Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

5 dagen

Leergang Risicomanagement

Ontdek in 5 dagen alle facetten van integraal risicomanagement

Details
Lengte

5 dagen

Eerstvolgende startdata & locaties

ma 3 juni 2024, Utrecht

di 5 november 2024, Hoofddorp

Prijs (excl. btw)

€ 2.995

PE

35

Of je nu een financiële functie hebt of niet, tijdens je werkzaamheden heb je altijd te maken met onzekere factoren. Deze factoren kunnen een negatief effect hebben op je bedrijfsvoering. Hoe herken je deze zogenoemde risicofactoren? En belangrijker: hoe houd je hier grip op? Tijdens de Leergang Risicomanagement ontdek je in 5 dagen alle facetten van integraal risicomanagement. Zo ervaar jij wat de belangrijkste stappen zijn naar succesvol risicomanagement.

Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico's en het vaststellen van adequate beheersmaatregelen. Met deze beheersmaatregelen beïnvloed je de kans van optreden en de gevolgen van risico's. Tijdens de cursus risicomanagement worden verschillende aspecten van risicomanagement belicht. Onze ervaren docenten, experts uit het vakgebied, helpen je een efficiënte aanpak en een sluitend Enterprise Risk Management (ERM) systeem op te zetten en te onderhouden voor jouw organisatie. Na afloop scan je je organisatie op risico's en stelt je een praktisch en toepasbaar beheersplan op. Zo breng je jezelf en de organisatie naar een hoger niveau.

Bekijk ook ons artikel in het FD: 3 tips voor succesvol risicomanagement

"Diverse onderwerpen komen aan bod, van Operationeel, Strategisch tot Economisch Risicomanagement. Binnen 5 dagen behaal je een echte verdiepingsslag."

Voordelen

 • Krijg inzicht in de belangrijke pijlers van risicomanagement, ook tijdens en na de Coronacrisis
 • Leer wat belangrijkste stappen zijn naar succesvol risicomanagement
 • Herken risico's en voorkom verrassingen
 • Stel een praktisch en toepasbaar beheersplan op
 • Voldoe aan (nieuwe) regelgeving
 • Onderwerpen

 • Ontdek de potentie van Risicomanagement
 • Succesvol Strategisch Risicomanagement
 • Effectief Operationeel Risicomanagement
 • De voordelen van Krediet Risicomanagement
 • De gevolgen van risico's op economische waarde
 • Boeken en materialen
  Alle deelnemers ontvangen een map met de presentaties die uitstekend als naslagwerk kan worden gebruikt. Deelnemers ontvangen tevens als ondersteunende literatuur 4 boeken die de kern van Risicomanagement weergeven:

  Dag 1 Handboek risicomanagement; ERMPLUS: een praktische toepassing van COSO ERM
  Dag 2 Strategy Safari
  Dag 3 Handboek risicomanagement; ERMPLUS: een praktische toepassing van COSO ERM
  Dag 4 Working Capital Management

  Voor wie
  Wordt van je verwacht dat je risicomanagement kunt inzetten om onzekerheid en risico's aan te pakken? Wil je verrassingen voorkomen, groei verstevigen en risicobeheersing verankeren? Dan is deze opleiding voor jou onmisbaar. Tijdens de Leergang Risicomanagement ontmoet je financieel managers/directeuren, algemeen managers, controllers, consultants, project managers, compliance officers, auditors en toezichthouders van middelgrote en grote ondernemingen die actief betrokken zijn bij risicomanagement.

  Dag 1: Ontdek de potentie van Risicomanagement
  Filevrij programma: Ontvangst 12:00 uur - Aanvang 12:30 uur - Einde 20:30 uur

  Tijdens deze eerste dag staat de praktijk centraal. Urjan Claassen maakt kort en bondig duidelijk dat je op alle niveaus moet kijken naar gedrag, risico (acceptatie), beheersing, vertrouwen, leiderschap en toezicht om een sluitend Enterprise Risk Management (ERM) systeem op te zetten én te onderhouden. Je ontdekt de belangrijkste concepten, principes en onderdelen van een sluitend ERM / COSO II raamwerk. Bovendien krijg je uitstekend zicht op de kansen die ERM biedt. Tenslotte zal Urjan enkele best en worst practices openhartig met je delen en geeft hij antwoord op al je vragen.

  Na deze dag:
  • Analyseer je jouw bedrijf op toepasbaarheid en waarde van ERM
  • Benut je kansen en voorkom je missers door gebruik te maken van tientallen best en worst practices
  • Benoem je risico’s systematisch door ERM frameworks efficiënt toe te passen

  Bijbehorende literatuur:
 • Handboek risicomanagement; een praktische toepassing van COSO ERM door Urjan Claassen

 • Onderwerpen:
  • Wat zijn risico’s en hoe herken je ze?
  • Hoe zet je risicomanagement in en hoe niet?
  • Waarom is risicomanagement belangrijk?
  • Synergie tussen governance, compliance en risicomanagement
  • Cultuur en gedrag binnen organisaties

  Docent: Drs. Urjan Claassen RA RE CIA is een veel gevraagd adviseur en spreker over het inrichten van (operationeel) risicomanagement. Urjan is directeur van Clascon Audit & Consulting, een adviesbureau gespecialiseerd in risicomanagement. Daarnaast is hij universitair docent Advanced Auditing aan de Nyenrode Business University.

