1. Home
 2. Cursussen
 3. Opleiding Risicomanagement

Opleiding Risicomanagement


Scan jouw organisatie op risico’s en stel een beheersplan op. Verstevig groei en waarborg continuïteit.

Of je nu een financiële functie hebt of niet, tijdens je werkzaamheden heb je altijd te maken met onzekere factoren. Deze factoren kunnen een negatief effect hebben op je bedrijfsvoering. Hoe herken je deze zogenoemde risicofactoren? En belangrijker: hoe houd je hier grip op? Tijdens de opleiding Risicomanagement ontdek je in vijf dagen alle facetten van integraal risicomanagement. Zo ervaar jij wat de belangrijkste stappen zijn naar succesvol risicomanagement.

Ontdek alles over risicomanagement in deze 5 daagse opleiding

Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico's en het vaststellen van adequate beheersmaatregelen. Met deze beheersmaatregelen beïnvloed je de kans van optreden en de gevolgen van risico's. Tijdens de cursus risicomanagement worden verschillende aspecten van risicomanagement belicht. Onze ervaren docenten, experts uit het vakgebied, helpen je een efficiënte aanpak en een sluitend Enterprise Risk Management (ERM) systeem op te zetten én te onderhouden voor jouw organisatie. Na afloop scan je je organisatie op risico’s en stelt je een praktisch en toepasbaar beheersplan op. Zo breng je jezelf en de organisatie naar een hoger niveau.

Bekijk ook ons artikel in het FD: 3 tips voor succesvol risicomanagement

“Diverse onderwerpen komen aan bod, van Operationeel, Strategisch tot Economisch Risicomanagement. Binnen 5 dagen behaal je een echte verdiepingsslag.”


Inclusief toegang tot FinanceHub.nl

Inclusief 4 E-learning modules

Bij dit programma ontvang je 4 E-learning modules die uitstekend aansluiten op de training. Haal alles uit de training Risicomanagement.

Online modules Risicomanagement:
- COSO ERM-plus model
- Nood en nut van risicomanagement
- Borging en implementatie
- Valkuilen van succesvol risicomanagement

 

Wat zijn de voordelen van de cursus?

 • Krijg inzicht in de belangrijke pijlers van risicomanagement, ook tijdens en na de Coronacrisis
 • Leer wat belangrijkste stappen zijn naar succesvol risicomanagement
 • Herken risico’s en voorkom verrassingen
 • Stel een praktisch en toepasbaar beheersplan op
 • Voldoe aan (nieuwe) regelgeving

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Ontdek de potentie van Risicomanagement
 • Succesvol Strategisch Risicomanagement
 • Effectief Operationeel Risicomanagement
 • De voordelen van Krediet Risicomanagement
 • De gevolgen van risico’s op economische waarde

Welke boeken en/of materiaal ontvang je?

Alle deelnemers ontvangen een map met de presentaties die uitstekend als naslagwerk kan worden gebruikt. Deelnemers ontvangen tevens als ondersteunende literatuur 4 boeken die de kern van Risicomanagement weergeven:

Dag 1 Handboek risicomanagement; ERMPLUS: een praktische toepassing van COSO ERM
Dag 2 Strategy Safari
Dag 3 Handboek risicomanagement; ERMPLUS: een praktische toepassing van COSO ERM
Dag 4 Working Capital Management

Handboek Risicomanagement Strategy Safari Working Capital  

Voor wie is deze cursus bestemd?

Wordt van je verwacht dat je risicomanagement kunt inzetten om onzekerheid en risico’s aan te pakken? Wil je verrassingen voorkomen, groei verstevigen en risicobeheersing verankeren? Dan is deze opleiding voor jou onmisbaar. Tijdens de Opleiding Risicomanagement ontmoet je financieel managers/directeuren, algemeen managers, controllers, consultants, project managers, compliance officers, auditors en toezichthouders van middelgrote en grote ondernemingen die actief betrokken zijn bij risicomanagement.

Het hele team op hetzelfde niveau

We kunnen dit programma ook op maat organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer medewerkers. Een financieel voordeel oplopend tot 50% van open deelname, een programma op maat en uitvoering waar en wanneer het jou en jouw organisatie uitkomt. Bel voor meer informatie of een offerte met Ivo ten Hoorn op +31 6 2471 9757.

