Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

5 dagen

Project Manager Ondersteuner

Details
Lengte

5 dagen

Eerstvolgende startdata & locaties

do 2 november 2023, Utrecht

Prijs (excl. btw)

€ 1.245

Krijg inzicht in succesvol opzetten, structureren en beheersen van projecten. Beschik over de juiste vaardigheden. De rol van de projectondersteuner in het team is onmisbaar en uitdagend, maar niet eenvoudig.

Omdat projectenwerk zo afwijkend en uitdagend is, vraagt het om teamleden die gedegen en betrouwbare ondersteuning bieden aan de projectmanager en aan elkaar. Op tijd leveren, servicegericht en flexibel zijn, meedenken en resultaatgericht support geven, dat zijn de uitdagingen waar projectondersteuners voor staan. Goede projectondersteuners dragen bij aan het behalen van projectsuccessen. Hiervoor zijn samenwerken, pro-activiteit en doorzettingsvermogen kernwoorden.

De rol van de projectondersteuner in het team is onmisbaar en uitdagend, maar niet eenvoudig. Een projectondersteuner heeft behoefte aan een goede basis voor het succesvol opzetten, structureren en beheersen van de projecten.

Begrip van theoretische zaken als projectfinanciën, planning en informatiebeheersing is een must evenals het kunnen beschikken over de juiste vaardigheden om het project en het team goed te ondersteunen.

De opleiding Project Management Ondersteuner (PMO) geeft meer inzicht in – en begrip voor de belangrijkste onderdelen van het werk van de projectondersteuner. Door een prettige combinatie van theorie en praktijkoefeningen wordt je kennis verdiept.

Voor wie is deze cursus bestemd?
De Opleiding Project Management Ondersteuner biedt een uitstekende basis aan iedereen die voor het eerst met projecten in aanraking komt en die zich hier in 4 dagdelen volledig in wil bekwamen. Hierbij valt te denken aan: medewerkers van projectorganisaties, leden van projectteams, (junior) projectadministrateurs, planners, (junior) projectleiders etc.

De opleiding Project Management Ondersteuner is de ideale springplank naar de vervolgopleiding Project Control. De opleiding wordt verzorgd door onze partner PCO Kennis.

In samenwerking met

Dagdeel 1 | Sturen en beheersen van projecten
Projecten zijn specialistische organisatievormen met hun eigen dynamiek. Goede sturing en beheersing van projecten vraagt allereerst om het kunnen begrijpen en doorgronden van het gedrag van projecten. Op deze dag leer je de plaats van het project in de eigen organisatie en haar externe omgeving te kennen.

Dagdeel 2 | De proactieve projectondersteuner
Projecten vragen om samenwerking tussen verschillende medewerkers en belanghebbenden. Niet alleen tussen de teamleden, maar ook tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer en tussen specialisten in de projectorganisatie en de reguliere (lijn) organisatie. Hoe werk jij samen? Hoe ben je proactief en dienstverlenend zonder over je eigen grenzen te gaan? Wat zijn jouw specifieke kwaliteiten met de bijbehorende valkuilen en hoe zorg je dat je daar niet in terechtkomt? Deze les draait om jou als projectondersteuner. Iedereen is uniek. Door jezelf beter te leren kennen en te accepteren krijg je meer kracht en zelfvertrouwen en komen jouw talenten beter tot hun recht.

Dagdeel 3 | Businesscase en projectadministratie

  • Businesscase De businesscase is niets meer dan een investeringsberekening waarin beoordeeld wordt of het project cijfermatig aan de eisen voldoet. Deze belangrijke rekensom wordt voorafgaande aan ieder project gemaakt en gedurende het project gevolgd. Om deze reden houden we een projectadministratie bij en maken we voortgangsrapportages en prognoses. Een businesscase weegt niet alleen de cijfers, maar bevat ook de achtergrond van het project, de verwachte voordelen voor de organisatie en de mogelijke risico’s. De rechtvaardiging van een project wordt afgeleid uit al deze informatie.
  • Projectadministratie
   Goed financieel beheren van projecten wordt steeds belangrijker. Het voeren van een gedegen projectadministratie geeft inzicht in de geplande en de werkelijke inzet van middelen per project. Een goede administratie is essentieel om snel en adequaat in te spelen op de voortgang van de projecten. De projectondersteuner dient de administratieve processen te kennen welke voor werkbare support van belang te zijn. Een project kan niet terugvallen op de reguliere informatiesystemen, vaak worden er extra of afwijkende rapportages gevraagd en moeten bijzondere belanghebbenden worden geïnformeerd. Ook werken er vaak diverse partijen samen aan één project. De informatievoorziening moet juist, tijdig en volledig zijn. De projectondersteuner die dit efficiënt organiseert en de juiste informatie snel en betrouwbaar kan leveren is een succesfactor in het project. Kwaliteit is lastig te meten, wel moet er een betrouwbaar kwaliteitssysteem aan ten grondslag liggen. Documenten, tekeningen en procesbeschrijvingen zijn vaak belangrijk. In deze les leer je praktische methoden om de vinger aan de pols van het project te houden.Dagdeel 4 | Planningen begrijpen en risicomanagement

  • Planningen begrijpen
   Het is van groot belang dat projecten op tijd af zijn en dat tijdig het projectresultaat wordt opgeleverd. Hiervoor worden vaak ingewikkelde planningen bijgehouden. Het begrijpen van de basisprincipes van een planning en het kunnen lezen van een planning is niet moeilijk, maar je moet het wel even leren.
 • Risico’s beheersen
  Risico’s en onzekerheden zijn onlosmakelijk verbonden met het uitvoeren van projecten. Dat komt omdat de doelstellingen (en in de meeste gevallen ook de op te leveren resultaten) van een project wel bekend zijn, maar de weg ernaartoe een aantal onbekende factoren kent. In dit deel van de les besteden we aandacht aan het opzetten van een werkbaar systeem waarmee je snel een project-risicoadministratie kunt voeren die werkt.
Project Manager Ondersteuner
Startdatum 2 november
do 16 november 2023
13:30 - 17:00
Utrecht
do 2 november 2023
13:30 - 17:00
Utrecht
do 9 november 2023
13:30 - 17:00
Utrecht
do 23 november 2023
13:30 - 17:00
Utrecht
do 7 december 2023
10:00 - 11:00
Online
Routebeschrijving