1. Home
  2. Artikelen
  3. Financiële kennis is maar het begin

Financiële kennis is maar het begin


Extern of intern, goed financieel advies komt er niet met kennis alleen.

Financiële kennis is maar het begin

Een serie blogs over een nieuw instrumentarium voor de finance professional.

BLOG – Als we kijken naar die finance professionals die een commerciële rol hebben zoals accountants, consultants en bankiers, zien we ook hier dat het hebben van financiële kennis (skills) niet meer onderscheidend is. 

Door Han Mesters. Hij is Sector Banker bij ABN AMRO. Hij is bedrijfskundige en economisch historicus en heeft als specialisatie strategie.

In de vorige blog zagen we dat de houdbaarheid van traditioneel financieel advies eindig is. Wat voor het businessmodel van bedrijven geldt, geldt ook voor het onderscheidend vermogen van fiancé professionals. Klantvragen worden veel complexer en het vergt kennis van meerdere disciplines om die klantvraag goed te kunnen omschrijven en dus te begrijpen.

De eerste stap in die ontwikkeling is de noodzaak voor de finance professionals om een breed referentiekader op te bouwen zodat er kennis is over alle disciplines die relevant zijn voor het reilen en zeilen van een bedrijf. Wij noemen deze ontwikkeling ‘het vermogen tot behoefteherkenning’.

De tweede stap in de ontwikkeling van de finance professional is nog moeilijker. De ontwikkeling die gepaard gaat met deze stap noemen wij ‘het vermogen tot behoeftecreatie’. De essentie van deze stap is dat de finance professional een visie heeft op de toekomst en deze proactief deelt met klanten. Het zal duidelijk zijn dat de interpersoonlijke- en communicatieve vaardigheden van een hoog niveau moeten zijn binnen deze stap.

Op naar het vermogen tot behoeftecreatie

De professional moet als het ware omhoog klimmen op een piramide van verleden naar toekomst. Deze piramide kent kent vier niveaus:

  1. Aan de basis staat de financiële kennis. Hier is het belang van historische cijfers het grootst. Er is sprake van historische analyse, waarbij een beperkt aantal disciplines betrokken is. Content en analyse staan centraal en er is nog geen echte strategische dialoog.
  2. Daarboven staat een breed 'MBA' referentiekader, waar een vermogen tot behoefteherkenning noodzakelijk is.
  3. Het derde niveau is het vermogen tot behoeftecreatie, waar visie en outside-in analyse van competentie een belangrijke rol spelen.
  4. Helemaal aan de top komt dan de 'Trusted Adviser'. Dichter bij de top neemt het belang van relaties en toekomst toe. Er is sprake van toekomstgerichte integratie van disciplines. Sterke intermenselijke skills zijn nodig, creativiteit is belangrijk en de relatie staat centraal.

Interessant is dat deze piramide ook relevant is voor finance professionals met interne klanten. Ook hier komt de lat hoger te liggen en kan de financiële discipline niet meer los worden gezien van andere disciplines. En ook voor de niet commerciële finance professionals geldt dat het belang van de ‘zachte’ criteria in de baan belangrijker worden. De realiteit laat echter zien dat hogerop komen op de piramide niet voor alle huidige finance professionals zijn weggelegd. 

De blogs in deze serie:


Gerelateerde artikelen voor financials

13-01-2021 10:53

Er zijn maar drie redenen mogelijk die een vergadering zinvol maken.

13-01-2021 10:48

Het is beter zelf je bedrijf op te splitsen dan onder druk van financiers die een ánder (welbegrepen...

13-01-2021 10:22

Naast psychologische veiligheid zijn er vijf zogenaamde 'systemische’ behoeften om een team goed te...

13-01-2021 09:46

In responsieve organisaties wordt verandering niet gemanaged. Zij vindt organisch plaats, van binnen...

12-01-2021 12:13

De beurs als platform voor het internationale spel van ‘listing en de-listing’ doet tekort aan boeie...

17-12-2020 23:13

Veel organisaties worstelen ermee. Hoe groot is nou het risico? Hoe bepaal je dat?

17-12-2020 23:06

Managementkwaliteit van de hoogste baas bepaalt wel de productiviteit. De impact op andere strategis...

17-12-2020 22:51

Geen ‘one size fits all’-benadering, maar inzichten en tips waar iedereen wat uit kan halen.

17-12-2020 22:41

Tips en tricks voor het waarderen van een webshop of andere e-commerce investering.

16-12-2020 13:41

Brengt de pandemie de grootste trend sinds decennia in een volgende versnelling? Een update.

26-11-2020 12:49

Volg naast KPI's ook KRI's, risico's met een directe impact op je doelstelling: in vier stappen naar...

26-11-2020 12:35

Er is de laatste jaren flink geïnvesteerd door bedrijven in data analyse, maar halen we er genoeg ui...