Programma

Dag 1: Ontdek de potentie van Risicomanagement

Filevrij programma:
Ontvangst 12:00 uur
Aanvang 12:30 uur
Einde 20:30 uur

Tijdens deze eerste dag staat de praktijk centraal. Urjan Claassen maakt kort en bondig duidelijk dat je op alle niveaus moet kijken naar gedrag, risico (acceptatie), beheersing, vertrouwen, leiderschap en toezicht om een sluitend Enterprise Risk Management (ERM) systeem op te zetten én te onderhouden. Je ontdekt de belangrijkste concepten, principes en onderdelen van een sluitend ERM / COSO II raamwerk. Bovendien krijg je uitstekend zicht op de kansen die ERM biedt. Tenslotte zal Urjan enkele best en worst practices openhartig met je delen en geeft hij antwoord op al je vragen.

Na deze dag:

 • Analyseer je jouw bedrijf op toepasbaarheid en waarde van ERM
 • Benut je kansen en voorkom je missers door gebruik te maken van tientallen best en worst practices
 • Benoem je risico’s systematisch door ERM frameworks efficiënt toe te passen

Bijbehorende literatuur:

 • Handboek risicomanagement; een praktische toepassing van COSO ERM door Urjan Claassen

Onderwerpen:

 • Wat zijn risico’s en hoe herken je ze?
 • Hoe zet je risicomanagement in en hoe niet?
 • Waarom is risicomanagement belangrijk?
 • Synergie tussen governance, compliance en risicomanagement
 • Cultuur en gedrag binnen organisaties

Jouw docent:
Drs. Urjan Claassen RA RE CIA is een veel gevraagd adviseur en spreker over het inrichten van (operationeel) risicomanagement. Urjan is directeur van Clascon Audit & Consulting, een adviesbureau gespecialiseerd in risicomanagement. Daarnaast is hij universitair docent Advanced Auditing aan de Nyenrode Business University.

Dag 2: Succesvol Strategisch Risicomanagement

Filevrij programma:
Ontvangst 12:00 uur
Aanvang 12:30 uur
Einde 20:30 uur

Professor Strategisch Leiderschap Jeroen Brinkhuis onthult het belang van een integrale benadering van strategisch risicomanagement. Door risicobeheersing te spiegelen aan strategie kun je vooruitkijken, inschatten en tijdig bijsturen. Je gaat naar huis met het gereedschap om naderende veranderingen in te schatten op risico’s en hier jouw strategie op aan te passen. Jeroen Brinkhuis benadrukt dit door een korte casus van een organisatie die wordt geconfronteerd met nieuwe solvabiliteitseisen, markttransparantie en nieuwe concurrenten. Natuurlijk is er ook ruimschoots gelegenheid om je eigen vragen aan Jeroen Brinkhuis voor te leggen.

Na deze dag:

 • Voorkom je grote risico’s door strategie te koppelen aan risicobeheersing
 • Zet je strategische scenarioplanning efficiënt in om pro-actief met risico’s om te gaan
 • Beheers je verschillende procesmethodes voor strategische besluitvorming

Bijbehorende literatuur:
Strategy Safari, Henry Mintzberg.

Onderwerpen:

 • Risicomanagement in relatie tot strategische projecten
 • Scenarioplanning
 • Inside-outside & outside-inside benadering
 • Toepassen van strategische scenario-analyses
 • Analyseren en modelleren van strategische besluitvormingsmodellen

Jouw docent
Jeroen Brinkhuis wordt gezien als een innovatieve en erkende spreker over strategisch risicomanagement. Jeroen doceert Strategy and Strategic Leadership bij Nyenrode Business Universiteit en is onderzoeker op het vlak van strategy.

Dag 3: Effectief Operationeel Risicomanagement

Filevrij programma:
Ontvangst 12:00 uur
Aanvang 12:30 uur
Einde 20:30 uur

Urjan Claassen geeft antwoord op vragen als: hoe identificeer je operationele risico’s? Hoe zorg je voor adequate interne beheersing? Hoe kom je tot een passend beheersingskader zonder overdaad? En hoe organiseer je beheersing zo efficiënt mogelijk? Je ontvangt alle benodigde handvatten om beslissers, uitvoerders en stafmedewerkers direct in staat te stellen om adequaat risico’s te signaleren en te beheersen.

