1. Home
  2. Artikelen
  3. Financiële kennis is maar het begin

Financiële kennis is maar het begin


Extern of intern, goed financieel advies komt er niet met kennis alleen.

Financiële kennis is maar het begin

Een serie blogs over een nieuw instrumentarium voor de finance professional.

BLOG – Als we kijken naar die finance professionals die een commerciële rol hebben zoals accountants, consultants en bankiers, zien we ook hier dat het hebben van financiële kennis (skills) niet meer onderscheidend is. 

Door Han Mesters. Hij is Sector Banker bij ABN AMRO. Hij is bedrijfskundige en economisch historicus en heeft als specialisatie strategie.

In de vorige blog zagen we dat de houdbaarheid van traditioneel financieel advies eindig is. Wat voor het businessmodel van bedrijven geldt, geldt ook voor het onderscheidend vermogen van fiancé professionals. Klantvragen worden veel complexer en het vergt kennis van meerdere disciplines om die klantvraag goed te kunnen omschrijven en dus te begrijpen.

De eerste stap in die ontwikkeling is de noodzaak voor de finance professionals om een breed referentiekader op te bouwen zodat er kennis is over alle disciplines die relevant zijn voor het reilen en zeilen van een bedrijf. Wij noemen deze ontwikkeling ‘het vermogen tot behoefteherkenning’.

De tweede stap in de ontwikkeling van de finance professional is nog moeilijker. De ontwikkeling die gepaard gaat met deze stap noemen wij ‘het vermogen tot behoeftecreatie’. De essentie van deze stap is dat de finance professional een visie heeft op de toekomst en deze proactief deelt met klanten. Het zal duidelijk zijn dat de interpersoonlijke- en communicatieve vaardigheden van een hoog niveau moeten zijn binnen deze stap.

Op naar het vermogen tot behoeftecreatie

De professional moet als het ware omhoog klimmen op een piramide van verleden naar toekomst. Deze piramide kent kent vier niveaus:

  1. Aan de basis staat de financiële kennis. Hier is het belang van historische cijfers het grootst. Er is sprake van historische analyse, waarbij een beperkt aantal disciplines betrokken is. Content en analyse staan centraal en er is nog geen echte strategische dialoog.
  2. Daarboven staat een breed 'MBA' referentiekader, waar een vermogen tot behoefteherkenning noodzakelijk is.
  3. Het derde niveau is het vermogen tot behoeftecreatie, waar visie en outside-in analyse van competentie een belangrijke rol spelen.
  4. Helemaal aan de top komt dan de 'Trusted Adviser'. Dichter bij de top neemt het belang van relaties en toekomst toe. Er is sprake van toekomstgerichte integratie van disciplines. Sterke intermenselijke skills zijn nodig, creativiteit is belangrijk en de relatie staat centraal.

Interessant is dat deze piramide ook relevant is voor finance professionals met interne klanten. Ook hier komt de lat hoger te liggen en kan de financiële discipline niet meer los worden gezien van andere disciplines. En ook voor de niet commerciële finance professionals geldt dat het belang van de ‘zachte’ criteria in de baan belangrijker worden. De realiteit laat echter zien dat hogerop komen op de piramide niet voor alle huidige finance professionals zijn weggelegd. 

De blogs in deze serie:

Word een onmisbare business partner

Als controller kunt u niet stil blijven staan. U wilt uw managers proactief ondersteunen bij het nemen van beslissingen in strategische situaties. Wat is hiervoor de juiste aanpak? Volg de training De Controller als Business Partner.

Bekijk het programma

Gerelateerde artikelen voor financials

13-04-2021 11:38

De lessen van Joost Gietelink, CFO Enza Zaden, die alweer 4 jaar meeloopt in het innovatieve familie...

13-04-2021 11:32

De Financehub-module ‘Wat is Big Data’ geeft inzicht over de inzet van (big) data binnen bedrijven.

13-04-2021 11:23

CFO TV, de tweede uitzending. Over de overeenkomsten tussen CFO én Formule 1-coureur. Gezamenlijk do...

13-04-2021 11:18

In de allereerste aflevering van CFO TV zijn Paul Verhagen, Ingrid Tigchelaar en Roel Haverland te g...

13-04-2021 10:01

In dit tweede deel van de serie gaan we verder met vragen en antwoorden omtrent het maken van liquid...

08-04-2021 09:18

Risicomanagement negatief? Zeker niet, maar alleen als risicomanagers naar een geïntegreerde benader...

18-03-2021 10:29

Zeker 70 op de 100 fusies en overnames mislukken. Na de transactie moeten tenminste HR en de financi...

17-03-2021 14:09

P&C-expert Marco van Alfen deelt 4 stappen die nodig zijn om tot een data driven cultuur in forecast...

17-03-2021 13:55

Als gevolg van Covid zijn veel organisaties in zwaar weer gekomen, waarmee het bestuur met allerlei...

17-03-2021 13:47

Met stip op nummer 1: infectieziekten. Op langere termijn zal klimaatverandering grote impact hebben...

17-03-2021 13:01

Risicomanagement negatief? Zeker niet, maar alleen als risicomanagers naar een geïntegreerde benader...

12-03-2021 11:56

IFRS en US GAAP worden hoe langer hoe meer gelijk getrokken. Overeenkomsten, verschillen, en tips.