1. Home
 2. Cursussen
 3. Opleiding Project Control (Post HBO)

Opleiding Project Control (Post HBO)


Praktijkgerichte opleiding, zeer geschikt voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met het sturen en beheersen van projecten.

De Post HBO Registeropleiding Project Control is een praktijkgerichte opleiding van negen middagen of avonden welke zeer geschikt is voor iedereen die in zijn werk te maken krijgt met het sturen en beheersen van projecten.

Vergroot je grip | Alles over het sturen en beheersen van projecten

Ontwikkel een helicopterview op projectbeheersing. Ontdek hoe je op een succesvolle manier project control toepast om projecten (groot of klein) te beheersen. Vergroot de grip op jouw projecten zodat projecten vaker binnen budget, op tijd en met het gewenste resultaat worden opgeleverd.

Post HBO erkende Registeropleiding

De Opleiding Project Control is door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) officieel erkend als Post HBO registeropleiding. Afgestudeerden ontvangen een erkend Post HBO diploma en worden toegevoegd aan het abituriëntenregister van het SPHBO.

Deze opleiding wordt verzorgd door Nederlands beste project-control-expert Eric Kemperman die eerder betrokken was bij megaprojecten zoals de HSL, Maasvlakte2 en de Betuweroute.

Als springplank naar deze opleiding volg je de tweedaagse opleiding Project Ondersteuner.

Deze training wordt georganiseert door PCO Kennis.

“Dankzij de cursus heb ik bruikbare handvatten aangereikt gekregen, zowel theoretisch als praktisch."

Wat zijn de voordelen van de cursus?

 • Je projecten verlopen succesvoller
 • Reduceer de tijd die je aan je projecten spendeert met minimaal 20%
 • Haal gegarandeerd meer rendement uit je projecten
 • Optimaliseer de relatie met belangrijke relaties zoals (onder)aannemers en suppliers
 • Beheers projectrisico’s en onzekerheden adequaat

Welke onderwerpen komen aan bod?

 1. Project Control
 2. Projectmensen
 3. Businesscase
 4. Projectmanagement
 5. Monitoren van projectvoortgang
 6. Projectrisicomanagement
 7. Financiële ruggengraat van het project
 8. Informatiebeheersing en kwaliteit
 9. Contracting

Werkvormen:

 • Hoorcolleges
 • Casuïstiek (actuele projecten, bij voorkeur door deelnemers zelf ingebracht)
 • Oefeningen
 • Rollenspellen

Welke boeken en/of materiaal ontvang je?

Alle deelnemers ontvangen toegang tot de online leeromgeving van PCO Kennis, waar ze de syllabus per les, de presentaties, relevante artikelen, literatuursuggesties en soms naslagwerk kunnen vinden.

Tijdens de les ontvangt elke deelnemer een map om hun lesmateriaal netjes in op te bergen. PCO Kennis verzorgt zelf geen uitgeprint lesmateriaal.

Examen & diploma

We bieden je aan het einde van de opleiding de mogelijkheid om het diploma te behalen via een online examen. Dit examen word je aangeboden in een afgesloten e-learning omgeving. Je kan het in je eigen tijd en vanaf een eigen locatie maken.

Wanneer je dit examen met goed gevolg aflegt en je hebt maximaal één les gemist, ontvangt je het officiële diploma. Het diploma wordt afgegeven onder toezicht van Stichting Vakopleiding Project Control. Je hebt hiermee een door het bedrijfsleven hoog gewaardeerd diploma in huis. Indien je maximaal één les gemist hebt en geen examen hebt behaald of gemaakt ontvang je een certificaat.

Voor wie is deze cursus bestemd?

De Opleiding Project Control (OPC) is geschikt voor iedereen die te maken krijgt met het sturen en beheersen van kleinere en grotere projecten in diverse sectoren. Wij hebben de afgelopen jaren vele (project)controllers, (project)managers, administrateurs, specialisten, financieel managers, hoofden administratie en accountants mogen verwelkomen. Iedereen die in zijn of haar organisatie belang heeft bij het effectief sturen en beheersen van projecten, zal baat hebben bij het volgen van de OPC. Als instapniveau voor de Opleiding Project Control hanteren wij HBO of MBO met enkele jaren (project-) werkervaring.

