1. Home
  2. Artikelen
  3. Marc Alblas (lid curatorium CBC): “Veel business controllers hebben latex ruggengraat"

Marc Alblas (lid curatorium CBC): “Veel business controllers hebben latex ruggengraat”


Volgens Marc Alblas, Finance Director bij Mooy Logistics, zijn de meeste opleidingen voor controllers gericht op vakkennis en inhoud, maar dat zijn niet de doorslaggevende factoren voor een succesvolle business controller. "In mijn beleving zijn je houding en je gedrag binnen een bedrijf de meest cruciale factoren. Één van mijn stokpaardjes is dat veel business controllers een latex ruggengraat hebben: zij bewegen altijd mee met het bedrijf of de leidinggevenden. Dat is niet goed."

Marc Alblas (lid curatorium CBC): “Veel business controllers hebben latex ruggengraat”

Hoewel gedegen financiële kennis cruciaal is, is dat niet waar het kaf zich van het koren scheidt, vindt Alblas. “Mensen kunnen al rekenen, want zij hebben allemaal een relevante HBO of universitaire opleiding gedaan. Dus ik hoop dat deze nieuwe opleiding voor Certified Business Controllers aan die andere aspecten – houding, gedrag, hoe je je binnen je bedrijf opstelt – zal bijdragen en zo het verschil zal maken.” Dat vergt iets extra’s van de deelnemers, geeft hij toe. “Je moet stelling durven te nemen en iets impopulairs kunnen adviseren. Daarvoor moet je je aan de ene kant dienstbaar opstellen en aan de andere kant kritisch zijn.”

De term die Alblas bedacht heeft voor een ideale business controller is een ‘constructieve tegendenker’. Wat hem betreft zit daar alles in wat de positie vereist. “Allereerst het woord ‘denken’: dat betekent dat je ergens bewust mee bezig bent en dat je nadenkt over alle consequenties. Ten tweede het woord ‘tegen’: iemand die durft kritisch te zijn, ook tegen CFOs, FDs en directeuren. En dan het woord ‘constructief’: je bijdrage moet opbouwend zijn, met een visie die op de toekomst gericht is.”

Alblas legt uit waarom het wat hem betreft belangrijk is dat een business controller tegendraads durft te zijn. “Dat is nodig op het moment dat je een business case wordt aangeboden waarvan je in twee seconden inziet dat het hem niet gaat worden. Je moet meedenken met dit soort voorstellen, maar af en toe moet je op de rem durven staan. Als je dan toch ‘ja’ zegt, dan vul je je rol niet in met de vereiste ruggengraat. Dat kan vervelend of zelfs lastig gevonden worden, maar veelal is het een vorm van zeer consequent zijn.”

Uiteraard wordt er niet altijd ja en amen gezegd of gedwee geknikt als de business controller goede raad geeft binnen een bedrijf. “Het kan natuurlijk wel voorkomen dat er een beslissing wordt genomen tegen jouw advies in”, zegt Alblas. “Het is dan zaak betrokken te blijven en continu risico’s en consequenties in kaart te brengen zonder gelijkhebberig te zijn. Je kan je er niet van af keren als het bedrijf een besluit heeft genomen waar je het niet mee eens bent, want dan ontloop je je verantwoordelijkheid. Je zal dan het besluit in goede banen moeten begeleiden en goed de risico’s moeten managen. Alleen als er vaak besluiten worden genomen waar je het niet mee eens bent, zit je waarschijnlijk op de verkeerde plaats.”


De visie van Alblas op het verschil tussen een finance controller en een echte business controller strookt met die van de andere curatorium-leden. “Het is een beetje een stigma, maar finance controllers kijken vooral achteraf. Het zijn mensen die op een kamertje zitten en niet gewend zijn om pro-actief te denken. Een goede business controller overziet de hele business, ziet trends en ontwikkelingen en kan adviseren over welke stappen er gezet moeten worden.”

