1. Home
 2. Cursussen
 3. Training Financieel Modelleren met Excel

Training Financieel Modelleren met Excel


Ontdek in deze tweedaagse cursus hoe je robuuste financiële modellen maakt met gebruik van de nieuwste features van Excel.

De moderne financial professional kijkt niet alleen naar het verleden maar ook naar de toekomst om het management adequaat te kunnen ondersteunen bij de bedrijfsvoering. Daartoe is het maken van een liquiditeitsprognose en daarmee samenhangende balans annex resultatenrekening onmisbaar. De praktijk laat zien dat de bouw hiervan nogal te wensen overlaat en het veel tijd vergt om het model bij te werken met name wanneer de inputcijfers veranderen. In deze cursus leer je robuuste financiële modellen te maken met gebruik van de nieuwste features in Excel.

Goed om te weten:

Deze cursus is de geüpdatete en uitgebreide versie van de eerdere cursus Effectieve liquiditeitsprognoses met Excel.

Bekijk ook onze andere succesvolle Excelcursussen:

Benieuwd naar meer Excelcursussen? Ga naar het gehele overzicht.


Inclusief toegang tot FinanceHub.nl

Inclusief 2 E-learning modules

Bij dit programma ontvang je 2 E-learning modules. Haal alles uit de training Financieel Modelleren met Excel.

Online modules Excel:  

- Big Data analyseren en presenteren met Excel
- Financial reporting met Excel

 

Wat zijn de voordelen van de cursus?

 • Maak een professioneel cashflowforecastmodel in Excel
 • Boek forse tijdswinst
 • Ontvang een uitgewerkt rekenmodel
 • Ontwikkel dynamische rapportages
 • Maak efficiëntere rapportages, prognoses, budgetten, investeringen en jaarrekeningen

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Uitgangspunten en begripsbepaling
 • Verzamelen van informatie voor een liquiditeitsbegroting
 • Bouwen van het Liquiditeitsprognosemodel
 • Presenteren van het Liquiditeitsprognosemodel
 • Uitgangspunten voor een geprognotiseerde balans en resultatenrekening
 • Materiële vaste activastaat
 • Transformeren van de onderliggende mutaties
 • Vormgeven van balans en resultatenrekening
 • Opzet en bouw van het model
 • Samenvoegen van realisatie en prognose

Goed om te weten:

Om deze cursus te volgen is het goed om te beschikken over een basiskennis van Excel. Beschik je tenminste over voldoende kennis van de basisfunctionaliteiten in Excel, waaronder: markeren, lint en qua functies minimaal sommen.als, index en vergelijken? Mocht je nog niet veel ervaring hebben, dan kun je ook de cursus Excel voor financials volgen als voorbereiding op deze training.

Welke boeken en/of materiaal ontvang je?

Alle deelnemers ontvangen een map en een uitgewerkt rekenmodel dat uitstekend als naslagwerk kan worden gebruikt. Er staat beide dagen een laptop voor je klaar.

Voor wie is deze cursus bestemd?

Als je een van de volgende functies bekleedt, dan heb je gegarandeerd profijt van deze cursus: financieel medewerker, financieel manager, accountant, controller,  treasurer, bankier, credit manager, hoofd administratie.
Wil je nog meer verdieping? Volg dan de leergang Excel. Klik hier voor meer informatie.

 

Het hele team op hetzelfde niveau

We kunnen dit programma ook op maat organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer medewerkers. Een financieel voordeel oplopend tot 50% van open deelname, een programma op maat en uitvoering waar en wanneer het jou en jouw organisatie uitkomt. Bel voor meer informatie of een offerte met Ivo ten Hoorn op +31 6 2471 9757.

Programma

Dag 1 – Effectieve Liquiditeitsprognoses met Excel

Programma:
Aanvang - 09.00 uur
Einde - 17.30 uur

Uitgangspunten en begripsbepaling

 • Relatie tussen liquiditeitsoverzicht, balans annex resultatenrekening
 • Relatie met budget/begroting en forecast
 • Kosten/opbrengsten versus uitgaven/ontvangsten
 • Twee methoden van het bepalen van de liquiditeit: directe versus indirecte methode
 • Voordelen en nadelen van beide methoden nader beschouwd
 • Belang van een effectieve liquiditeitsbegroting

Verzamelen van informatie voor een liquiditeitsbegroting

 • In kaart brengen van de business-processen die leiden tot veranderingen in de kasstroom
 • Componenten van een liquiditeitsprognose
 • Doorlichten van de saldibalans en onderliggende mutaties
 • Review van het rekeningschema
 • Hiërarchieën en dimensies in een rekeningschema
 • Bepalen van de toekomstige tijdshorizon
 • Bepalen van de tijddimensie (dag-week-maand)
 • Vaststellen van de granulariteit
 • Selecteren van de prognose-posten (80-20 regel)
 • Betaalgedrag van klanten naar aard
 • Betaalmomenten van uitgaande betalingen naar type
 • Opzetten van een periodieke postenlijst
 • Leningen en bankkredieten
 • FTE en salariskosten
 • Belastingen
 • Gegevens verzamelen en valideren met behulp van een custom invulformulier

Fundamenten van een robuust Excel-model

 • Modelstructuur: van input naar output
 • Opmaak bladen en cellen naar soort
 • Scheiding van input-transformatie-output
 • Werken met tabellen: indelen van inputbladen
 • Gebruik van bereiknamen
 • De belangrijkste functies in een financieel model (zoeken-sommeren-datum)
 • Modelleren van een dynamische tijdlijn
 • Automatisch alloceren van bedragen met behulp van dynamische matrixformules
 • Gegevens samenvoegen met Power Query

