Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

2 dagen

Financieel Modelleren met Excel

Details
Lengte

2 dagen

Eerstvolgende startdata & locaties

ma 18 december 2023, Nieuwegein

Prijs (excl. btw)

€ 1.895

PE

14

Ontdek in deze tweedaagse cursus hoe je robuuste financiële modellen maakt met gebruik van de nieuwste features van Excel.

De moderne financial professional kijkt niet alleen naar het verleden maar ook naar de toekomst om het management adequaat te kunnen ondersteunen bij de bedrijfsvoering. Daartoe is het maken van een liquiditeitsprognose en daarmee samenhangende balans annex resultatenrekening onmisbaar. De praktijk laat zien dat de bouw hiervan nogal te wensen overlaat en het veel tijd vergt om het model bij te werken met name wanneer de inputcijfers veranderen. In deze cursus leer je robuuste financiële modellen te maken met gebruik van de nieuwste features in Excel.

Benieuwd naar onze andere Excelcursussen? Ga naar het gehele overzicht.

Voordelen

 • Uitgangspunten en begripsbepaling
 • Verzamelen van informatie voor een liquiditeitsbegroting
 • Bouwen van het Liquiditeitsprognosemodel
 • Presenteren van het Liquiditeitsprognosemodel
 • Uitgangspunten voor een geprognotiseerde balans en resultatenrekening
 • Materiële vaste activastaat
 • Transformeren van de onderliggende mutaties
 • Vormgeven van balans en resultatenrekening
 • Opzet en bouw van het model
 • Samenvoegen van realisatie en prognose
 • Goed om te weten:
  Deze cursus is de geüpdatete en uitgebreide versie van de eerdere cursus Effectieve liquiditeitsprognoses met Excel.


  Om deze cursus te volgen is het goed om te beschikken over een basiskennis van Excel. Beschik je tenminste over voldoende kennis van de basisfunctionaliteiten in Excel, waaronder: markeren, lint en qua functies minimaal sommen.als, index en vergelijken? Mocht je nog niet veel ervaring hebben, dan kun je ook de cursus Excel voor financials volgen als voorbereiding op deze training.

  Boeken en materialen
  Alle deelnemers ontvangen een map en een uitgewerkt rekenmodel dat uitstekend als naslagwerk kan worden gebruikt. Er staat beide dagen een laptop voor je klaar.

  Voor wie
  Als je een van de volgende functies bekleedt, dan heb je gegarandeerd profijt van deze cursus: financieel medewerker, financieel manager, accountant, controller, treasurer, bankier, credit manager, hoofd administratie.

  Dag 1 – Effectieve Liquiditeitsprognoses met Excel
  Programma: Aanvang 09.00 uur - Einde 17.30 uur

  Uitgangspunten en begripsbepaling
  • Relatie tussen liquiditeitsoverzicht, balans annex resultatenrekening
  • Relatie met budget/begroting en forecast
  • Kosten/opbrengsten versus uitgaven/ontvangsten
  • Twee methoden van het bepalen van de liquiditeit: directe versus indirecte methode
  • Voordelen en nadelen van beide methoden nader beschouwd
  • Belang van een effectieve liquiditeitsbegroting

  Verzamelen van informatie voor een liquiditeitsbegroting
  • In kaart brengen van de business-processen die leiden tot veranderingen in de kasstroom
  • Componenten van een liquiditeitsprognose
  • Doorlichten van de saldibalans en onderliggende mutaties
  • Review van het rekeningschema
  • Hiërarchieën en dimensies in een rekeningschema
  • Bepalen van de toekomstige tijdshorizon
  • Bepalen van de tijddimensie (dag-week-maand)
  • Vaststellen van de granulariteit
  • Selecteren van de prognose-posten (80-20 regel)
  • Betaalgedrag van klanten naar aard
  • Betaalmomenten van uitgaande betalingen naar type
  • Opzetten van een periodieke postenlijst
  • Leningen en bankkredieten
  • FTE en salariskosten
  • Belastingen
  • Gegevens verzamelen en valideren met behulp van een custom invulformulier

  Fundamenten van een robuust Excel-model
  • Modelstructuur: van input naar output
  • Opmaak bladen en cellen naar soort
  • Scheiding van input-transformatie-output
  • Werken met tabellen: indelen van inputbladen
  • Gebruik van bereiknamen
  • De belangrijkste functies in een financieel model (zoeken-sommeren-datum)
  • Modelleren van een dynamische tijdlijn
  • Automatisch alloceren van bedragen met behulp van dynamische matrixformules
  • Gegevens samenvoegen met Power Query