Na deze dag:

 • Veranker je operationeel risicomanagement in alle lagen van jouw organisatie
 • Optimaliseer je operationeel management door slim gebruik te maken van de risicomanagementcyclus
 • Adviseert je je leidinggevende over operationeel risicomanagement
 • Weet je wat de effecten zijn van soft control

Bijbehorende literatuur:
Handboek risicomanagement; een praktische toepassing van COSO ERM door Urjan Claassen

Onderwerpen:

 • Risicocultuur uitrollen en draagvlak creëren
 • Implementatie en controle van maatregelen
 • Procesbeheersing
 • Succesfactoren
 • Inside benadering: processen & controletechnieken
 • Operationele doelstellingen

Jouw docent:
Drs. Urjan Claassen RA RE CIA is een veel gevraagd adviseur en spreker over het inrichten van operationeel risicomanagement. Urjan is directeur van Clascon Audit & Consulting, een adviesbureau gespecialiseerd in risicomanagement. Daarnaast is hij universitair docent Advanced Auditing aan de Nyenrode Business University.

Dag 4: De voordelen van Krediet Risicomanagement

Filevrij programma:
Ontvangst 12:00 uur
Aanvang 12:30 uur
Einde 20:30 uur

Wat gebeurt er als morgen je grootste klant zijn rekeningen niet meer kan betalen? Welke risico’s kleven aan betalingsproblemen bij tegenpartijen? Welke maatregelen kun je vooraf treffen om te voorkomen dat je hierdoor in grote problemen komt? Manage kredietwaardigheid van tegenpartijen scherp zonder de klantrelatie te verstoren. Na deze dag zet je je kredietverstrekker op scherp en creëer je samen met je handelspartners oplossingen die bestand zijn tegen zwaar financieel weer.

Na deze dag:

 • Beheers je statische en dynamische methodes om financiële risico’s inzichtelijk te maken
 • Ga je voorbereid in gesprek met kredietverstrekkers en kent je hun blik op jouw financiële posities
 • Zet je financieel risicomanagement zowel op de korte als op de lange termijn efficiënt in

Bijbehorende literatuur:
Working Capital Management door Jean Gieskens

Onderwerpen:

 • Financiële risico’s van ondernemingen door de bril van kredietverstrekkers
 • Financieel risicomanagement op statische en dynamische wijze
 • Vertaling van jaarrekening naar financiële risico’s
 • Invloed van Basel III op kredietverstrekking door banken

Jouw docent
Drs. Jean Gieskens AC CCM QT boeit zijn publiek van de eerste tot de laatste minuut door zijn bevlogen en enthousiaste presentaties. Jean Gieskens is bestuurslid van de Nederlandse Orde voor Rating Advisory & Analysis en is als hoofddocent verbonden aan de Vereniging voor Credit Management. Jean is tevens als gastdocent verbonden aan diverse hogescholen en universiteiten waaronder Nyenrode.

Dag 5: De gevolgen van risico's op economische waarde

Filevrij programma:
Ontvangst 12:00 uur
Aanvang 12:30 uur
Einde 20:30 uur

Beheers je risico’s niet adequaat dan keldert de economische waarde van jouw organisatie. De cursus risicomanagement sluit af met een samenvatting van alle dagen. Je vertaalt operationele, strategische én financiële risico’s naar gevolgen voor de economische waarde. Je ontdekt hoe je voorkomt dat de economische waarde keldert door onrealistische risico-calculaties; hoeveel is jouw organisatie écht waard? De docenten geven concrete adviezen, bespreekt smaakmakende voorbeelden en onthult de grootste misvattingen rondom economische waarde.