Bouwen van het Liquiditeitsprognosemodel

 • Vastleggen inputvariabelen en berekende resultaten in een parameterblad
 • Administreren van stamdata (rekeningschema, ontvangsttermijnen, betaaltermijnen)
 • Modelleren inputbladen:
  • Debiteuren
  • Crediteuren
  • Periodieke posten
  • Leningen
  • Ontvangsten na afloop debiteuren
  • Uitgaven na afloop crediteuren
  • Salarissen en personeel gerelateerde kosten
  • BTW
 • Alloceren van bedragen naar de toekomstige tijdvakken
 • Consolideren van de inputbladen d.m.v. Power Query

Presenteren van het Liquiditeitsprognosemodel

 • Converteren van geconsolideerde data in draaitabellen
 • Dynamische liquiditeitsprognoserapport
 • Cashflow waterval grafiek
 • Cirkeldiagram naar soorten uitgaven en ontvangsten

Dag 2 – Geprognotiseerde balans en resultatenrekening

Programma:
Aanvang - 09.00 uur
Einde - 17.30 uur

Uitgangspunten voor een geprognotiseerde balans en resultatenrekening

 • Verschillen tussen een liquiditeitsprognose en een balans annex resultatenrekening
 • Overzicht van posten die invloed hebben op balans annex resultatenrekening
 • Stappen voor het bouwen van een balans annex resultatenrekening vanuit een liquiditeitsprognose
 • Vertalen van de mutaties in journaalposten
 • Inladen van een saldibalans uit het ERP
 • Verschijningvormen van saldibalansen
 • Het rekeningschema als hart van financieel model

Materiële vaste activastaat

 • Opzet en werking van een materiële vaste activastaat
 • Gehanteerde afschrijvingspercentages per activumsoort
 • Dynamisch berekenen van afschrijvingen en boekwaarden per gewenste rapportagedatum
 • Grafisch uitbeelden van aanschaffingswaarden- afschrijvingen -boekwaarden

Opzet en bouw van het model

 • Schematisch overzicht van het te bouwen model
 • Inlezen van de saldibalans
 • Verrijken van de saldibalans
 • Samenvoegen van bestanden als er sprake is van separate balans en resultatenrekening
 • Opzet en bouw van een journaalpostentabel
 • Berekenen van de journaalpostenbedragen

Transformeren van de onderliggende mutaties

 • Inzet en toepassing van Power Query
 • Verschil tussen gewone tabellen en echte Excel-tabellen
 • Toekennen van dynamische bereiknamen voor inputtabellen
 • Samenvoegen van saldibalans en geprognotiseerde posten
 • Controle op juistheid van ingelezen en geconverteerde posten
 • Vertaling naar dynamische draaitabellen

Vormgeven van balans en resultatenrekening

 • Verschijningsvormen van balans en resultatenrekening
 • Draaitabellen als basis voor dynamische balans en resultatenrekening
 • Dynamische koppeling met draaitabellen in custom balans en resultatenrekening
 • Toevoegen van slicer(s) en tijdlijn in custom balans en resultatenrekening
 • Automatisch toevoegen van resultaat in de balans
 • Toevoegen van Ratio-analyse: voordelen en interpretatie van ratio’s
 • Aanmaken van een dynamisch dashboard

Samenvoegen van realisatie en prognose

 • Uitdagingen bij het samenvoegen van bronnen met verschillende granulariteit
 • Gegevens transformeren met Power Query
 • Weergave van de transformatie in een dynamische draaitabel

Docenten

Tony de Jonker

Tony helpt nationale en internationale bedrijven met specifieke kennis op het snijvlak van finance  en accounting en het ontwikkelen van Office-applicaties. Tony  heeft meer dan 33 jaar spreadsheetervaring en ontwikkelde meer dan 100 applicaties. In 2015 is Tony door Microsoft benoemd tot ‘Excel Most Valuable Person’. Wereldwijd zijn er slechts 110 experts die aan het zeer strenge Excel MVP eisenpakket voldoen. In zijn cursusmateriaal heeft hij de laatste inzichten en best practices verwerkt van verschillende websites, vakliteratuur, ervaring en internationale Excel en Power BI trainingen. Tony is sinds 2005 Excel columnist voor diverse financiële vakbladen. Daarnaast audit hij het gebruik van Office-applicaties bij bedrijven in samenhang met hun processen/procedures en bespaart hij zo veel geld door beter en creatiever om te gaan met Office-applicaties. In dat kader organiseert hij regelmatig spreadsheet makeover days, waarin hij samen met de gebruikers een bestaande toepassing live optimaliseert.

 • 2 dagen

 • € 1895 euro (excl. BTW)

 • 14 PE

 • 4 PE

Datum / Locatie

15 en 16 december 2022
Courtyard by Marriott Hoofddorp

15 en 16 juni 2023
Fletcher Hotel Nieuwegein

26 en 27 september 2023
Courtyard by Marriott Hoofddorp

18 en 19 december 2023
Fletcher Hotel NieuwegeinSchrijf je nu in
Neem een optie
Gratis brochure
Training Financieel Modelleren met Excel

Twijfel je over een cursus of kunnen wij je voorzien van een advies?

Neem gerust contact op, wij helpen je graag verder.

Mirjam Helsloot & Anneclaire Broerse, Coördinatoren Educatie
+31 20 246 7125
[email protected]