Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

2 dagen

Bank management: de simulatie game

Ervaar de risico’s en kansen van bankieren

Details
Lengte

2 dagen

Eerstvolgende startdata & locaties

ma 8 juli 2024, Utrecht

wo 11 december 2024, Utrecht

Prijs (excl. btw)

€ 1.450

PE

24

De basis van bankieren lijkt eenvoudig. Als bank trek je geld aan, bijvoorbeeld in de vorm van spaargelden, en vervolgens leen je dit weer uit. Deze ‘transformatiefunctie’ van geld gaat gepaard met verschillende vormen van risico’s die moeten worden beheerst. Daarnaast moeten banken voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden aan liquiditeit en solvabiliteit.

Dit maakt banken risicofabrieken; voortdurend op zoek naar de balans tussen het rendement en het risicoprofiel.

Als je werkzaam bent in of voor de bancaire sector wil je inzicht in hoe de verschillende bankrisico's met elkaar samenhangen en wat de financiële consequenties zijn van managementbeslissingen. Wat is de weerslag op het resultaat van de bank als je besluiten neemt op basis van (verkeerde) veronderstellingen en aannames?

Waarom een Simulatie Game?
Tijdens deze tweedaagse cursus ga je met behulp van een simulatie de realiteit nabootsen. Dit is een krachtige manier van leren; het geeft je een meeslepende, interactieve en praktijkgerichte ervaring. Door het naspelen van realistische scenario's en uitdagingen ervaar je direct de effecten van wat je doet of nalaat en onthoud je beter wat je leert!

Wat ga je leren?
We starten met een overzicht van het verdienmodel van commerciële banken, van de belangrijkste risicocategorieën en van de liquiditeits- en solvabiliteitseisen. Daarna word je ingedeeld in een team en ga je zelf aan de slag. Je vertegenwoordigt het managementteam van een bank en je bent verantwoordelijk voor de strategie, financiële KPIs en de resultaten van de bank. Er zijn verschillende simulatierondes. Per ronde stel je budgetten vast voor nieuwe kredietverlening en funding, bepaal je de rentetarieven op bancaire producten en beslis je over budgetten voor IT, trainingen en marketing.

Wat levert het je op?

 • Inzicht in het verdienmodel en de bloedcirculatie van banken.
 • Een goed beeld van kredietrisico, renterisico, marktrisico, liquiditeitsrisico, en kapitaaleisen.
 • Inzien dat het beschikbare kapitaal in relatie tot de kapitaalvereisten bepaalt in welke mate een bank kan groeien.
 • In staat zijn een financieel dashboard van een bank te interpreteren.
 • Begrijpen hoe veranderingen in de officiële rentetarieven van de ECB en de rentecurve de rentemarge van banken beïnvloedt.
 • Leren hoe een bescheiden verandering in de rentemarge een significante invloed heeft op de winstgevendheid van een bank.
 • Weten hoe uitdagend het is om een bank te besturen en aandeelhouderswaarde te creëren met behoud van een solide risicobeheerprofiel.

Bestemd voor
Deze workshop is geschikt voor controllers, finance managers, consultants en andere professionals die werkzaam zijn in of voor de bancaire sector en de grote invloed van managementbeslissingen willen leren begrijpen op de risico’s en kansen binnen een bank.

Dagdeel 1:

 • Het verdienmodel van een commerciële bank
 • Rendement op totaal vermogen van banken is laag en daarom hebben banken relatief weinig eigen vermogen
 • Bespreking van de belangrijkste bancaire risico’s
 • Liquiditeit en kapitaalseisen

Dagdeel 2:

 • Uitleg van het bank simulatie programma
 • 1e simulatieronde

Dagdeel 3:

 • Feedback 1e simulatieronde
 • Verdieping liquiditeitsrisico en renterisico
 • 2e simulatieronde

Dagdeel 4:

 • Feedback 2e simulatieronde
 • De bouwstenen van Raroc
 • 3e simulatieronde
 • Feedback, conclusies en afsluiting

Frans van Laar
Frans van Laar
Trainer
Frans van Laar heeft 18 jaar ervaring in de financiële sector. Hij is aandelenanalist, investor relations manager en directeur equity research geweest. Frans is sinds 2006 actief als trainer op het gebied van financieel management, waardebepaling van ondernemingen, strategie en bank risico management. Daarnaast adviseert hij MKB-ondernemingen op het gebied van financieel inzicht, waardebepaling en haalbaarheidsanalyses van investeringsplannen. meer info
Bank management: de simulatie game
Startdatum 8 juli
ma 8 juli 2024
9:30 - 17:00
Utrecht
di 9 juli 2024
9:30 - 17:00
Utrecht
Routebeschrijving
Startdatum 11 december
wo 11 december 2024
9:30 - 17:00
Utrecht
do 12 december 2024
9:30 - 17:00
Utrecht
Routebeschrijving