1. Home
  2. Artikelen
  3. Finance-trends: soft skills

Finance-trends: soft skills


2017 is ten einde, 2018 is begonnen. Rond elke jaarwisseling verschijnen er lijstjes met de te verwachten trends voor het nieuwe jaar. Dit jaar kijkt CFO.nl ook eens terug: wat waren de voorspellingen van vorig jaar. Hoe staat het ervoor? Is er vooruitgang of gaat het toch langzamer dan verwacht? Doet finance er al iets mee? Drie experts aan het woord over blockchain, soft skills en de business partner, robotisering en big data.

Finance-trends: soft skills

Over het belang van soft skills en de CFO als business partner is al lang veel te horen binnen de financewereld. De financial moet kunnen verbinden, overtuigen en waar nodig de rug recht houden. Deze soft skills helpen om aansluiting te vinden bij de business en om als business partner op strategisch niveau mee te denken. Boeken financials hierin vooruitgang? 

Financials zijn zich ervan bewust dat deze skills keihard nodig zijn, zeggen de deskundigen. Kees Dubbelboer, voormalig hoofd Corporate Control bij Alliander: “We hebben geen keuze. We moeten deze weg gaan, anders worden we een gemarginaliseerde functie, gespecialiseerd in verslaglegging en informatieverstrekking. Informatie die niet meer interessant gevonden wordt.” 
Volgens Albert Allmers, directeur van FinanceFactor, een Executive Search-organisatie voor finance executives, zijn soft skills bij financials “on top of mind”. “De financials waar ik vanuit mijn werk contact mee heb, zijn zich heel bewust dat ze hierop moeten door ontwikkelen.” En daarvoor is volgens hem geen complete metamorfose nodig: “Een finance-professional mag best dat blauw-groene profiel hebben. Maar daar moet wel een vleugje rood doorheen, van wat dominanter gedrag. Er komen nogal wat uitdagingen op de finance professional af, waarbij die een rechte rug moet houden. Hij of zij moet vanuit de eigen discipline blijven redeneren en eigen doelstellingen voorop durven stellen.”

Financials vertellen alle details

Ook Coen Reinders, CFO van TriFinance, denkt dat financials op dit gebied stappen hebben gezet. Maar er is wel meer nodig. “We kunnen beter dan voorheen een verhaal met overtuiging neerzetten en vertellen. Wat we niet goed kunnen is presentaties maken. Het verhaal klopt, maar de vraag is eerder hoe we zaken in een plaatje kunnen vangen, zodat er minder slides nodig zijn en het publiek meer geboeid raakt.” Financials hebben volgens Reinders vaak nog het probleem alle details te willen vertellen: “Daar moeten we vanaf.” Volgens de CFO gaat het in eerste instantie erom het verhaal op een rijtje te krijgen. De kernvraag is vervolgens hoe je dit verhaal gaat vertellen. “Die laatste stap maken we vaak niet. Het gevolg is dat we in details verzanden. En daar zit niemand op te wachten.”

Business controller of niet?

Veranderingen blijven dus nodig, maar Dubbelboer benadrukt dat dit wel iets van mensen vraagt: “Niet alle financials die we nu kennen zijn geschikt om een omslag te maken. Veel mensen noemen zich business controller, maar zitten het liefste achter de computer om spreadsheets te maken. Ze hebben niet de binding met de business die je wel nodig hebt. Je moet van nature naar de business willen gaan en er je verhaal kunnen houden. Dat zijn andere zaken dan waar de financial de afgelopen 50 jaar mee bezig is geweest.”  

Daarom is het volgens Dubbelboer van groot belang dat bedrijven aan ‘skillpool-management’ doen. Duidelijk moet zijn welke kwaliteiten er nu en in de toekomst nodig zijn. En daar moeten leiders op anticiperen. “Denk bijvoorbeeld aan trainee-programma’s waarin mensen binnengehaald worden die de kant van de business op willen. Je moet de instroom, doorstroom en uitstroom van mensen gaan managen, in plaats van dat aan de omstandigheden over te laten.” 

Te veel business partner?

Allmers vindt juist dat we in de discussie over de business partner zijn doorgeslagen, waardoor er nog maar weinig aandacht is voor de boekhoudkundige kant van het vak: “We hebben al jarenlang de mond vol van de controller die moet werken als business partner. Hij moet van alles kunnen. Maar inmiddels is de business controller die ook kan boekhouden op de arbeidsmarkt een schaars goed geworden. Mensen komen van universiteiten af en stromen in als (junior) business controller, maar hebben nooit ervaring opgedaan met boekhouding. Ik vind dat we doorgeslagen zijn naar de verkeerde kant. Het is van groot belang dat mensen leren in journaalposten te denken. Dus laat deze mensen eerst eens simpel dit soort posten opmaken en dan pas een stap maken richting een verbindende rol.”

Alle artikelen in deze serie:
Finance-trends: Blockchain
Finance-trends: Soft skills
Finance-trends: Robotisering
-Finance-trends: Big data

 


Gerelateerde artikelen voor financials

13-01-2021 10:53

Er zijn maar drie redenen mogelijk die een vergadering zinvol maken.

13-01-2021 10:48

Het is beter zelf je bedrijf op te splitsen dan onder druk van financiers die een ánder (welbegrepen...

13-01-2021 10:22

Naast psychologische veiligheid zijn er vijf zogenaamde 'systemische’ behoeften om een team goed te...

13-01-2021 09:46

In responsieve organisaties wordt verandering niet gemanaged. Zij vindt organisch plaats, van binnen...

12-01-2021 12:13

De beurs als platform voor het internationale spel van ‘listing en de-listing’ doet tekort aan boeie...

17-12-2020 23:13

Veel organisaties worstelen ermee. Hoe groot is nou het risico? Hoe bepaal je dat?

17-12-2020 23:06

Managementkwaliteit van de hoogste baas bepaalt wel de productiviteit. De impact op andere strategis...

17-12-2020 22:51

Geen ‘one size fits all’-benadering, maar inzichten en tips waar iedereen wat uit kan halen.

17-12-2020 22:41

Tips en tricks voor het waarderen van een webshop of andere e-commerce investering.

16-12-2020 13:41

Brengt de pandemie de grootste trend sinds decennia in een volgende versnelling? Een update.

26-11-2020 12:49

Volg naast KPI's ook KRI's, risico's met een directe impact op je doelstelling: in vier stappen naar...

26-11-2020 12:35

Er is de laatste jaren flink geïnvesteerd door bedrijven in data analyse, maar halen we er genoeg ui...