1. Home
  2. Artikelen
  3. Financiële kennis is maar het begin

Financiële kennis is maar het begin


Extern of intern, goed financieel advies komt er niet met kennis alleen.

Financiële kennis is maar het begin

Een serie blogs over een nieuw instrumentarium voor de finance professional.

BLOG – Als we kijken naar die finance professionals die een commerciële rol hebben zoals accountants, consultants en bankiers, zien we ook hier dat het hebben van financiële kennis (skills) niet meer onderscheidend is. 

Door Han Mesters. Hij is Sector Banker bij ABN AMRO. Hij is bedrijfskundige en economisch historicus en heeft als specialisatie strategie.

In de vorige blog zagen we dat de houdbaarheid van traditioneel financieel advies eindig is. Wat voor het businessmodel van bedrijven geldt, geldt ook voor het onderscheidend vermogen van fiancé professionals. Klantvragen worden veel complexer en het vergt kennis van meerdere disciplines om die klantvraag goed te kunnen omschrijven en dus te begrijpen.

De eerste stap in die ontwikkeling is de noodzaak voor de finance professionals om een breed referentiekader op te bouwen zodat er kennis is over alle disciplines die relevant zijn voor het reilen en zeilen van een bedrijf. Wij noemen deze ontwikkeling ‘het vermogen tot behoefteherkenning’.

De tweede stap in de ontwikkeling van de finance professional is nog moeilijker. De ontwikkeling die gepaard gaat met deze stap noemen wij ‘het vermogen tot behoeftecreatie’. De essentie van deze stap is dat de finance professional een visie heeft op de toekomst en deze proactief deelt met klanten. Het zal duidelijk zijn dat de interpersoonlijke- en communicatieve vaardigheden van een hoog niveau moeten zijn binnen deze stap.

Op naar het vermogen tot behoeftecreatie

De professional moet als het ware omhoog klimmen op een piramide van verleden naar toekomst. Deze piramide kent kent vier niveaus:

  1. Aan de basis staat de financiële kennis. Hier is het belang van historische cijfers het grootst. Er is sprake van historische analyse, waarbij een beperkt aantal disciplines betrokken is. Content en analyse staan centraal en er is nog geen echte strategische dialoog.
  2. Daarboven staat een breed 'MBA' referentiekader, waar een vermogen tot behoefteherkenning noodzakelijk is.
  3. Het derde niveau is het vermogen tot behoeftecreatie, waar visie en outside-in analyse van competentie een belangrijke rol spelen.
  4. Helemaal aan de top komt dan de 'Trusted Adviser'. Dichter bij de top neemt het belang van relaties en toekomst toe. Er is sprake van toekomstgerichte integratie van disciplines. Sterke intermenselijke skills zijn nodig, creativiteit is belangrijk en de relatie staat centraal.

Interessant is dat deze piramide ook relevant is voor finance professionals met interne klanten. Ook hier komt de lat hoger te liggen en kan de financiële discipline niet meer los worden gezien van andere disciplines. En ook voor de niet commerciële finance professionals geldt dat het belang van de ‘zachte’ criteria in de baan belangrijker worden. De realiteit laat echter zien dat hogerop komen op de piramide niet voor alle huidige finance professionals zijn weggelegd. 

De blogs in deze serie:


Gerelateerde artikelen

5 stappen in Power BI (3) Visualisaties

02-06-2020 12:40

Best practices voor visualisaties: webinar van Excel MVP Tony de Jonker.

5 stappen in Power BI (2) Modelleren en berekenen

29-05-2020 11:23

Modelleren en berekenen, Power BI en DAX: webinar van Excel MVP Tony de Jonker.

De echte waarde van Power BI

29-05-2020 11:19

Je wilt bij BI-projecten zo snel mogelijk naar de niveaus delen en visualiseren, waar de waardecreat...

Visualiseren, de kunst van het verleiden (1)

29-05-2020 11:16

Visualiseren in Excel en Power BI, deel 1: de rol van hiërarchieën.

Visualiseren, de kunst van het verleiden (2)

29-05-2020 07:42

Visualiseren in Excel en Power BI, deel 2: schakelen tussen hiërarchieën.

5 stappen in Power BI

15-05-2020 13:00

Webinar van Excel MVP Tony de Jonker ontsluit de geheimen van Power BI (1)

De 8 do's en 8 don'ts bij een doorstart

15-05-2020 12:09

Wordt er in uw bedrijf een doorstart overwogen of voorbereid? Dan is het verstandig onderstaande vui...

Betere rapportages met Excel en Power BI

08-05-2020 10:56

Excel MVP Tony de Jonker's tips om met Excel en Power BI uw financiële rapportages te versnellen en...

Supermarkten in Control

15-04-2020 11:54

Supermarkten zijn het nieuwe rolmodel van de anderhalvemeter economie. Wanneer voor duurzaamheid?

Vergroot uw kennis, online en ook weer klassikaal

15-04-2020 11:54

Uw veiligheid staat voorop. Alle cursussen zijn 100% Coronaproof. Indien een leslocatie gesloten is,...

Veel horecabedrijven in de problemen bij terugbeta...

15-04-2020 11:52

Veel bedrijven komen ondanks overheidsmaatregelen in zwaar weer, mede door de terugvallende omzet va...

Coronacrisis mag geen schuldencrisis worden

15-04-2020 11:33

"Alleen samen kunnen we de financiële schade beperken." Michel van Leeuwen, directeur en gerechtsdeu...