Na deze dag:

 • Vertaal je risico’s direct naar de actuele economische waarde
 • Maak je betere investeringsbeslissingen door scherpere waarderingsanalyses
 • Voorkom je kostbare en tijdrovende geschillen rond waarderingsvraagstukken

Onderwerpen:

 • Economische waarde van ondernemerschap
 • Verschil tussen onzekerheid en risico
 • Voorkomen van geschillen rond fusies, overnames, boedelscheidingen en ontstane schade
 • Vertaling van risicobenadering naar de lange termijn

Jouw docent
Barend Salemink

Docenten

Urjan Claassen

Urjan is een veel gevraagd adviseur en spreker over het inrichten van operationeel risicomanagement. Urjan Claassen is gestart als assistent-controller bij Philips Electronics N.V. waarna hij de overstap gemaakt heeft naar de openbare accountantspraktijk van Andersen. Hier heeft hij zich gespecialiseerd in jaarrekeningcontroles, financiële due diligence onderzoeken en IT-auditing. Deze specialisaties heeft Urjan voortgezet binnen KPMG Information Risk Management. Urjan is in 2005 gestart met Clascon Audit & Consulting, een adviesbureau gespecialiseerd in risicomanagement.

Daarnaast is hij universitair docent Advanced Auditing aan de Nyenrode Business Universiteit en adviseur voor het IFAC (International Federation of Accounts) te New York op het gebied van risk & control systems.

Jeroen Brinkhuis


Jeroen Brinkhuis wordt gezien als een innovatieve en erkende spreker over strategisch risicomanagement. Jeroen doceert Strategy and Strategic Leadership bij Nyenrode Business Universiteit en is onderzoeker op het vlak van strategy.

 

Jean Gieskens

Jean boeit zijn publiek van de eerste tot de laatste minuut door zijn bevlogen en enthousiaste presentaties. Jean Gieskens is sinds 1998 werkzaam als senior trainer en management consultant waarbij hij zich met name toelegt op de verbinding tussen financiële en bestuurlijke processen. Binnen het financieel management is hij gespecialiseerd in het credit-, cash- en treasury management. Jean Gieskens is als hoofddocent verbonden aan de Universiteit van Tilburg en de TIAS Business School. Daarnaast is hij gast- respectievelijk kerndocent aan diverse universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen.

Barend Salemink

Barend studeerde Business Valuation aan Rotterdam School of Management. Daarnaast is hij een gecertificeerde Financial Risk Manager (FRM) en Certified Valuation Analyst.

Barend heeft 15 jaar corporate valuation ervaring in de chemische en farmaceutische industrie (Akzo Nobel) en 9 jaar in de bancaire sector (Rabobank). Hij is gespecialiseerd in IT, tech, healthcare en waardering van financiële instrumenten. Daarnaast is Barend gespecialiseerd in value-driven business process reorganisation en het verkoopklaar maken van bedrijven.

 

Referenties

Marike Mostard | Risk & tax manager Detron


De variatie aan docenten met allen sterke theoretische kennis en veel praktijkervaring maakte het een inspirerende training. Juist ook omdat er authentieke personen en karakters les geven. De spreiding van de trainingsdagen zorgt voor genoeg tijd voor het te laten bezinken. De twee dagen met docent Urjan Claassen waren voor mij het meest praktisch toepasbaar in mijn werkgebied en vooral de dagen met Bob de Wit en Jan Vis waren heel inspirerend!

Voor iedereen die met Risicomanagement te maken heeft in zijn/haar werk is deze training aan te bevelen. Diverse onderwerpen komen aan bod, van Operationeel, Strategisch tot Economisch Risicomanagement. Binnen 5 dagen behaal je een echte verdiepingsslag. Bovendien geeft de kerngroep van docenten met Urjan Claassen, Bob de Wit, Jean Gieskens en Jan Vis enorm krachtig les.

 • 5 dagen

 • € 2995 euro (excl. BTW)

 • 35 PE

 • 8 PE

Datum / Locatie

1, 8, 15, 22 en 29 juni 2023
NH Hotel Jan Tabak in Bussum

2, 9, 16, 23 en 30 november 2023
Courtyard by Marriott Hotel Amsterdam AirportSchrijf je nu in
Neem een optie
Gratis brochure
Opleiding Risicomanagement

Twijfel je over een cursus of kunnen wij je voorzien van een advies?

Neem gerust contact op, wij helpen je graag verder.

Mirjam Helsloot & Anneclaire Broerse, Coördinatoren Educatie
+31 20 246 7125
[email protected]