1. Home
 2. Artikelen
 3. Omvang museum Boijmans blijkt niet uit jaarrekening

Omvang museum Boijmans blijkt niet uit jaarrekening


Renovatie wordt betaald door gemeente. Bruikleenrechten museum zijn niet gewaardeerd.

Omvang museum Boijmans blijkt niet uit jaarrekening

Een serie blogs over bijzondere jaarrekeningen.

BLOG – Het besluit is gevallen: het bekende museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam wordt gerenoveerd, voor ongeveer 250 miljoen euro. Gelijk rijzen de vragen: kan het dit betalen? Kan het dit terugverdienen? Laten we de jaarrekening 2018 daar eens op napluizen.

Door Rene Verbrugge (EUR, 1988). Als bedrijfseconoom ondersteunt hij middelgrote organisaties met het verbeteren van hun doelmatigheid en hun effectiviteit.

De jaarrekening lezend, slaat de verwondering toe. Boijmans blijkt gehuisvest in een groot, slecht onderhouden complex, maar dat huurt het van de gemeente Rotterdam. Het is niet in eigen bezit. Ook de collectie blijkt omvangrijk: 150.000 objecten. Maar alle collectie-items worden na aankoop of andere verwerving overgedragen aan de gemeente Rotterdam of zijn in bruikleen uit particuliere collecties. Zo resteert een uiterst magere balans.

Hoe ziet de jaarrekening er uit?

 1. Het balanstotaal is maar een magere 10,3 miljoen euro.
 2. Dit balanstotaal bestaat bijna geheel uit vlottende activa; 10,3 miljoen euro. Daarvan zijn 5,8 miljoen euro liquide middelen.
 3. Het eigen vermogen is slechts 1,55 miljoen euro.
 4. De passiva bestaan voor 8,7 miljoen euro uit kortlopende schulden.
 5. Winstgevend was het museum niet. De baten bedroegen 20,7 miljoen euro en de lasten 21,6 miljoen euro. Dat resulteert in een verlies van 0,9 miljoen euro.
 6. In totaal werd voor een bedrag van 3,4 miljoen euro aan kunst aangekocht. Dit bedrag werd vrijwel geheel bijeengebracht uit giften, het eigen aankoopbedrag bedroeg slechts 50.000 euro.

Zijn de kengetallen gunstig?

 • De solvabiliteit is ronduit laag; ongeveer 15% (1,55 miljoen euro / 10,3 miljoen euro)
 • Maar de liquiditeit is gunstig. Als je de liquiditeit (5,8 miljoen euro) relateert aan de bedrijfslasten (21,6 miljoen euro) bereken je een ratio van 0,27. Anders gezegd; Boijmans heeft genoeg geld in kas om 98 dagen zonder inkomsten te overleven.
 • Het netto-werkkapitaal is positief, maar niet te hoog; 1,6 miljoen euro (10,3 miljoen euro – 8,7 miljoen euro)

Geen bezit, geen risico?

Dat levert een verwarrend beeld op; enerzijds is men niet rijk (lage solvabiliteit), maar anderzijds is er wel veel geld in kas. Boijmans is duidelijk geen eigenaar van de activa, welke het beheert. Boijmans is wel de spin in het web tussen de kunstcollectie van de gemeente Rotterdam, het museumgebouw – dat ook aan Rotterdam toebehoort – en een netwerk van vermogende sponsoren. De jaarrekening memoreert het allemaal, maar aan de bruikleenrechten wordt geen financiële waarde toegekend.

De vragen over financierbaarheid en terugverdienen zijn nu eenvoudig te beantwoorden: alles geschiedt voor rekening van de gemeente Rotterdam. Een nadeel blijkt er wel aan de verbouwing te zitten: een beleidsnota voorziet een huurverhoging van 9,75 miljoen euro. Waarschijnlijk hoopt men dit op te vangen met hogere bezoekersaantallen en hogere subsidies.

Maar één ding is zeker; Boijmans is heel veel groter dan de jaarrekening laat zien.

Andere blogs in deze serie:

 


Gerelateerde artikelen voor financials

13-01-2021 10:53

Er zijn maar drie redenen mogelijk die een vergadering zinvol maken.

13-01-2021 10:48

Het is beter zelf je bedrijf op te splitsen dan onder druk van financiers die een ánder (welbegrepen...

13-01-2021 10:22

Naast psychologische veiligheid zijn er vijf zogenaamde 'systemische’ behoeften om een team goed te...

13-01-2021 09:46

In responsieve organisaties wordt verandering niet gemanaged. Zij vindt organisch plaats, van binnen...

12-01-2021 12:13

De beurs als platform voor het internationale spel van ‘listing en de-listing’ doet tekort aan boeie...

17-12-2020 23:13

Veel organisaties worstelen ermee. Hoe groot is nou het risico? Hoe bepaal je dat?

17-12-2020 23:06

Managementkwaliteit van de hoogste baas bepaalt wel de productiviteit. De impact op andere strategis...

17-12-2020 22:51

Geen ‘one size fits all’-benadering, maar inzichten en tips waar iedereen wat uit kan halen.

17-12-2020 22:41

Tips en tricks voor het waarderen van een webshop of andere e-commerce investering.

16-12-2020 13:41

Brengt de pandemie de grootste trend sinds decennia in een volgende versnelling? Een update.

26-11-2020 12:49

Volg naast KPI's ook KRI's, risico's met een directe impact op je doelstelling: in vier stappen naar...

26-11-2020 12:35

Er is de laatste jaren flink geïnvesteerd door bedrijven in data analyse, maar halen we er genoeg ui...