadering naar de lange termijn.

Docent: Drs. Barend Salemink MSc RV FRM CVA

Urjan Claassen
Urjan Claassen
Adviseur (operationeel) risicomanagement, docent Auditing
Drs. Urjan Claassen RA RE CIA is een veelgevraagd adviseur en spreker over het inrichten van (operationeel) risicomanagement. Urjan is directeur van Clascon Audit & Consulting, een adviesbureau gespecialiseerd in risicomanagement. Daarnaast is hij universitair docent Advanced Auditing aan de Nyenrode Business University. meer info
fallback
Jeroen Brinkhuis
Barend Salemink
Barend Salemink
MSc RV, Financial Risk Manager (FRM) en Certified Valuation Analyst, Partner Talanton
Barend heeft zijn opleiding gevolgd aan de H.E.A.O. Arnhem en is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam aan de economische faculteit. Daarna heeft Barend de opleiding business valuation voltooit. Daarna heeft Barend twee specialisatieopleidingen gedaan: Financial Risk Management (een leergang aan de Goethe Universiteit Frankfurt) en de business valuation opleiding van de European Association of Certified Valuators and Analysts in Berlijn. Voordat Barend partner bij… meer info
José de Wit
José de Wit
RV MRICS, Partner Talanton
José is zich ná bijna 20 jaar ervaring in de accountancy gaan richten op bedrijfswaarderingen in het kader van fusie- en overnames, schadeclaims en geschillen. Naast de opleiding voor registeraccountant heeft José de postdoctorale opleiding business valuation aan de Rotterdam School of management gevolgd. José is jarenlang voorzitter van de examencommissie voor Register valuators geweest. Momenteel is José voorzitter van het Landelijk Register van Gerechtelijk… meer info
Jean Gieskens
Jean Gieskens
Drs. Jean Gieskens AC RCM QT (1965) studeerde accountancy en vervolgens bedrijfseconomie (BE/BIV) aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2001 is hij werkzaam als zelfstandig financial analist & planner waarbij hij zich met name toelegt op de verbinding tussen de financiële, informatieverzorgende en bestuurlijke processen meer info
Integraal risicomanagement (ERM)
Startdatum 5 november
di 5 november 2024
12:00 - 20:30
Hoofddorp
di 12 november 2024
12:00 - 20:30
Hoofddorp
di 19 november 2024
12:00 - 20:30
Hoofddorp
di 26 november 2024
12:00 - 20:30
Hoofddorp
di 3 december 2024
12:00 - 20:30
Hoofddorp
Routebeschrijving