  Dag 2: Succesvol Strategisch Risicomanagement
  Filevrij programma: Ontvangst 12:00 uur - Aanvang 12:30 uur - Einde 20:30 uur

  Professor Strategisch Leiderschap Jeroen Brinkhuis onthult het belang van een integrale benadering van strategisch risicomanagement. Door risicobeheersing te spiegelen aan strategie kun je vooruitkijken, inschatten en tijdig bijsturen. Je gaat naar huis met het gereedschap om naderende veranderingen in te schatten op risico’s en hier jouw strategie op aan te passen. Jeroen Brinkhuis benadrukt dit door een korte casus van een organisatie die wordt geconfronteerd met nieuwe solvabiliteitseisen, markttransparantie en nieuwe concurrenten. Natuurlijk is er ook ruimschoots gelegenheid om je eigen vragen aan Jeroen Brinkhuis voor te leggen.

  Na deze dag:
  • Voorkom je grote risico’s door strategie te koppelen aan risicobeheersing
  • Zet je strategische scenarioplanning efficiënt in om pro-actief met risico’s om te gaan
  • Beheers je verschillende procesmethodes voor strategische besluitvorming

  Bijbehorende literatuur:
  • Strategy Safari, Henry Mintzberg

  Onderwerpen:
  • Risicomanagement in relatie tot strategische projecten
  • Scenarioplanning
  • Inside-outside & outside-inside benadering
  • Toepassen van strategische scenario-analyses
  • Analyseren en modelleren van strategische besluitvormingsmodellen

  Jouw docent: Jeroen Brinkhuis wordt gezien als een innovatieve en erkende spreker over strategisch risicomanagement. Jeroen doceert Strategy and Strategic Leadership bij Nyenrode Business Universiteit en is onderzoeker op het vlak van strategy

  Dag 3: Effectief Operationeel Risicomanagement
  Filevrij programma: Ontvangst 12:00 uur - Aanvang 12:30 uur - Einde 20:30 uur

  Urjan Claassen geeft antwoord op vragen als: hoe identificeer je operationele risico’s? Hoe zorg je voor adequate interne beheersing? Hoe kom je tot een passend beheersingskader zonder overdaad? En hoe organiseer je beheersing zo efficiënt mogelijk? Je ontvangt alle benodigde handvatten om beslissers, uitvoerders en stafmedewerkers direct in staat te stellen om adequaat risico’s te signaleren en te beheersen.

  Na deze dag:
  • Veranker je operationeel risicomanagement in alle lagen van jouw organisatie
  • Optimaliseer je operationeel management door slim gebruik te maken van de risicomanagementcyclus
  • Adviseert je je leidinggevende over operationeel risicomanagement
  • Weet je wat de effecten zijn van soft control

  Bijbehorende literatuur:
  • Handboek risicomanagement; een praktische toepassing van COSO ERM door Urjan Claassen

  Onderwerpen:
  • Risicocultuur uitrollen en draagvlak creëren
  • Implementatie en controle van maatregelen
  • Procesbeheersing
  • Succesfactoren
  • Inside benadering: processen & controletechnieken
  • Operationele doelstellingen

  Jouw docent: Drs. Urjan Claassen RA RE CIA is een veel gevraagd adviseur en spreker over het inrichten van operationeel risicomanagement. Urjan is directeur van Clascon Audit & Consulting, een adviesbureau gespecialiseerd in risicomanagement. Daarnaast is hij universitair docent Advanced Auditing aan de Nyenrode Business University.

  Dag 4: De voordelen van Krediet Risicomanagement
  Filevrij programma: Ontvangst 12:00 uur - Aanvang 12:30 uur - Einde 20:30 uur

  Wat gebeurt er als morgen je grootste klant zijn rekeningen niet meer kan betalen? Welke risico’s kleven aan betalingsproblemen bij tegenpartijen? Welke maatregelen kun je vooraf treffen om te voorkomen dat je hierdoor in grote problemen komt? Manage kredietwaardigheid van tegenpartijen scherp zonder de klantrelatie te verstoren. Na deze dag zet je je kredietverstrekker op scherp en creëer je samen met je handelspartners oplossingen die bestand zijn tegen zwaar financieel weer.

