1. Home
  2. Artikelen
  3. Top 3 schadeoorzaken en schadetrends

Top 3 schadeoorzaken en schadetrends


Een gebrekkig product moet over de hele wereld worden teruggeroepen. Een menselijke fout veroorzaakt een enorm scheepsongeval. Creditcard data worden gestolen bij een cyberaanval. Een ingestorte dam veroorzaakt aanzienlijke schade aan het milieu:

Top 3 schadeoorzaken en schadetrends

Voorbeelden zijn een gebrekkig product moet over de hele wereld worden teruggeroepen. Een menselijke fout veroorzaakt een enorm scheepsongeval. Creditcard data worden gestolen bij een cyberaanval. Of een ingestorte dam veroorzaakt aanzienlijke schade aan het milieu. 

Dit waarschuwt Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) in een nieuw rapport Global Claims Review: Liability in Focus. In het rapport worden gebrekkige producten of diensten, noodlottige ongevallen en menselijke fouten als voornaamste schadeoorzaken van bedrijfsaansprakelijkheid geïdentificeerd. Tot deze conclusie komt AGCS op basis van een uitgebreide studie naar verzekeringsschades.

Het rapport stelt dat het aantal ‘alledaagse’ aansprakelijkheidsschades, zoals het vallen en uitglijden of andere ongevallen op de werkvloer, door stringentere veiligheidseisen en beter risicomanagement afneemt. Echter het potentieel voor grotere aansprakelijkheidsschades met hogere kosten groeit, met name op het gebied van wereldwijde product recalls, bedrijfsaansprakelijkheid en milieu- en cyberincidenten. Bovendien ontstaan er nieuwe bedrijfsmatige aansprakelijkheidsrisico’s door disruptieve technologieën en complexere bedrijfsmodellen van de alsmaar groter wordende ‘deeleconomie’.

“Aansprakelijkheidsschades kunnen variëren van kleine en vaak voorkomende incidenten tot enorme rampen waarbij altijd sprake is van schade of letsel aan derden,” zegt Alexander Mack, Chief Claims Officer in de Raad van Bestuur AGCS. Het risicolandschap voor bedrijven is aan continue verandering onderhevig waarbij aansprakelijkheidsrisico’s wereldwijd toenemen. Nieuwe technologieën zoals ‘Internet of Things’, autonome mobiliteit of 3-D printen scheppen fundamenteel een nieuwe speelveld wat betreft aansprakelijkheid in bijna alle sectoren.

De AGCS Global Claims Review bestaat uit een analyse van meer dan 100.000 bedrijfsaansprakelijkheidsschades in meer dan honderd landen en met een totale waarde van 8,85 miljard euro. Dit bedrag werd tussen 2011 en 2016 uitgekeerd door AGCS en andere verzekeraars. Meer dan 80 procent van de schades wordt veroorzaakt door tien schadeoorzaken.

Top 3 schadeoorzaken en schadetrends 
Het gevolg van een gebrekkig product of dienst is de voornaamste schadeoorzaak met bijna een kwart van de waarde van alle schades (23%). Een gemiddelde schade kost bedrijven meer dan 260.000 euro. Product recall schades hebben een groot aandeel in de hoogte van dat gemiddelde. “Het aantal terugroepacties is gestaag gegroeid door onder andere de invloed van werkplek- en productveiligheid alsook meer proactieve regelgeving,” zegt Larry Crotser, Head Chief Claims Office AGCS Noord-Amerika.

Aanzienlijke verbeteringen in de auto- en luchtvaartindustrie hebben het aantal aanrijdingen en ongelukken in de laatste jaren misschien doen mogen verminderen, deze sectoren hebben nog steeds een fors aandeel in aansprakelijkheidsschades. Dit is namelijk meer dan een vijfde van de totale waarde van de claims (22%) en tevens de meeste claims in aantallen. Menselijke fouten (19%) is de derde belangrijkste schadeoorzaak, voornamelijk gedreven door incidenten met enorme schades tot gevolg, zoals lucht- en scheepvaartongevallen maar ook letselschades van werknemers.

Omvangrijke schades meer gemeengoed
Volgens het rapport worden schades boven 1miljard dollar steeds meer gemeengoed en beperkt zich niet meer slechts tot de Verenigde Staten en Europa. Dit vanwege het feit dat toezichthouders steeds strenger optreden, supply chains complexer worden en het bewustzijn rondom de Amerikaanse cultuur van procesvoering en schadevergoedingen zich in hogere mate over de wereld verspreidt.

Sorry, geen artikelen gevonden in deze categorie.


