1. Home
 2. Cursussen
 3. Opleiding Project Management Ondersteuner

Opleiding Project Management Ondersteuner


Krijg inzicht in succesvol opzetten, structureren en beheersen van projecten. Beschik over de juiste vaardigheden.

De rol van de projectondersteuner in het team is onmisbaar en uitdagend, maar niet eenvoudig. Een projectondersteuner heeft behoefte aan een gedegen basis voor het succesvol opzetten, structureren en beheersen van de projecten. Begrip van theoretische zaken als projectfinanciën, planning en informatiebeheersing is een must. Ook steun en support bieden aan zowel het project als het team is een kernvaardigheid.

Word een onmisbare projectondersteuner | Theorie en praktijk

De opleiding Project Management Ondersteuner (PMO) geeft een goed overzicht van de belangrijkste samenhangende begrippen. De opleiding is er op gericht om je bekend te maken met de belangrijkste begrippen door middel van een combinatie van theorie en praktijkoefeningen.

De opleiding Project Management Ondersteuner is de ideale springplank naar de vervolgopleiding Project Control.

Deze training wordt georganiseert door PCO Kennis.


Wat zijn de voordelen van de cursus?

 • Topdocenten delen hun kennis met jou
 • Veelvuldig gebruik van aansprekende en actuele casuïstiek
 • Doorgrond de basisbegrippen en werkwijzen binnen projecten
 • Ontdek de bijzondere aanpak en ondersteuning die projecten succesvol maken
 • Leer alles over het opzetten van informatiesystemen, (project)administratie en kwaliteitsbewaking bij projecten
 • Begrijp de samenhang tussen de diverse aspecten van projectbeheersing
 • Zet je eigen projectrisicobeheerssysteem op

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Sturen en beheersen van projecten
 • De proactieve projectondersteuner
 • Businesscase en projectadministratie
 • Planningen begrijpen en project-risicomanagement

Welke boeken en/of materiaal ontvang je?

Alle deelnemers ontvangen toegang tot de online leeromgeving van PCO Kennis, waar ze de syllabus per les, de presentaties, relevante artikelen, literatuursuggesties en soms naslagwerk kunnen vinden.

Tijdens de les ontvangt elke deelnemer een map om hun lesmateriaal netjes in op te bergen. PCO Kennis verzorgt zelf geen uitgeprint lesmateriaal.

Voor wie is deze cursus bestemd?

De Opleiding Project Management Ondersteuner biedt een uitstekende basis aan iedereen die voor het eerst met projecten in aanraking komt en die zich hier in 4 dagdelen volledig in wil bekwamen. Hierbij valt te denken aan: medewerkers van projectorganisaties, leden van projectteams, (junior) projectadministrateurs, planners, (junior) projectleiders etc.

Het hele team op hetzelfde niveau

We kunnen dit programma ook op maat organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer medewerkers. Een financieel voordeel oplopend tot 50% van open deelname, een programma op maat en uitvoering waar en wanneer het jou en jouw organisatie uitkomt. Bel voor meer informatie of een offerte met Ivo ten Hoorn op +31 6 2471 9757.

Programma

Dagdeel 1 | Sturen en beheersen van projecten

Projecten zijn specialistische organisatievormen met hun eigen dynamiek. Goede sturing en beheersing van projecten vraagt allereerst om het kunnen begrijpen en doorgronden van het gedrag van projecten. Op deze dag leer je de plaats van het project in de eigen organisatie en haar externe omgeving te kennen.

Dagdeel 2 | De proactieve projectondersteuner

Projecten vragen om samenwerking tussen verschillende medewerkers en belanghebbenden. Niet alleen tussen de teamleden, maar ook tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer en tussen specialisten in de projectorganisatie en de reguliere (lijn) organisatie. Hoe werk jij samen? Hoe ben je proactief en dienstverlenend zonder over je eigen grenzen te gaan? Wat zijn jouw specifieke kwaliteiten met de bijbehorende valkuilen en hoe zorg je dat je daar niet in terechtkomt? Deze les draait om jou als projectondersteuner. Iedereen is uniek. Door jezelf beter te leren kennen en te accepteren krijg je meer kracht en zelfvertrouwen en komen jouw talenten beter tot hun recht.

