1. Home
  2. Artikelen
  3. Zo waardeer je een bedrijf in onzekere tijden

Zo waardeer je een bedrijf in onzekere tijden


Het waarderen van een bedrijf kan knap lastig zijn, zeker in een periode van crisis. We vroegen een aantal topexperts naar hun belangrijkste tips & tricks.

Zo waardeer je een bedrijf in onzekere tijden

De essentie van bedrijfswaardering is heel simpel: de waardering van een bedrijf. De economische waarde vormt vaak het uitgangspunt, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. “Het proces begint bij de vraag: is het zinvol om een bedrijf te starten? Je handelt immers op
basis van de gedachte dat je waarde kan toevoegen”, vertelt Jan Vis die is gespecialiseerd in waarderingsvraagstukken. “Bij iedere waardering geldt dat maatwerk is vereist. De waardeerder dient bij ieder vraagstuk de specifieke omstandigheden van het te waarderen object in het oog te houden.”

Onderscheid tussen verschillende methodes

Het is relevant om onderscheid te maken tussen de verschillende methodes die bij bedrijfswaardering worden toegepast. Iedere methode heeft zijn voor- en nadelen. De eerste methode – tevens de oudste – is de boekhoudkundige aanpak. Kenmerkend voor deze methode is dat wordt gekeken naar de intrinsieke waarde. De tweede, meer strategische methode houdt rekening met de toekomst. Het uitgangspunt is dat de huidige winst ook in de toekomst moet worden gerealiseerd. De derde methode is de marktbenadering. Bij deze methode wordt gekeken naar wat de markt doet. Jan Vis plaats een kanttekening bij de puur boekhoudkundige benadering waarbij alleen naar het verleden wordt gekeken. “Je koopt geen snackbar, omdat de vorige eigenaar veel heeft verdiend. Nee, je koopt iets omdat je verwacht dat er in de toekomst, vanaf het moment dat jij eigenaar bent, geld mee te verdienen is.” Juist om deze reden prevaleert in de praktijk de toekomstgerichte benadering.

De toekomst voorspellen is niet mogelijk. Desondanks kunnen bedrijven natuurlijk wel proberen om de toekomstverwachtingen helder te maken, vertelt Jan Vis. “Dit is weer het gebied van de modelmakerij. Er zijn veel bedrijven waar een zekere stabiliteit in zit. Mensen hebben bijvoorbeeld vaak een bestedingsgewoonte. Het is hierbij ook van belang om te kijken naar de kwaliteit van het management en de werknemers van een bedrijf.”

Waardebepaling in tijden van corona

Eerlijkheid is geboden, want het waarderen van een bedrijf kan knap lastig zijn. Onverwachtse ontwikkelingen kunnen dát nog moeilijker maken, zoals corona dat nu ook doet. Een eenduidig antwoord op de vraag hoe gewaardeerd moet worden in tijden van onzekerheid is er niet. Toch zijn er wel een aantal factoren die een rol spelen, zoals de sector waarin het bedrijf opereert. Elke sector wordt én zal nog steeds worden getroffen, maar de ene sector minder dan de ander. De horecasector voelt als geen ander de klappen van de coronacrisis, maar de voedselsector zal er minder last van hebben. Tim van der Meer van Marktlink Fusies & Overnames geeft aan dat een corona aangepaste EBITDA gehanteerd moet worden. “Bijvoorbeeld hoe de situatie bij een bedrijf vorig jaar was. Daarmee corrigeer je de omzet en winstgevendheid”, vertelt Van der Meer.

De rol van de digitale wereld

In de huidige economie speelt de digitale wereld een steeds belangrijker wordende rol. Platformen als Facebook, LinkedIn, Uber en Marktplaats zijn daar prominente voorbeelden van. In de klassieke bedrijfswaardering vormen de financiële gegevens nog steeds de basis, vertelt André van IJperen van Deloitte. Desondanks benadrukt de waarderingsexpert dat bij bedrijven die veelvuldig gebruik maken van sociale media een net iets hogere waardering uit kan komen – vooral met de nadruk op kan, want het hoeft niet altijd het geval te zijn.

Waarderen is én blijft lastig. In deze whitepaper worden de visies en tips van deze drie topexperts verder uitgewerkt.

Gratis whitepaper: Stappenplan voor het succesvol waarderen van een bedrijf

Waar moet je op letten bij het waarderen van een bedrijf? In dit whitepaper gaan we in op de essentie van bedrijfswaardering en wordt antwoord geven op de vraag: hoe moet een bedrijf gewaardeerd worden?

Download whitepaper

Gerelateerde artikelen voor financials

06-09-2021 10:11

Bij email compromise-fraude wordt de identiteit van een topman binnen een bedrijf als het ware gekaa...

06-09-2021 09:42

In 'Als het er echt om gaat' bespreekt Wimjan Bos verschillende visies op risicomanagement.

06-09-2021 09:35

Effectief risico's beheersen doe je in de diepte: door controle en audit, in drie lijnen. Hoe en waa...

06-09-2021 09:19

De slager moet zeker wél zijn eigen vlees keuren: misvattingen over risicomanagement.

29-07-2021 07:27

Goed personeel vinden en binden hoort ook op de radar van de controller.

29-07-2021 07:21

Voorbereiden op het einde van de coronacrisis, stap 1: liquiditeit op orde.

29-07-2021 07:18

Risico’s bij het herstarten van de economie zijn er genoeg. Ben je daar als financial al alert op?

07-07-2021 13:44

Wat houdt je als leider staande in alle hectiek van vandaag? Moed en lef zijn essentieel, bleek tijd...

07-07-2021 11:54

Waarom floreren sommige ideeën van meet af aan, terwijl andere razendsnel ter ziele gaan? Verbeter d...

07-07-2021 11:23

Zes tips om je invloed te vergroten door effectief stakeholdermanagement.

01-07-2021 14:31

Sijthoff Media heeft het cursusaanbod NBA Opleidingen overgenomen van de Koninklijke Nederlandse Ber...

11-06-2021 10:02

De rol van Power BI, nieuwe features en andere ontwikkelingen in het favoriete gereedschap van finan...