De VS blijft ’s werelds grootste aansprakelijkheidsmarkt zowel in aantallen schades als in totale waarde van de schades. “Desondanks zien we een trend van omvangrijke aansprakelijkheidsschades buiten de VS mede door een groeiend bewustzijn van de positie van de consumenten en schadevergoedingen in Azië en Europa,” zegt Peter Oenning, Global Head of Liability Claims AGCS. Terwijl collectieve schadevergoedingsacties, de zogeheten class actions, van consumenten en investeerders voornamelijk een Amerikaanse aangelegenheid blijven, biedt een groeiend aantal landen middels wetgeving de mogelijkheid via class actions schadevergoeding te verhalen. Ook in Nederland is hier sprake van. Aan de andere kant worden steeds meer buitenlandse bedrijven op deze wijze aangeklaagd in de Verenigde Staten.

Daarnaast zien verzekeraars een forse toename van grote zaken op het gebied van milieuaansprakelijkheid in de mijnbouw en bouwsector en regionaal gezien in Azië en Latijns-Amerika.  Analyses laten zien dat de gemiddelde schade bij een milieu-incident bedrijven al snel meer dan 2,3 miljoen euro kost. De kosten kunnen echter gemakkelijk verveelvoudigen in geval van omvangrijke  rampen.

Technologie stimuleert grote veranderingen in aansprakelijkheidsrisico’s
In de toekomst zullen digitalisering en het groeiend gebruik van nieuwe technologieën waarschijnlijk leiden tot een verdere transitie van het risicolandschap van aansprakelijkheid. Over het algemeen wordt verwacht dat de hoeveelheid schades afneemt door de verbeterde veiligheid van het autonome rijden. Echter nieuwe technologieën zullen ook nieuwe bedreigen met zich meebrengen zoals cyber, productaansprakelijkheid en recall risico’s. Automatisering zal zeer waarschijnlijk leiden tot een groter productaansprakelijkheidsrisico voor fabrikanten van machines en componenten en voor software leveranciers. Nieuwe wetten rondom databescherming doen aansprakelijkheidsrisico’s op het gebied van cyber toenemen. Dit resulteert mogelijk in zware boetes en straffen. In Europa bijvoorbeeld vanaf 2018, maar in feite geldt dit overal ter wereld.

Door de groeiende ‘deeleconomie’ ontstaan er ook vragen. “Stel je eens een verkeersongeval voor waarbij een zelfrijdende auto -voor gedeeld gebruik- betrokken is. Zo’n ongeval kan zowel de autofabrikant, de software leverancier, de wagenparkexploitant als andere derden partijen raken. Dit maakt het lastiger de aansprakelijkheid toe te wijzen en de schade af te wikkelen,” aldus Oenning. Het geschetste ongeval van de  nabije toekomst vraagt van de schadebehandelaar meer kennis van sensoren en algoritmes om de schadeoorzaak vast te kunnen stellen. Waar het behandelen van aansprakelijkheidsschades complexer en technischer wordt, is het steeds belangrijker te investeren in specifieke kennis en expertise.


Gerelateerde artikelen

5 stappen in Power BI (2) Modelleren en berekenen

29-05-2020 11:23

Modelleren en berekenen, Power BI en DAX: webinar van Excel MVP Tony de Jonker.

De echte waarde van Power BI

29-05-2020 11:19

Je wilt bij BI-projecten zo snel mogelijk naar de niveaus delen en visualiseren, waar de waardecreat...

Visualiseren, de kunst van het verleiden (1)

29-05-2020 11:16

Visualiseren in Excel en Power BI, deel 1: de rol van hiërarchieën.

Visualiseren, de kunst van het verleiden (2)

29-05-2020 07:42

Visualiseren in Excel en Power BI, deel 2: schakelen tussen hiërarchieën.

5 stappen in Power BI

15-05-2020 13:00

Webinar van Excel MVP Tony de Jonker ontsluit de geheimen van Power BI (1)

De 8 do's en 8 don'ts bij een doorstart

15-05-2020 12:09

Wordt er in uw bedrijf een doorstart overwogen of voorbereid? Dan is het verstandig onderstaande vui...

Betere rapportages met Excel en Power BI

08-05-2020 10:56

Excel MVP Tony de Jonker's tips om met Excel en Power BI uw financiële rapportages te versnellen en...

Vergroot uw kennis, online en ook weer klassikaal

15-04-2020 11:54

Uw veiligheid staat voorop. Alle cursussen zijn 100% Coronaproof. Indien een leslocatie gesloten is,...

Supermarkten in Control

15-04-2020 11:54

Supermarkten zijn het nieuwe rolmodel van de anderhalvemeter economie. Wanneer voor duurzaamheid?

Veel horecabedrijven in de problemen bij terugbeta...

15-04-2020 11:52

Veel bedrijven komen ondanks overheidsmaatregelen in zwaar weer, mede door de terugvallende omzet va...

Coronacrisis mag geen schuldencrisis worden

15-04-2020 11:33

"Alleen samen kunnen we de financiële schade beperken." Michel van Leeuwen, directeur en gerechtsdeu...

'Organisaties niet goed voorbereid op ransomware'

15-04-2020 09:30

Organisaties lopen flink risico om geraakt te worden door ransomware én de impact kan dan groot zijn...