1. Home
 2. Pe Reglement

Heb je aan je PE-uren / punten verplichting voldaan?


Bekijk hier direct de complete agenda voor je Permanente Educatie

Accountants

In het kort komt de huidige regeling voor permanente educatie voor accountants hier op neer:

1 uur permanente educatie = 1 PE-uur / 1 PE-punt

Eén uur besteed aan gestructureerde vormen van permanente educatie op het vakgebied der accountancy in brede zin (incl. bijvoorbeeld managementtechnieken die voor de dagelijkse beroepsuitoefening van de accountant van belang zijn) levert in beginsel één PE-uur / 1 PE-punt op.

Accountants dienen 120 PE-uren / PE-punten per drie kalenderjaren te behalen door: – Externe en interne cursussen, congressen, seminars of andere educatieve bijeenkomsten. – Inleiden, leiden, ontwikkelen van of doceren bij educatieve bijeenkomsten. – Examineren bij de vakken van het accountantsexamen. – Activiteiten verricht in vaktechnische commissies of deelname aan vaktechnische bijeenkomsten.

 • Publiceren van artikelen
 • Vaktechnische research
 • Deelnemen aan ledenbijeenkomsten met een vaktechnisch karakter
 • Uitvoeren van kwaliteitstoetsingen

Klik hier voor de nadere voorschriften permanente educatie (NVPE)

Controllers

De Vereniging van Registercontrollers (VRC) heeft besloten om per 1 januari 2007 permanente educatie verplicht te stellen voor Registercontrollers. De regeling ziet er in het kort als volgt uit:

40 PE-uren / PE-punten per jaar voor Registercontrollers.
Meer uren behaald in een jaar levert voordeel op in het eerstvolgende jaar tot een maximum van 80 PE-uren / PE-punten.
Een maximaal tekort van 40 PE-uren / PE-punten is toegestaan.
Het is een brede regeling, want veel PE-activiteiten tellen mee:

 • Het uitvoeren van zelfstudie of ‘training on the job’ activiteiten
 • Het volgen van externe cursussen
 • Het volgen van interne cursussen (binnen het bedrijf)
 • Het volgen van congressen, seminars en lezingen
 • Het lesgeven en ontwikkelen van een cursus op het vakgebied
 • Het verrichten van onderzoek en het schrijven van artikelen op het vakgebied
 • Het participeren in vaktechnische commissies

De regeling voorziet voor Registercontrollers in een mix van vakinhoud en persoonlijke ontwikkeling.
Registercontrollers kunnen hun uren registreren via de website van het VRC.

Klik hier voor de PE-regeling voor Register Controllers