Het hele team op hetzelfde niveau

We kunnen dit programma ook op maat organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer medewerkers. Een financieel voordeel oplopend tot 50% van open deelname, een programma op maat en uitvoering waar en wanneer het jou en jouw organisatie uitkomt. Bel voor meer informatie of een offerte met Ivo ten Hoorn op +31 6 2471 9757.

Programma

Volg de Project Control Opleiding in 9 middagen of avonden

Programma:
Let op: per startdata zijn er verschillende aanvangs- en eindtijden:

Avondopleiding 16 maart tot en met 6 juli (9 dagen + examen):
Aanvang - 18.30 
Einde - 22.00 
Examen - 10.00 - 11.00 (online)

Versnelde opleiding 24 mei tot en met 5 juli (versneld: 5 dagen + examen):
Aanvang - dag 1: 18.30 - Overige dagen: 09.30 
Einde - dag 1: 22.00 - Overige dagen: 17.30
Examen - 10.00 - 11.00 (online)

Avondopleiding 19 september tot en met 10 januari 2024 (9 dagen + examen):
Aanvang - 18.30 
Einde - 22.00 
Examen - 10.00 - 11.00 (online)

Dagopleiding 2 november tot en met 8 maart 2024 (9 dagen + examen):
Aanvang - 13.30 
Einde - 17.00 
Examen - 10.00 - 11.00 (online)

Dagopleiding 21 november tot en met 6 maart 2024 (9 dagen + examen):
Aanvang - 13.30 
Einde - 17.00 
Examen - 10.00 - 11.00 (online)

Versnelde opleiding 21 november tot en met 10 januari 2024 (5 dagen + examen)
Aanvang - dag 1: 18.30 - Overige dagen: 09.30 
Einde - dag 1: 22.00 - Overige dagen: 17.30
Examen - 10.00 - 11.00 (online)

Expert sprekers en Praktijkgericht

De docenten zijn zeer ervaren deskundigen met rijke en aansprekende praktijkervaring. Zij hebben vele publicaties op hun naam op hun vakgebied / specialisme en zijn veelgevraagd spreker en adviseur op het vakgebied van projectcontrol. Deze opleiding is opgedeeld in 9 modules:

Module 1 | Project Control

Projecten zijn specialistische organisatievormen met hun eigen dynamiek. Goede sturing en beheersing van projecten vraagt allereerst om het kunnen begrijpen en doorgronden van het gedrag van projecten. De plek van het project in de eigen organisatie en in haar externe omgeving kennen.

 • opdrachtgeverschap & opdrachtnemerschap
 • raakvlakken met reguliere bedrijfsvoering
 • overdrachtsmomenten aan de beheersorganisatie
 • exposure in het publieke domein

Dit zijn een aantal van de elementen die in deze les aan bod komen. Deze les wordt afgesloten met een praktijkcase waarin de behandelde thema’s samenkomen. In deze les besteden wij aandacht aan het proces van besluitvorming bij het start van het project en de psychologie achter de cijfers.  Verwachtingen in een realistisch perspectief plaatsen en desnoods beargumenteren dat ‘de rekensom vooraf’ niet helemaal klopt of tenminste niet ‘controllable’ is en dus verkeerde verwachtingen wekt.

Module 2 | Projectmense

Projecten worden ontwikkeld vóór mensen en dóór mensen. Projectenwerk is mensenwerk. Een projectcontroller moet meer dan wie ook effectief kunnen communiceren. Hij moet sociale antennes hebben en op de juiste momenten de innerlijke kracht kunnen mobiliseren om op te treden. Tijdens deze bijeenkomst gaat het over jou als individu. Een grotere zelfkennis vergroot de effectiviteit van jouw communicatie. Het gaat over het geweten en ethische dilemma’s. Over contact maken en communiceren. Over kwaliteiten, valkuilen en hun herkomst. Over samenwerken, weerstanden en hoe deze te gebruiken om vooruit te komen.

Module 3 | Businesscase

Projecten geven bij de nut- en noodzaakafweging altijd mooie resultaten. Maar we weten ook dat het vaak anders afloopt. In een businesscase wordt beschreven of het zinvol is om een project te starten. De businesscase gaat onder meer over de achtergrond van het project, de verwachte voordelen voor de organisatie, de verwachte opbrengsten en kosten van het project, gap analyses en de verwachte risico’s. De rechtvaardiging van een project wordt afgeleid uit al deze informatie. De projectcontroller moet hier een kritische positie in kunnen nemen en tegenwicht kunnen bieden aan project (over) enthousiasme. Het inschatten van risico’s en worst- en best case scenario’s eerlijk durven maken en presenteren.

