1. Home
  2. Artikelen
  3. ‘Te weinig bedrijven maken gebruik van big data’

‘Te weinig bedrijven maken gebruik van big data’


‘Nederlandse organisaties moeten meer investeren in big data strategieën en diensten. Die strategieën en diensten zijn gebaseerd op grote hoeveelheden gegevens over klanten en processen. Op dit moment maakt slechts zes procent van de Nederlandse bedrijven serieus gebruik van de mogelijkheden van big data. Dat percentage moet omhoog’, zegt Johan Versendaal, lector Digital Smart Services van Hogeschool Utrecht.

‘Te weinig bedrijven maken gebruik van big data’

Zijn lectoraat geeft leiding aan het project ‘Datagedreven diensteninnovatie: compliancy en transparancy by design', waarvan de HU penvoerder is.

Wetgeving en privacy

Het grote probleem van big data en het slim gebruiken van data voor nieuwe diensten, is dat er nog weinig voor is geregeld qua wetgeving en privacy. Big data gaat over grote hoeveelheden gevarieerde data die niet te beheren zijn in traditionele databases. De opkomst van de techniek is zodanig hard gegaan, zoals het gebruik van big data in machine learning software, dat onvoldoende duidelijk is hoe je big data-gebruik inzichtelijk maakt en hoe je de privacy daarin meeneemt. Nu komt er de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) en organisaties zijn vanaf mei 2018 verplicht aan die wetgeving te voldoen.

“Veel organisaties moeten daarmee aan de slag, bijvoorbeeld in het mkb”, zegt Versendaal. “Als het mkb nieuwe diensten aanbiedt, gebaseerd op persoonlijke data, dan bieden de resultaten van ons project middelen om bij het ontwikkelen van dat soort diensten direct de Europese wetgeving mee te nemen.”

 

Transparant en verantwoord

Waar draait dit project in de kern om? Marlies van Steenbergen, lector bij hetzelfde lectoraat en projectleider, komt met een voorbeeld uit de gezondheidszorg: “Je hebt een hoog cholesterol, een hoge bloeddruk en je woont in een bepaalde regio. Stel dat de verzekeraar die data combineert met persoonlijke en omgevingsdata, en tegen jou zegt: ‘je moet meer betalen voor je verzekering, want je loopt veel risico’. Als je geen toestemming aan de verzekeraar hebt gegeven voor het gebruik van deze data, of de verzekeraar niet kan uitleggen hoe ze tot die hogere premie is gekomen, dan is de verzekeraar in overtreding. Daarbij geldt ook dat niet uitsluitend op basis van profilering en machine learning software zo'n beslissing mag zijn genomen. De verzekeraar moet transparant maken hoe ze tot beslissingen komt en hoe ze bepaalde diensten levert. En dat moet ook nog op een verantwoorde manier.”

Verschillende methodieken

Volgens Van Steenbergen worden in het kader van dit project verschillende methodieken ingezet om tot een werkwijze te komen waarmee privacy en transparantie meteen worden meegenomen bij het opzetten van datagedreven diensten. Eén methodiek, value-sensitive design, zorgt ervoor dat op een verantwoorde manier, volgens GDPR, wordt omgegaan met big data in de diensten. De andere methodiek, graph-based data analyse, maakt inzichtelijk hoe besluitvorming via verbanden tussen data plaatsvindt.

De HU zal aan dit project kennis toevoegen, met resultaten van praktijkgericht onderzoek, die in het onderwijs aan bod zullen komen. Versendaal: “Studenten en docenten worden betrokken bij dit project. De kennis vloeit ook naar de beroepspraktijk die vanaf het begin aangehaakt. Het bedrijf Synerscope is bijvoorbeeld betrokken bij dit project, een leverancier van big data visualisatiesoftware. In de regio Utrecht is heel veel te winnen met de resultaten van ons onderzoek.”

NWA

Het project start in januari 2018 en is onderdeel van het startimpulsprogramma rondom de Big Data-route van de Nationale Wetenschapsagenda. Deze wetenschapsagenda bestaat uit vele onderzoeksvragen die gebundeld zijn in 25 exemplarische routes waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. De NWA krijgt voornamelijk input van universiteiten; de hbo-instellingen spelen vaak een kleinere rol. “Dat de HU penvoerder is bij dit project, mag dus best bijzonder genoemd worden”, zegt Versendaal. Ook het HU-lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg, met lector Katarina Jerković, is bij dit project betrokken. Consortium kennispartners zijn Fontys Hogeschool, Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit.


Gerelateerde artikelen voor financials

06-09-2021 10:11

Bij email compromise-fraude wordt de identiteit van een topman binnen een bedrijf als het ware gekaa...

06-09-2021 09:42

In 'Als het er echt om gaat' bespreekt Wimjan Bos verschillende visies op risicomanagement.

06-09-2021 09:35

Effectief risico's beheersen doe je in de diepte: door controle en audit, in drie lijnen. Hoe en waa...

06-09-2021 09:19

De slager moet zeker wél zijn eigen vlees keuren: misvattingen over risicomanagement.

29-07-2021 07:27

Goed personeel vinden en binden hoort ook op de radar van de controller.

29-07-2021 07:21

Voorbereiden op het einde van de coronacrisis, stap 1: liquiditeit op orde.

29-07-2021 07:18

Risico’s bij het herstarten van de economie zijn er genoeg. Ben je daar als financial al alert op?

07-07-2021 13:44

Wat houdt je als leider staande in alle hectiek van vandaag? Moed en lef zijn essentieel, bleek tijd...

07-07-2021 11:54

Waarom floreren sommige ideeën van meet af aan, terwijl andere razendsnel ter ziele gaan? Verbeter d...

07-07-2021 11:23

Zes tips om je invloed te vergroten door effectief stakeholdermanagement.

01-07-2021 14:31

Sijthoff Media heeft het cursusaanbod NBA Opleidingen overgenomen van de Koninklijke Nederlandse Ber...

11-06-2021 10:02

De rol van Power BI, nieuwe features en andere ontwikkelingen in het favoriete gereedschap van finan...