1. Home
  2. Artikelen
  3. Profiteren van de betaalrevolutie (2)

Profiteren van de betaalrevolutie (2)


Internationaal betaalverkeer: standaarden, blockchain en de nieuwe consument.

Profiteren van de betaalrevolutie (2)

Een serie blogs over de betaalrevolutie.

BLOG – De afgelopen jaren heeft er ontzettend veel innovatie plaatsgevonden in de wereld van transacties en betalingen. Welke impact heeft die digitalisering en hoe kunnen bedrijven hiervan profiteren? Die vraag staat centraal in deze tweedelige blogserie. In deze editie: internationaal betaalverkeer.

Door Dingeman Leijdens. Hij is CEO en oprichter van TJIP.

Internationaal betaalverkeer was vergeleken met nationaal betaalverkeer relatief duur en traag. Geldstromen zijn aan regels gebonden en er zijn relatief veel tussenpartijen bij een transactie betrokken, waardoor het transactieproces relatief arbeidsintensief en ondoorzichtig is. Bovendien zijn er kosten wanneer geld wordt gewisseld naar een andere munteenheid. De afgelopen jaren zijn er echter veel ontwikkelingen geweest die ervoor zorgen dat internationale betalingen worden verbeterd. Nieuwe technologie zorgt voor efficiënte alternatieven voor grensoverschrijdende betalingen. Nieuwe betaalstandaarden en nieuwe regels rond betalingen zorgen voor efficiëntere transacties. En dan zijn er nog de tech machtsblokken als Alibaba, Amazon en Facebook die ideeën hebben voor eigen munten.

Blockchain

Banken maken van oudsher gebruik van de SWIFT/ BIC standaard om transacties voor internationaal betalingsverkeer te faciliteren. De standaard schept regels voor hoe financiële transacties tussen banken omschreven dienen te worden. Hierdoor kan iedere bank ter wereld in principe geld overmaken naar een andere bank (desnoods met faciliterende tussenbanken), zonder dat er daarbij gefraudeerd kan worden in het transactieproces.

Door de opkomst van nieuwe technologie zijn er echter alternatieven voor SWIFT/BIC. Met name blockchain is erg interessant, omdat er niet gefraudeerd kan worden met transacties binnen een blockchainsysteem. Tussenpartijen die transacties doorgeven of controleren kunnen hierdoor uit het transactieproces gehaald worden, wat ervoor zorgt dat transacties sneller, goedkoper en transparanter zijn. Ripple is daar een mooi voorbeeld van. Ripple is een op blockchain gebaseerd alternatief voor SWIFT. Het aantal banken dat Ripple ondersteunt is nog niet vergelijkbaar met SWIFT, maar in potentie is het een alternatief voor betalingen. Maar er zijn meer alternatieven. IBM probeert iets soortgelijks met IBM Blockchain World Wire.

Het Britse Transferwise heeft een vernuftige manier gevonden om internationale transacties te faciliteren. Het bedrijf functioneert als tussenpartij voor grensoverschrijdende betalingen. Bedrijven die geld overmaken naar een buitenlandse partij storten het geld op een Transferwise rekening in eigen land en laten het geld uitbetalen door de Transferwise filiaal in het buitenland. Geld hoeft hierdoor de grens niet over en dat scheelt in transactiekosten en in de kosten voor het converteren naar andere valuta. Het bedrijf kan de dienst faciliteren doordat filialen inkomende en uitgaande geldtransacties met elkaar matchen, zodat de geldbalans op peil blijft.

De ontwikkeling van betalingsstandaarden

Een andere belangrijke driver voor het efficiënter maken van internationaal betalen is de komst van nieuwe internationale afspraken. De meest relevante in Europa is SEPA, de nieuwe Europese standaard voor betalingsverwerkingen. Zakelijke partijen en consumenten kunnen eurobetalingen tussen SEPA-landen doen, zonder dat hierbij onderscheid wordt gemaakt tussen binnenlandse betalingen en grensoverschrijdende betalingen. Dit heeft grote effecten op de snelheid waarmee geld verwerkt kan worden. Europese banken streven naar Instant Payment, geautomatiseerd betalingsverkeer waarbij geld direct op rekeningen wordt overgeschreven.