Module  4 | Project Management

In deze les behandelen we enkele basisprincipes van goed projectmanagement die voor projectbeheersing cruciaal zijn. Naast het inrichten van de projectorganisatie wordt aandacht besteed aan het beheersen van de scope en het projectresultaat. Verder worden projectstart en -afsluiting besproken. In deze les komen verschillende standaarden van projectmanagement aan bod uit diverse stromingen binnen het vakgebied. Het beste van PRINCE2, de basics van Projectmatig Werken en wat je weten moet volgens IPMA. Wij halen hierbij het beste uit diverse stromingen, zonder dogmatisch voor een enkele projectleer te kiezen.

Module 5 | Financiële ruggengraat van het project

Goed financieel beheer van projecten wordt steeds belangrijker. Niet zelden is ‘het lijk uit de kast’ een ontspoord project, wat te laat voor verrassingen zorgt om bij te sturen. Naast de psychologie van de businesscase let de projectcontroller op het ‘cijfer-goochelwerk’ vooraf. Vervolgens komt het inrichten en voeren van een gedegen projectadministratie aan bod, waarmee je continue inzicht in de geplande en de werkelijke inzet van middelen hebt. Een goede administratie is noodzakelijk om administratieve voortgang (Earned Value, les 8) en de werkelijke voortgang van de projecten met elkaar te confronteren. Een les over projectcijfers met een gedegen dosis projectrekenkunde.

Module 6 | Project risicomanagement

Risico’s en onzekerheden zijn onlosmakelijk verbonden met het uitvoeren van projecten; de doelstellingen (en in de meeste gevallen ook de op te leveren resultaten) van een project zijn wel bekend, maar de weg ernaartoe kent vele onbekende factoren. In deze les tonen wij de theorie van projectrisicomanagement die afwijkend is van corporate risicomanagement. Tijdens deze les komen diverse instrumenten en technieken aan bod en is er aandacht voor een risicobeheersysteem dat geschikt is voor projecten. In het tweede deel van de les wordt dieper ingegaan op (semi-) kwantificering van risico’s, vereist voor het opstellen van prognoses en het in kaart brengen van verschillende scenario’s.

Module 7 | Informatiebeheersing en kwaliteit

Informatie: in de les is aandacht voor het opzetten van de informatiebeheersing van projecten en de automatisering ervan. Bij informatiebeheersing geldt; eerst structureren en dan pas automatiseren. Deze les heeft een sterke relatie met de lessen projectmanagement, financiële ruggengraat en monitoren van projectvoortgang. Er wordt besproken wat (de relevantie van) informatiebeheersing is en hoe deze kan worden opgezet. Kwaliteit is een lastige beheersfactor. Soms eenvoudig vast te stellen en te meten, vaak lastig omdat kwaliteit veelal een subjectieve beleving is. Het vooraf definiëren van de gewenste kwaliteit van deelresultaten en eindresultaat, hoe deze te meten en welke afspraken een projectcontroller hierover kan maken is de rode draad van dit deel van module 7.

Module 8 | Monitoren van projectvoortgang

Eén van de pijlers voor projectbeheersing is de factor Tijd. Het tijdig signaleren van afwijkingen in de (verwachte) projectuitvoering en -oplevering van het projectresultaat is cruciaal. Adequate informatie leveren, zodat de projectmanager maatregelen kan treffen en kan bijsturen, behoort tot de verantwoordelijkheden van de projectcontroller. Soms ook het - onderbouwd met stevige analyses en feitenmateriaal- durven hijsen van ‘the red flag’ of het opzetten van een ‘early warning system’, zodat er door de manager nog gemanaged kan worden. In deze les leer je over plannen, technische en theoretische voortgang vergelijken en het belang van de factor tijd in projectbeheersing. Begrippen als ‘Gantt chart’, ‘kritieke pad analyse’, maar ook de relevantie van een juist gekozen projectfasering. Samengevat: de factor Tijd in samenhang met andere relevante beheersaspecten.

Module 9 | Contracting

Het verdelen van werk over de ketenpartners in een project maakt beheersing lastiger.  isicoallocatie, het lezen van de relevante passages in een overeenkomst en het begrijpen van ‘het spel van meer- en minderwerk’, vraagt van een projectcontroller adequate kennis en inzicht in contracting. Naast basale juridische begrippen wordt vooral de nodige streetwiseness besproken, zodat de  projectcontroller een toegevoegde waarde krijgt in het beheer(sen) van de relatie opdrachtgever / opdrachtnemer.

