1. Home
  2. Artikelen
  3. Hoe krijg jij jouw organisatie in beweging? (deel 1)

Hoe krijg jij jouw organisatie in beweging? (deel 1)


In responsieve organisaties wordt verandering niet gemanaged. Zij vindt organisch plaats, van binnenuit.

Hoe krijg jij jouw organisatie in beweging? (deel 1)

Een serie blogs over responsieve organisaties.

In responsieve organisaties zijn de medewerkers verbonden door een sterke visie en missie. Zij zijn zich bewust van de rol en het potentieel van hun bedrijf in het ecosysteem van bedrijven en organisaties. Daardoor is de onderneming sterk verbonden met haar omgeving. Deze kenmerken vormen de basis van responsieve organisaties. 

Good vibes…

Stel, dat is allemaal gedaan: de visie en missie van jouw organisatie zijn vastgesteld. Beknopt, inspirerend en makkelijk te onthouden. De feedback is uitstekend: mensen zijn erdoor geraakt. Ook is er een duidelijk beeld van de potentie van jouw bedrijf in zijn ecosysteem en een strategisch plan hoe die potentie ontwikkeld gaat worden.

…en hoe krijg jij nu de medewerkers en jouw organisatie in beweging?

 

Mensen laten gedijen

Duidelijkheid

Dat begint met duidelijkheid op teamniveau: hoe draagt het team bij aan de visie, missie en doelen van de organisatie? Wat is hun functie en wat zijn de prioriteiten?

Dat lijkt eenvoudig. Toch ervaren veel teams een gebrek aan duidelijkheid op dit punt. Mensen hebben vaak moeite om het grotere geheel te overzien en hoe hun team daaraan kan bijdragen. Bijvoorbeeld: in tijden van onrust in de markt en sterke veranderingen kunnen verkoopafdelingen worstelen met de vraag welke product-marktcombinaties zij prioriteit moeten geven en waarom. Als dat niet duidelijk is, zullen de sales professionals het moeilijk vinden om als één geheel te opereren en effectief te zijn. Het helpen scheppen van duidelijkheid is hier is de taak van het leiderschap.

Iedereen op de juiste plaats

In de sport kan één speler beslissend zijn voor een goede of slechte team prestatie. In bedrijven is het hetzelfde, ook al merk je het niet altijd direct. Daarom wil je er zeker van zijn dat elk individu in het team optimaal tot zijn of haar recht komt. Om dit te kunnen bereiken, is er inzicht nodig in hoeverre iedere collega goed past bij zijn of haar rol in het team. Dit komt neer op het beantwoorden van vier vragen:

1. doen mensen wat zij willen doen? Als mensen niet tevreden zijn met wat ze doen, veroorzaakt dat frictie en stress. Het gaat hier om het afstemmen van persoonlijke doelen met die van het team en de organisatie.
2. doen zij wat zij kunnen? Komen hun vaardigheden, capaciteiten en potentieel overeen met hun verantwoordelijkheden? Je wilt mensen uitdagen, anders gaan zij zich vervelen. Maar je wilt hen daarbij niet overbelasten, want dat zorgt voor te veel stress. Mensen moeten precies zo worden uitgedaagd dat zij geïnspireerd zijn en de energie hebben om ervoor te gaan.
3. kunnen mensen zich focussen op hun werk? Dit lijkt een voor de hand liggende vraag, maar in veel organisaties raken mensen voortdurend afgeleid. Bijvoorbeeld vanwege een dominante vergadercultuur of onduidelijke prioriteiten.
4. weten medewerkers hoe zij presteren en hoe zij kunnen groeien en leren? Goede feedback is continu, motiveert mensen en laat hen groeien.

Specifiek deze vier factoren – willen, kunnen, focus en feedback – zijn belangrijk omdat aangetoond is dat zij mensen in een staat van optimale prestatie (zogenaamde ‘flow’) brengen.

Begrijp waar iedereen zich bevindt

Dit proces waarbij in kaart wordt gebracht of iedereen tot zijn of haar recht komt, heeft een positief effect op de interactie tussen de mensen in jouw organisatie. Dat komt omdat er een breder bewustzijn ontstaat waarin de mensen, via de visie en missie van de organisatie en hun eigen rol daarin, worden verbonden met elkaar. Dat is natuurlijk niet per definitie altijd gemakkelijk, want een dergelijk proces verhoogt het bewustzijn over de ‘fit’ van medewerkers in hun team. Bij de betrokkenen, de leiding en het team. Maar per saldo profiteert iedereen ervan, ook de mensen die in het proces het team verlaten; zij zijn zich in het algemeen beter bewust wat niet bij hen past. Zij zijn daardoor beter in staat om een goed besluit te nemen over de volgende stap in hun carrière.

Teamdynamiek

Zo ontstaat er voor jou en de managers in jouw organisatie een goed begrip hoe de mensen geholpen kunnen worden met hun ambities, afgestemd op de organisatie. Dit proces geeft veel inzicht en het werkt motiverend voor alle betrokkenen. Vervolgens is het tijd om te kijken naar de samenwerking in ieder team. Dat is waar de blog van volgende week over gaat.

Door Theo Kroese. Hij is organisatie-adviseur, ervaringsdeskundige, en directeur van Moving As One. “Een strategie is slechts zo goed als de mensen die het moeten uitvoeren.”

Vergroot de effectiviteit van jouw leiderschap

Geef jij leiding aan een team van professionals? Wil je de juiste besluiten nemen en resultaten verbeteren? Dan is het vierdaagse programma Effectief Leiderschap precies wat je zoekt.

Bekijk het programma

Gerelateerde artikelen voor financials

13-04-2021 11:38

De lessen van Joost Gietelink, CFO Enza Zaden, die alweer 4 jaar meeloopt in het innovatieve familie...

13-04-2021 11:32

De Financehub-module ‘Wat is Big Data’ geeft inzicht over de inzet van (big) data binnen bedrijven.

13-04-2021 11:23

CFO TV, de tweede uitzending. Over de overeenkomsten tussen CFO én Formule 1-coureur. Gezamenlijk do...

13-04-2021 11:18

In de allereerste aflevering van CFO TV zijn Paul Verhagen, Ingrid Tigchelaar en Roel Haverland te g...

13-04-2021 10:01

In dit tweede deel van de serie gaan we verder met vragen en antwoorden omtrent het maken van liquid...

08-04-2021 09:18

Risicomanagement negatief? Zeker niet, maar alleen als risicomanagers naar een geïntegreerde benader...

18-03-2021 10:29

Zeker 70 op de 100 fusies en overnames mislukken. Na de transactie moeten tenminste HR en de financi...

17-03-2021 14:09

P&C-expert Marco van Alfen deelt 4 stappen die nodig zijn om tot een data driven cultuur in forecast...

17-03-2021 13:55

Als gevolg van Covid zijn veel organisaties in zwaar weer gekomen, waarmee het bestuur met allerlei...

17-03-2021 13:47

Met stip op nummer 1: infectieziekten. Op langere termijn zal klimaatverandering grote impact hebben...

17-03-2021 13:01

Risicomanagement negatief? Zeker niet, maar alleen als risicomanagers naar een geïntegreerde benader...

12-03-2021 11:56

IFRS en US GAAP worden hoe langer hoe meer gelijk getrokken. Overeenkomsten, verschillen, en tips.