1. Home
 2. Artikelen
 3. Omvang museum Boijmans blijkt niet uit jaarrekening

Omvang museum Boijmans blijkt niet uit jaarrekening


Renovatie wordt betaald door gemeente. Bruikleenrechten museum zijn niet gewaardeerd.

Omvang museum Boijmans blijkt niet uit jaarrekening

Een serie blogs over bijzondere jaarrekeningen.

BLOG – Het besluit is gevallen: het bekende museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam wordt gerenoveerd, voor ongeveer 250 miljoen euro. Gelijk rijzen de vragen: kan het dit betalen? Kan het dit terugverdienen? Laten we de jaarrekening 2018 daar eens op napluizen.

Door Rene Verbrugge (EUR, 1988). Als bedrijfseconoom ondersteunt hij middelgrote organisaties met het verbeteren van hun doelmatigheid en hun effectiviteit.

De jaarrekening lezend, slaat de verwondering toe. Boijmans blijkt gehuisvest in een groot, slecht onderhouden complex, maar dat huurt het van de gemeente Rotterdam. Het is niet in eigen bezit. Ook de collectie blijkt omvangrijk: 150.000 objecten. Maar alle collectie-items worden na aankoop of andere verwerving overgedragen aan de gemeente Rotterdam of zijn in bruikleen uit particuliere collecties. Zo resteert een uiterst magere balans.

Hoe ziet de jaarrekening er uit?

 1. Het balanstotaal is maar een magere 10,3 miljoen euro.
 2. Dit balanstotaal bestaat bijna geheel uit vlottende activa; 10,3 miljoen euro. Daarvan zijn 5,8 miljoen euro liquide middelen.
 3. Het eigen vermogen is slechts 1,55 miljoen euro.
 4. De passiva bestaan voor 8,7 miljoen euro uit kortlopende schulden.
 5. Winstgevend was het museum niet. De baten bedroegen 20,7 miljoen euro en de lasten 21,6 miljoen euro. Dat resulteert in een verlies van 0,9 miljoen euro.
 6. In totaal werd voor een bedrag van 3,4 miljoen euro aan kunst aangekocht. Dit bedrag werd vrijwel geheel bijeengebracht uit giften, het eigen aankoopbedrag bedroeg slechts 50.000 euro.

Zijn de kengetallen gunstig?

 • De solvabiliteit is ronduit laag; ongeveer 15% (1,55 miljoen euro / 10,3 miljoen euro)
 • Maar de liquiditeit is gunstig. Als je de liquiditeit (5,8 miljoen euro) relateert aan de bedrijfslasten (21,6 miljoen euro) bereken je een ratio van 0,27. Anders gezegd; Boijmans heeft genoeg geld in kas om 98 dagen zonder inkomsten te overleven.
 • Het netto-werkkapitaal is positief, maar niet te hoog; 1,6 miljoen euro (10,3 miljoen euro – 8,7 miljoen euro)

Geen bezit, geen risico?

Dat levert een verwarrend beeld op; enerzijds is men niet rijk (lage solvabiliteit), maar anderzijds is er wel veel geld in kas. Boijmans is duidelijk geen eigenaar van de activa, welke het beheert. Boijmans is wel de spin in het web tussen de kunstcollectie van de gemeente Rotterdam, het museumgebouw – dat ook aan Rotterdam toebehoort – en een netwerk van vermogende sponsoren. De jaarrekening memoreert het allemaal, maar aan de bruikleenrechten wordt geen financiële waarde toegekend.

De vragen over financierbaarheid en terugverdienen zijn nu eenvoudig te beantwoorden: alles geschiedt voor rekening van de gemeente Rotterdam. Een nadeel blijkt er wel aan de verbouwing te zitten: een beleidsnota voorziet een huurverhoging van 9,75 miljoen euro. Waarschijnlijk hoopt men dit op te vangen met hogere bezoekersaantallen en hogere subsidies.

Maar één ding is zeker; Boijmans is heel veel groter dan de jaarrekening laat zien.

Andere blogs in deze serie:

 


Gerelateerde artikelen voor financials

13-04-2021 11:38

De lessen van Joost Gietelink, CFO Enza Zaden, die alweer 4 jaar meeloopt in het innovatieve familie...

13-04-2021 11:32

De Financehub-module ‘Wat is Big Data’ geeft inzicht over de inzet van (big) data binnen bedrijven.

13-04-2021 11:23

CFO TV, de tweede uitzending. Over de overeenkomsten tussen CFO én Formule 1-coureur. Gezamenlijk do...

13-04-2021 11:18

In de allereerste aflevering van CFO TV zijn Paul Verhagen, Ingrid Tigchelaar en Roel Haverland te g...

13-04-2021 10:01

In dit tweede deel van de serie gaan we verder met vragen en antwoorden omtrent het maken van liquid...

08-04-2021 09:18

Risicomanagement negatief? Zeker niet, maar alleen als risicomanagers naar een geïntegreerde benader...

18-03-2021 10:29

Zeker 70 op de 100 fusies en overnames mislukken. Na de transactie moeten tenminste HR en de financi...

17-03-2021 14:09

P&C-expert Marco van Alfen deelt 4 stappen die nodig zijn om tot een data driven cultuur in forecast...

17-03-2021 13:55

Als gevolg van Covid zijn veel organisaties in zwaar weer gekomen, waarmee het bestuur met allerlei...

17-03-2021 13:47

Met stip op nummer 1: infectieziekten. Op langere termijn zal klimaatverandering grote impact hebben...

17-03-2021 13:01

Risicomanagement negatief? Zeker niet, maar alleen als risicomanagers naar een geïntegreerde benader...

12-03-2021 11:56

IFRS en US GAAP worden hoe langer hoe meer gelijk getrokken. Overeenkomsten, verschillen, en tips.