Docenten

Eric Kemperman


Het totale projectencurriculum van Eric Kemperman bestrijkt talloze sectoren in binnen- en buitenland met een waarde van ruim 25 miljard euro. Bijzondere ervaring en kennis deed Eric op in vele projectorganisaties en bij drie megaprojecten (HSL, Maasvlakte2, Betuweroute). Eric Kemperman doet onderzoek en publiceert regelmatig artikelen in vakbladen op het gebied van financieel- en projectmanagement. Hij verzorgt opleidingen, lezingen en adviezen op genoemde vakgebieden en werkt als manager projectbeheersing/projectdirecteur a.i.

Referenties

Alex Gijzenberg, Business Controller bij HZPC


Omdat voor de organisatie waarin ik werk projectmatig werken relatief nieuw is en voor mijzelf helemaal, zocht ik naar meer theoretische en praktische achtergronden inzake project control om meer grip te krijgen op de beheersing van onze projecten. Door de insteek van de cursus, waarbij theoretische concepten werden aangevuld met praktische aspecten en toepassingen, kreeg ik bruikbare handvatten aangereikt. Deze handvatten kan ik daadwerkelijk in de praktijk gebruiken en heb ik ook reeds gebruikt. De verscheidenheid aan invalshoeken van project control (van mensenkant tot financiële aspecten, etc) leiden tot een breed inzicht in het vakgebied. Leuk en interessant aspect is dat er zeker de ruimte is om deze verschillende aspecten te bediscussiëren met de medestudenten en de docent. Kortom, een waardevolle toevoeging in de beheersing van grotere en kleinere projecten.

Rodger de Jong, Interim Financial bij Masters in Finance


Ik miste kennis om het speelveld tussen finance en projecten “in control” te houden. De opleiding Project Control gaf mij de handvatten om dit te bewerkstelligen door de grote praktijkgerichtheid. De opleiding beslaat een overzichtelijke structuur met relevante lesstof en artikelen, maar ook voor elke trainingssessie een docent die specialist is in het betreffende vakgebied. Dat geeft de mogelijkheid om praktijkvoorbeelden met de docent en studiegenoten te bespreken en ervaringen uit te wisselen. De opleiding helpt mij om projecten scherper te beheersen. Voorbeelden hiervan zijn het toepassen van probabilistische ramingen in een vroeg stadium van een project om door middel van kansberekeningen een raming van de projectkosten te geven en daarbij alle aannames die worden gedaan goed vast te leggen. De methode Crashing The Network heb ik leren te gebruiken om de doorlooptijd te verkorten tegen hogere kosten, wat in praktijk een mooie afweging kan zijn om het project eerder op te leveren.

 • 9 dagen

 • € 3455 euro (excl. BTW)

 • Ja

Datum / Locatie

Avondopleiding: 16, 23, 30 maart, 6, 13, 20 april, 11, 25 mei & 1 juni (9 dagen + examen)
Locatie: BCN Utrecht

 

Versnelde opleiding: 24, 31 mei, 1, 7 & 8 juni (versneld: 5 dagen + examen)
Locatie: BCN Utrecht

 

Avondopleiding: 19, 26 september, 3, 10, 31 oktober, 7, 14, 21 & 28 november (9 dagen + examen)
Locatie BCN Utrecht

 

Dagopleiding: 2, 16, 23, 30 november, 11, 18, 25 januari, 1 & 8 februari 2024 (9 dagen + examen)
Locatie: BCN Rotterdam

 

Dagopleiding: 21, 28 november, 5, 12 december, 9, 16, 23, 30 januari & 6 februari 2024 (9 dagen + examen)
Locatie: BCN Utrecht

 

Versnelde opleiding: 21, 28, 29 november, 5 & 6 december (5 dagen + examen)
Locatie: BCN Utrecht

Let op: per startdata zijn er verschillende aanvangs- en eindtijden. Bekijk het programma voor meer informatie.Schrijf je nu in
Neem een optie
Gratis brochure
Opleiding Project Control (Post HBO)

Twijfel je over een cursus of kunnen wij je voorzien van een advies?

Neem gerust contact op, wij helpen je graag verder.

Mirjam Helsloot & Anneclaire Broerse, Coördinatoren Educatie
+31 20 246 7125
[email protected]