Een politieke antenne en het talent om iedereen bij jouw denkproces te betrekken kan daarbij belangrijker zijn dan het in eerste instantie lijkt. “Ik heb een keer meegemaakt dat iemand in zo’n rol adviseerde tegen een fusie. De algemeen directeur was echter voor de fusie, want het zou een grote carrièrestap voor hem betekenen. De business controller wilde per sé dat er een business case gemaakt zou worden. Dat heeft hem zijn baan gekost! Uiteindelijk is de fusie niet doorgegaan en het bedrijf is aan de rand van de afgrond geraakt. De business controller had het goed gezien, maar hij heeft onvoldoende aansluiting gezocht bij de politieke belangen van de algemeen directeur. De cruciale les is dat je je altijd bewust moet zijn van de belangen van anderen. Als de belangen van de onderneming, de afdeling en een persoon niet op één lijn zitten, dan gaat er iets fout.”

Alblas is niet van plan het de deelnemers aan de opleiding gemakkelijk te maken; hij wil juist advocaat van de duivel spelen en hun business cases uitdagen. “Bij de start van de opleiding heb ik getracht in te brengen dat houding en ruggengraat wat mij betreft cruciaal zijn. Wanneer de opleiding begint zal ik zowel de collega’s van het curatorium als de cursusdeelnemers blijven uitdagen en prikkelen. Hoe gaan ze ermee om als ze uit hun comfort zone zijn? Wat doen ze met out-of-the-box vragen over hun business case? En dan wil ik hen feedback geven. Ze mogen best fouten maken, als ze maar durf en lef tonen – ook als ze weerwoord en tegenspraak krijgen.”

Lees ook de visie op Business Controlling van andere leden van het curatorium CBC:
– Peter van Dongen: “Business Controller is CFO van de toekomst”
– Melle Eijckelhoff: “Zwaar tekort business controllers op arbeidsmarkt”
– Joost Peeperkorn: “Business Controller moet inzicht hebben in hele operatie”
– Franc van Erck: “Business Controller moet geen vrienden worden met algemeen directeur”


Gerelateerde artikelen

5 stappen in Power BI (3) Visualisaties

02-06-2020 12:40

Best practices voor visualisaties: webinar van Excel MVP Tony de Jonker.

5 stappen in Power BI (2) Modelleren en berekenen

29-05-2020 11:23

Modelleren en berekenen, Power BI en DAX: webinar van Excel MVP Tony de Jonker.

De echte waarde van Power BI

29-05-2020 11:19

Je wilt bij BI-projecten zo snel mogelijk naar de niveaus delen en visualiseren, waar de waardecreat...

Visualiseren, de kunst van het verleiden (1)

29-05-2020 11:16

Visualiseren in Excel en Power BI, deel 1: de rol van hiërarchieën.

Visualiseren, de kunst van het verleiden (2)

29-05-2020 07:42

Visualiseren in Excel en Power BI, deel 2: schakelen tussen hiërarchieën.

5 stappen in Power BI

15-05-2020 13:00

Webinar van Excel MVP Tony de Jonker ontsluit de geheimen van Power BI (1)

De 8 do's en 8 don'ts bij een doorstart

15-05-2020 12:09

Wordt er in uw bedrijf een doorstart overwogen of voorbereid? Dan is het verstandig onderstaande vui...

Betere rapportages met Excel en Power BI

08-05-2020 10:56

Excel MVP Tony de Jonker's tips om met Excel en Power BI uw financiële rapportages te versnellen en...

Supermarkten in Control

15-04-2020 11:54

Supermarkten zijn het nieuwe rolmodel van de anderhalvemeter economie. Wanneer voor duurzaamheid?

Vergroot uw kennis, online en ook weer klassikaal

15-04-2020 11:54

Uw veiligheid staat voorop. Alle cursussen zijn 100% Coronaproof. Vanaf juni kunt u weer klassikale...

Veel horecabedrijven in de problemen bij terugbeta...

15-04-2020 11:52

Veel bedrijven komen ondanks overheidsmaatregelen in zwaar weer, mede door de terugvallende omzet va...

Coronacrisis mag geen schuldencrisis worden

15-04-2020 11:33

"Alleen samen kunnen we de financiële schade beperken." Michel van Leeuwen, directeur en gerechtsdeu...