Dagdeel 3 | Businesscase en projectadministratie

Businesscase

De businesscase is niets meer dan een investeringsberekening waarin beoordeeld wordt of het project cijfermatig aan de eisen voldoet. Deze belangrijke rekensom wordt voorafgaande aan ieder project gemaakt en gedurende het project gevolgd. Om deze reden houden we een projectadministratie bij en maken we voortgangsrapportages en prognoses. Een businesscase weegt niet alleen de cijfers, maar bevat ook de achtergrond van het project, de verwachte voordelen voor de organisatie en de mogelijke risico’s. De rechtvaardiging van een project wordt afgeleid uit al deze informatie.

Projectadministratie

Goed financieel beheren van projecten wordt steeds belangrijker. Het voeren van een gedegen projectadministratie geeft inzicht in de geplande en de werkelijke inzet van middelen per project. Een goede administratie is essentieel om snel en adequaat in te spelen op de voortgang van de projecten. De projectondersteuner dient de administratieve processen te kennen welke voor werkbare support van belang te zijn. Een project kan niet terugvallen op de reguliere informatiesystemen, vaak worden er extra of afwijkende rapportages gevraagd en moeten bijzondere belanghebbenden worden geïnformeerd. Ook werken er vaak diverse partijen samen aan één project. De informatievoorziening moet juist, tijdig en volledig zijn. De projectondersteuner die dit efficiënt organiseert en de juiste informatie snel en betrouwbaar kan leveren is een succesfactor in het project. Kwaliteit is lastig te meten, wel moet er een betrouwbaar kwaliteitssysteem aan ten grondslag liggen. Documenten, tekeningen en procesbeschrijvingen zijn vaak belangrijk. In deze les leer je praktische methoden om de vinger aan de pols van het project te houden.

Dagdeel 4 | Planningen begrijpen en risicomanagement

Planningen begrijpen

Het is van groot belang dat projecten op tijd af zijn en dat tijdig het projectresultaat wordt opgeleverd. Hiervoor worden vaak ingewikkelde planningen bijgehouden. Het begrijpen van de basisprincipes van een planning en het kunnen lezen van een planning is niet moeilijk, maar je moet het wel even leren.

Risico’s beheersen

Risico’s en onzekerheden zijn onlosmakelijk verbonden met het uitvoeren van projecten. Dat komt omdat de doelstellingen (en in de meeste gevallen ook de op te leveren resultaten) van een project wel bekend zijn, maar de weg ernaartoe een aantal onbekende factoren kent. In dit deel van de les besteden we aandacht aan het opzetten van een werkbaar systeem waarmee je snel een project-risicoadministratie kunt voeren die werkt.

Docenten

Eric Kemperman


Als interim-controller, adviseur, (financieel) directeur en/of toezichthouder is Eric veelvuldig betrokken bij reorganisaties, fusies, verzelfstandigingen en (mega) projecten voor het bedrijfsleven en bij overheden. Zijn verschillende rollen binnen steeds veranderende omgevingen maken hem een sprekend voorbeeld van een ervaren business partner.

 • 4 dagen

 • € 1245 euro (excl. BTW)

 • Ja

Datum / Locatie

11, 25 mei, 1 en 8 juni 2023: 13:30 uur - 17:00 uur
BCN Utrecht

Examen: 22 juni 2023: 10:00 uur - 11:00 uur Online

 

19, 26 september, 3 en 10 oktober 2023: 13:30 uur - 17:00 uur
BCN Utrecht

Examen: 31 oktober 2023: 10:00 uur - 11:00 uur Online

 

2, 9, 16 en 23 november 2023: 13:30 uur - 17:00 uur
BCN Utrecht

Examen: 7 december 2023: 10:00 uur - 11:00 uur Online

 Schrijf je nu in
Neem een optie
Gratis brochure
Opleiding Project Management Ondersteuner

Twijfel je over een cursus of kunnen wij je voorzien van een advies?

Neem gerust contact op, wij helpen je graag verder.

Mirjam Helsloot & Anneclaire Broerse, Coördinatoren Educatie
+31 20 246 7125
[email protected]