Binnen de Eurozone is daarnaast ook PSD2 (Payment Services Directive 2) regelgeving van toepassing die van grote invloed is op het betaalverkeer. De regelgeving schrijft voor dat naast banken ook andere partijen een transactie mogen uitvoeren, mits de consument ruimte geeft om deze uit te voeren. Het gevolg is dat er alle ruimte is voor appbouwers die met apps betalingen faciliteren. Ook internationale betalingen. Mooi voorbeeld in dit verband is Revolut, de bankapp die zich helemaal richt op internationaal betalingsverkeer binnen de Eurozone. Groot pluspunt van Revolut is dat ze geen extra transactiekosten rekenen voor een grensoverschrijdende betaling.

Big tech en de stap richting betalen

Een laatste belangrijke ontwikkeling heeft te maken met de opkomst van grote eCommerce en techpartijen, in de volksmond ‘big tech’ genoemd. Bedrijven als Google, Facebook en Microsoft zijn overal ter wereld actief. Velen van hen – zoniet allen – spelen met het idee om eigen munteenheden uit te brengen en zo een eigen financieel ecosysteem op te bouwen. De ideeën hieromtrent staan momenteel nog in de kinderschoenen. Maar de kans dat dit op termijn gaat gebeuren is zeer reëel aanwezig. In China is het meest zichtbare voorbeeld van een door big tech geïntroduceerd betaalmechanisme. WeChat Pay faciliteert daar een groot aantal van de betalingen. Maar ook Facebook speelt met een dergelijk idee, zie de aankondiging van een eigen Facebook Munt Libra. En tot slot zijn er de grote eCommercepartijen AliBaba en Amazon die heil zien in een eigen betaalplatform.

De introductie van ‘big tech’ coins roept vragen op  als hoe het internationale betaalsysteem gereguleerd kan worden. Wat wordt de rol van de centrale bank? Krijgt big tech niet te veel macht? Een belangrijk bijeffect is dat de kosten voor internationaal betaalverkeer afnemen. Een betaling geschiedt immers binnen het platform.

Een nieuw soort consument

De gevolgen van de revolutie in internationaal betaalverkeer zijn niet te onderschatten. Het is met name een enorme stimulans van de internationale handel en de globalisering. Er is in de laatste tien jaar een ander soort consument ontstaan die net zo makkelijk iets in een fabriek in China bestelt als bij de bakker op de hoek. Een kwart van de Europese eCommerce is ondertussen grensoverschrijdende handel. Daarnaast is de betaalrevolutie van invloed op de verhoudingen in de markt. Banken hebben het alleenrecht op transacties verloren en kunnen rekenen op felle concurrentie van techpartijen. Het zijn open vragen welke partijen op den duur dominant gaan zijn in het transactieverkeer.   

Blogs in deze serie:


Gerelateerde artikelen voor financials

06-10-2020 14:26

Het waarderen van een bedrijf kan knap lastig zijn, zeker in een periode van crisis. We vroegen een...

30-09-2020 10:44

"Zorg dat je er heel snel bij bent." Ronald Molendijk, spreker op FM Dag 2020.

30-09-2020 10:40

Coronacrisis versnelt ontwikkeling online bedrijfsonderwijs met als voordeel maximale kennisoverdrac...

30-09-2020 10:31

Een geslaagde digitale transformatie is meer dan de digitalisering van bestaande processen, producte...

30-09-2020 08:49

Acht verschillende bedrijfsculturen: in welke werkt u?

08-09-2020 07:55

Sijthoff Media heeft opleidingsinstituut, community-bouwer en uitgeverij Alex van Groningen overgeno...

29-07-2020 07:46

Hoe zorg je ervoor dat jij en je team komen tot de best mogelijke beslissingen?

28-07-2020 08:15

Modelleren en berekenen, Power BI en DAX: webinar van Excel MVP Tony de Jonker.

27-07-2020 14:48

Wil je hufterproof Excel-modellen maken dan moet je een andere mindsetting van werken in Excel aanme...

27-07-2020 14:38

Data is het nieuwe goud, maar aggregaat berekeningen in Excel laten dat goud glanzen.

27-07-2020 14:24

Ik heb Excel nog nooit op een rekenfoutje betrapt. Het is de onkunde van de gebruiker die zorgt voor...

27-07-2020 13:27

Kijk voorbij de dagelijkse eisen en ontdek de onbekende meerwaarde van Excel.