1. Home
 2. Artikelen
 3. Omvang museum Boijmans blijkt niet uit jaarrekening

Omvang museum Boijmans blijkt niet uit jaarrekening


Renovatie wordt betaald door gemeente. Bruikleenrechten museum zijn niet gewaardeerd.

Omvang museum Boijmans blijkt niet uit jaarrekening

Een serie blogs over bijzondere jaarrekeningen.

BLOG – Het besluit is gevallen: het bekende museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam wordt gerenoveerd, voor ongeveer 250 miljoen euro. Gelijk rijzen de vragen: kan het dit betalen? Kan het dit terugverdienen? Laten we de jaarrekening 2018 daar eens op napluizen.

Door Rene Verbrugge (EUR, 1988). Als bedrijfseconoom ondersteunt hij middelgrote organisaties met het verbeteren van hun doelmatigheid en hun effectiviteit.

De jaarrekening lezend, slaat de verwondering toe. Boijmans blijkt gehuisvest in een groot, slecht onderhouden complex, maar dat huurt het van de gemeente Rotterdam. Het is niet in eigen bezit. Ook de collectie blijkt omvangrijk: 150.000 objecten. Maar alle collectie-items worden na aankoop of andere verwerving overgedragen aan de gemeente Rotterdam of zijn in bruikleen uit particuliere collecties. Zo resteert een uiterst magere balans.

Hoe ziet de jaarrekening er uit?

 1. Het balanstotaal is maar een magere 10,3 miljoen euro.
 2. Dit balanstotaal bestaat bijna geheel uit vlottende activa; 10,3 miljoen euro. Daarvan zijn 5,8 miljoen euro liquide middelen.
 3. Het eigen vermogen is slechts 1,55 miljoen euro.
 4. De passiva bestaan voor 8,7 miljoen euro uit kortlopende schulden.
 5. Winstgevend was het museum niet. De baten bedroegen 20,7 miljoen euro en de lasten 21,6 miljoen euro. Dat resulteert in een verlies van 0,9 miljoen euro.
 6. In totaal werd voor een bedrag van 3,4 miljoen euro aan kunst aangekocht. Dit bedrag werd vrijwel geheel bijeengebracht uit giften, het eigen aankoopbedrag bedroeg slechts 50.000 euro.

Zijn de kengetallen gunstig?

 • De solvabiliteit is ronduit laag; ongeveer 15% (1,55 miljoen euro / 10,3 miljoen euro)
 • Maar de liquiditeit is gunstig. Als je de liquiditeit (5,8 miljoen euro) relateert aan de bedrijfslasten (21,6 miljoen euro) bereken je een ratio van 0,27. Anders gezegd; Boijmans heeft genoeg geld in kas om 98 dagen zonder inkomsten te overleven.
 • Het netto-werkkapitaal is positief, maar niet te hoog; 1,6 miljoen euro (10,3 miljoen euro – 8,7 miljoen euro)

Geen bezit, geen risico?

Dat levert een verwarrend beeld op; enerzijds is men niet rijk (lage solvabiliteit), maar anderzijds is er wel veel geld in kas. Boijmans is duidelijk geen eigenaar van de activa, welke het beheert. Boijmans is wel de spin in het web tussen de kunstcollectie van de gemeente Rotterdam, het museumgebouw – dat ook aan Rotterdam toebehoort – en een netwerk van vermogende sponsoren. De jaarrekening memoreert het allemaal, maar aan de bruikleenrechten wordt geen financiële waarde toegekend.

De vragen over financierbaarheid en terugverdienen zijn nu eenvoudig te beantwoorden: alles geschiedt voor rekening van de gemeente Rotterdam. Een nadeel blijkt er wel aan de verbouwing te zitten: een beleidsnota voorziet een huurverhoging van 9,75 miljoen euro. Waarschijnlijk hoopt men dit op te vangen met hogere bezoekersaantallen en hogere subsidies.

Maar één ding is zeker; Boijmans is heel veel groter dan de jaarrekening laat zien.

Andere blogs in deze serie:

 


Gerelateerde artikelen

5 stappen in Power BI (3) Visualisaties

02-06-2020 12:40

Best practices voor visualisaties: webinar van Excel MVP Tony de Jonker.

5 stappen in Power BI (2) Modelleren en berekenen

29-05-2020 11:23

Modelleren en berekenen, Power BI en DAX: webinar van Excel MVP Tony de Jonker.

De echte waarde van Power BI

29-05-2020 11:19

Je wilt bij BI-projecten zo snel mogelijk naar de niveaus delen en visualiseren, waar de waardecreat...

Visualiseren, de kunst van het verleiden (1)

29-05-2020 11:16

Visualiseren in Excel en Power BI, deel 1: de rol van hiërarchieën.

Visualiseren, de kunst van het verleiden (2)

29-05-2020 07:42

Visualiseren in Excel en Power BI, deel 2: schakelen tussen hiërarchieën.

5 stappen in Power BI

15-05-2020 13:00

Webinar van Excel MVP Tony de Jonker ontsluit de geheimen van Power BI (1)

De 8 do's en 8 don'ts bij een doorstart

15-05-2020 12:09

Wordt er in uw bedrijf een doorstart overwogen of voorbereid? Dan is het verstandig onderstaande vui...

Betere rapportages met Excel en Power BI

08-05-2020 10:56

Excel MVP Tony de Jonker's tips om met Excel en Power BI uw financiële rapportages te versnellen en...

Supermarkten in Control

15-04-2020 11:54

Supermarkten zijn het nieuwe rolmodel van de anderhalvemeter economie. Wanneer voor duurzaamheid?

Vergroot uw kennis, online en ook weer klassikaal

15-04-2020 11:54

Uw veiligheid staat voorop. Alle cursussen zijn 100% Coronaproof. Vanaf juni kunt u weer klassikale...

Veel horecabedrijven in de problemen bij terugbeta...

15-04-2020 11:52

Veel bedrijven komen ondanks overheidsmaatregelen in zwaar weer, mede door de terugvallende omzet va...

Coronacrisis mag geen schuldencrisis worden

15-04-2020 11:33

"Alleen samen kunnen we de financiële schade beperken." Michel van Leeuwen, directeur en gerechtsdeu...