  Bouwen van het Liquiditeitsprognosemodel
  • Vastleggen inputvariabelen en berekende resultaten in een parameterblad
  • Administreren van stamdata (rekeningschema, ontvangsttermijnen, betaaltermijnen)
  • Modelleren inputbladen:
   • Debiteuren
   • Crediteuren
   • Periodieke posten
   • Leningen
   • Ontvangsten na afloop debiteuren
   • Uitgaven na afloop crediteuren
   • Salarissen en personeel gerelateerde kosten
   • BTW
  • Alloceren van bedragen naar de toekomstige tijdvakken
  • Consolideren van de inputbladen d.m.v. Power Query

  Presenteren van het Liquiditeitsprognosemodel
  • Converteren van geconsolideerde data in draaitabellen
  • Dynamische liquiditeitsprognoserapport
  • Cashflow waterval grafiek
  • Cirkeldiagram naar soorten uitgaven en ontvangsten

  Dag 2 – Geprognotiseerde balans en resultatenrekening
  Programma: Aanvang 09.00 uur - Einde 17.30 uur

  Uitgangspunten voor een geprognotiseerde balans en resultatenrekening
  • Verschillen tussen een liquiditeitsprognose en een balans annex resultatenrekening
  • Overzicht van posten die invloed hebben op balans annex resultatenrekening
  • Stappen voor het bouwen van een balans annex resultatenrekening vanuit een liquiditeitsprognose
  • Vertalen van de mutaties in journaalposten
  • Inladen van een saldibalans uit het ERP
  • Verschijningvormen van saldibalansen
  • Het rekeningschema als hart van financieel

  Materiële vaste activastaat
  • Opzet en werking van een materiële vaste activastaat
  • Gehanteerde afschrijvingspercentages per activumsoort
  • Dynamisch berekenen van afschrijvingen en boekwaarden per gewenste rapportagedatum
  • Grafisch uitbeelden van aanschaffingswaarden- afschrijvingen -boekwaarden

  Opzet en bouw van het model
  • Schematisch overzicht van het te bouwen model
  • Inlezen van de saldibalans
  • Verrijken van de saldibalans
  • Samenvoegen van bestanden als er sprake is van separate balans en resultatenrekening
  • Opzet en bouw van een journaalpostentabel
  • Berekenen van de journaalpostenbedragen

  Transformeren van de onderliggende mutaties
  • Inzet en toepassing van Power Query
  • Verschil tussen gewone tabellen en echte Excel-tabellen
  • Toekennen van dynamische bereiknamen voor inputtabellen
  • Samenvoegen van saldibalans en geprognotiseerde posten
  • Controle op juistheid van ingelezen en geconverteerde posten
  • Vertaling naar dynamische draaitabellen

  Vormgeven van balans en resultatenrekening
  • Verschijningsvormen van balans en resultatenrekening
  • Draaitabellen als basis voor dynamische balans en resultatenrekening
  • Dynamische koppeling met draaitabellen in custom balans en resultatenrekening
  • Toevoegen van slicer(s) en tijdlijn in custom balans en resultatenrekening
  • Automatisch toevoegen van resultaat in de balans
  • Toevoegen van Ratio-analyse: voordelen en interpretatie van ratio’s
  • Aanmaken van een dynamisch dashboard

  Samenvoegen van realisatie en prognose
  • Uitdagingen bij het samenvoegen van bronnen met verschillende granulariteit
  • Gegevens transformeren met Power Query
  • Weergave van de transformatie in een dynamische draaitabel
  Tony de Jonker
  Tony de Jonker
  Tony De Jonker is eigenaar van De Jonker Consultancy en heeft voor vele gerenommeerde opdrachtgevers gewerkt. Met zijn uitgebreide ervaring van meer dan 44 jaar adviseert Tony diverse cliënten op het snijvlak van Finance, Business annex Excel en Power BI. Sinds 2015 is hij door Microsoft jaarlijks benoemd tot Excel Most Valuable Professional. Daarnaast geeft Tony Finance- Excel-Power BI trainingen wereldwijd en schrijft hij sinds… meer info
  Financieel Modelleren met Excel
  Startdatum 18 december
  di 19 december 2023
  9:00 - 17:30
  Nieuwegein
  ma 18 december 2023
  9:00 - 17:30
  Nieuwegein
  Routebeschrijving