  Na deze dag:
  • Beheers je statische en dynamische methodes om financiële risico’s inzichtelijk te maken
  • Ga je voorbereid in gesprek met kredietverstrekkers en kent je hun blik op jouw financiële posities
  • Zet je financieel risicomanagement zowel op de korte als op de lange termijn efficiënt in

  Bijbehorende literatuur:
  • Working Capital Management door Jean Gieskens

  Onderwerpen:
  • Financiële risico’s van ondernemingen door de bril van kredietverstrekkers
  • Financieel risicomanagement op statische en dynamische wijze
  • Vertaling van jaarrekening naar financiële risico’s
  • Invloed van Basel III op kredietverstrekking door banken

  Jouw docent: Drs. Jean Gieskens AC CCM QT boeit zijn publiek van de eerste tot de laatste minuut door zijn bevlogen en enthousiaste presentaties. Jean Gieskens is bestuurslid van de Nederlandse Orde voor Rating Advisory & Analysis en is als hoofddocent verbonden aan de Vereniging voor Credit Management. Jean is tevens als gastdocent verbonden aan diverse hogescholen en universiteiten waaronder Nyenrode.

  Dag 5: De gevolgen van risico's op economische waarde
  Filevrij programma: Ontvangst 12:00 uur - Aanvang 12:30 uur - Einde 20:30 uur

  Beheers je risico’s niet adequaat dan keldert de economische waarde van jouw organisatie. De cursus risicomanagement sluit af met een samenvatting van alle dagen. Je vertaalt operationele, strategische én financiële risico’s naar gevolgen voor de economische waarde. Je ontdekt hoe je voorkomt dat de economische waarde keldert door onrealistische risico-calculaties; hoeveel is jouw organisatie écht waard? De docenten geven concrete adviezen, bespreekt smaakmakende voorbeelden en onthult de grootste misvattingen rondom economische waarde.

  Na deze dag:
  • Vertaal je risico’s direct naar de actuele economische waarde
  • Maak je betere investeringsbeslissingen door scherpere waarderingsanalyses
  • Voorkom je kostbare en tijdrovende geschillen rond waarderingsvraagstukken

  Onderwerpen:
  • Economische waarde van ondernemerschap
  • Verschil tussen onzekerheid en risico
  • Voorkomen van geschillen rond fusies, overnames, boedelscheidingen en ontstane schade
  • Vertaling van risicobenadering naar de lange termijn

  Jouw docent: Barend Salemink
  Urjan Claassen
  Urjan Claassen
  Adviseur (operationeel) risicomanagement, docent Auditing
  Drs. Urjan Claassen RA RE CIA is een veelgevraagd adviseur en spreker over het inrichten van (operationeel) risicomanagement. Urjan is directeur van Clascon Audit & Consulting, een adviesbureau gespecialiseerd in risicomanagement. Daarnaast is hij universitair docent Advanced Auditing aan de Nyenrode Business University. meer info
  fallback
  Jeroen Brinkhuis
  Jean Gieskens
  Jean Gieskens
  Drs. Jean Gieskens AC RCM QT (1965) studeerde accountancy en vervolgens bedrijfseconomie (BE/BIV) aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2001 is hij werkzaam als zelfstandig financial analist & planner waarbij hij zich met name toelegt op de verbinding tussen de financiële, informatieverzorgende en bestuurlijke processen meer info
  José de Wit
  José de Wit
  RV MRICS, Partner Talanton
  José is zich ná bijna 20 jaar ervaring in de accountancy gaan richten op bedrijfswaarderingen in het kader van fusie- en overnames, schadeclaims en geschillen. Naast de opleiding voor registeraccountant heeft José de postdoctorale opleiding business valuation aan de Rotterdam School of management gevolgd. José is jarenlang voorzitter van de examencommissie voor Register valuators geweest. Momenteel is José voorzitter van het Landelijk Register van Gerechtelijk… meer info
  Barend Salemink
  Barend Salemink
  MSc RV, Financial Risk Manager (FRM) en Certified Valuation Analyst, Partner Talanton
  Barend heeft zijn opleiding gevolgd aan de H.E.A.O. Arnhem en is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam aan de economische faculteit. Daarna heeft Barend de opleiding business valuation voltooit. Daarna heeft Barend twee specialisatieopleidingen gedaan: Financial Risk Management (een leergang aan de Goethe Universiteit Frankfurt) en de business valuation opleiding van de European Association of Certified Valuators and Analysts in Berlijn. Voordat Barend partner bij… meer info
  Leergang Risicomanagement
  Startdatum 3 juni
  ma 3 juni 2024
  12:00 - 20:30
  Utrecht
  ma 10 juni 2024
  12:00 - 20:30
  Utrecht
  ma 17 juni 2024
  12:00 - 20:30
  Utrecht
  ma 24 juni 2024
  12:00 - 20:30
  Utrecht
  ma 1 juli 2024
  12:00 - 20:30
  Utrecht
  Routebeschrijving
  Startdatum 5 november
  di 5 november 2024
  12:00 - 20:30
  Hoofddorp
  di 12 november 2024
  12:00 - 20:30
  Hoofddorp
  di 19 november 2024
  12:00 - 20:30
  Hoofddorp
  di 26 november 2024
  12:00 - 20:30
  Hoofddorp
  di 3 december 2024
  12:00 - 20:30
  Hoofddorp
  Routebeschrijving