1. Home
  2. Artikelen
  3. Ethische norm moet komen uit praktijk

Ethische norm moet komen uit praktijk


Leert u moreel handelen door het bespreken van een casus? Wat werkt wel en wat niet.

Ethische norm moet komen uit praktijk

Een serie blogs over ethiek.

BLOG – Workshops morele oordeelsvorming gebruiken geregeld een casus, die de organisator aanlevert of kort geschetst wordt door een inbrenger.  Maar is werken met een casus wel leerzaam voor u?

Door Marion Smit. Zij is docent aan de Hogeschool van Amsterdam en onderzoeker Corporate Governance and Leadership: wat versterkt de morele moed en professionele weerbaarheid van de controller?

Het antwoord op deze vraag is ‘ja’. Het gestructureerd bespreken van een casus heeft nut voor het ‘hoe’ en ‘wat’. Het antwoord is echter ook ‘nee’: helaas helpt casuïstiek niet bij ‘wanneer’ en ‘hoezo’. Laat ik beginnen met het positieve.

Gestructureerd, gezamenlijk, pragmatisch

Werkgroepen morele oordeelsvorming, beraad, of moed bespreken een voorbeeld uit de praktijk met een stappenplan. De groep formuleert concreet en expliciet een gewenste uitkomst. Dit levert allereerst op dat u gestructureerde processtappen leert voor hoe u een moreel vraagstuk kunt benaderen. De stappenplannen verschillen van elkaar, maar zijn vergelijkbaar en allemaal nuttig voor een duidelijke aanpak.

Daarnaast leert u samen met een groep van gelijken tot een expliciete norm te komen. Uit vrijwel al het onderzoek over moreel gedrag blijken situationele factoren meer invloed te hebben dan individuele. Daarbinnen zijn het vooral de leidinggevende en collega’s die het meest bepalend zijn. Dus als u samen met collega-professionals een professionele norm formuleert, geeft die norm stevigheid wanneer u individueel in een andere situatie een besluit moet nemen en omgeven wordt door nonchalantere organisatie-normen.

Als laatste is het van waarde dat de casus uit de herkenbare praktijk komt. Het bespreken wordt dan niet luchtfietsen, zoals bij het trolley-probleem (“Laat u de trein liever vijf oude mensen dan twee jonge mensen overrijden?”), maar heeft directe relevantie voor uw dagelijkse werk.

Onbekendheid, eindeloos, selectief, afstandelijk

Helaas is het antwoord dus tegelijkertijd ook ‘nee’. Allereerst suggereert een casus: hier begint en eindigt een vraagstuk. In de praktijk zwaait een moreel vraagstuk niet met rode vlaggetjes. U bepaalt zelf ‘wanneer’. De eerste fase van morele oordeelsvorming is Moreel Bewustzijn; het kunnen herkennen van morele implicaties in alledaags werk. Deze alertheid wordt groter met veel ervaring, maar het werken met casuïstiek draagt daar weinig aan bij.

Niet alleen het markeren van het einde is problematisch. In veel definities van morele moed is ‘volharding’ opgenomen. Een moreel vraagstuk duurt immers langer dan het nemen van één besluit. Het kent geen duidelijk einde, maar loopt door. Vooral in consequenties.

Maar ook is een casus slechts een uitsnede van de praktijk. Veel vraagstukken zijn ‘wicked’ met vertakkingen naar andere vakgebieden of belangen. Dat is anders bij een casus waarbij voor u geselecteerd is wat relevant gevonden wordt. Het gaat dan vooral om het verbinden van de aangegeven puntjes. U merkt dit als u vragen stelt over een casus zonder dat de inbrenger erbij is. Geregeld is het antwoord dat het een goede, maar lastige vraag is. Houd u aan de beschrijving, “Denk niet te moeilijk.”

Als laatste blijft het soms een cognitieve oefening. De deelnemers hebben geen ‘skin in the game’. Zij ervaren niet de complexiteit en een botsing van persoonlijke waarden, gevoelens en belangen. Het blijft dan een interessante puzzel, maar niet iets dat tot tranen toe kan frustreren. De oplossing lijkt logisch en het is onduidelijk waarom het als een probleem wordt ervaren.

Het bespreken van andermans ervaring hoeft echter niet een cognitieve oefening te blijven. Martha Nussbaum behandelt in haar boek ‘The Fragility of Goodness’ de Griekse tragedies als een basis voor filosoferen over het goede handelen. Tragedies zijn een biografisch verhaal, gevuld met personages met een complexiteit aan driften en verlangens. Deze rijke literaire cases waren leerzaam voor de oude Grieken, die deze verhalen uit hun hoofd kenden en het uitgevoerd zagen in tv- en Netfixloze tijd.

Casusbespreking: goed, mits vanuit ervaring

Dus ja: een casusbespreking leert een aanpak en markeert een sociaal geaccepteerde norm. En nee: een simpele casus leert niet wanneer of waarom iets een moreel vraagstuk is.

Het samen analyseren van vraagstukken uit de praktijk is vooral leerzaam als u mee kunt leven met de inbrenger. Ideaal zou het zijn om een paar dagen mee te lopen, om opnames te mogen zien, of om met eenzelfde groep wekelijkse gesprekken te voeren. Is hier de tijd niet voor, dan graag een rijke casus met een aanwezige inbrenger.

De blogs in deze serie:

Lees ook: Industrialisering van de geest


Gerelateerde artikelen voor financials

06-10-2020 14:26

Het waarderen van een bedrijf kan knap lastig zijn, zeker in een periode van crisis. We vroegen een...

30-09-2020 10:44

"Zorg dat je er heel snel bij bent." Ronald Molendijk, spreker op FM Dag 2020.

30-09-2020 10:40

Coronacrisis versnelt ontwikkeling online bedrijfsonderwijs met als voordeel maximale kennisoverdrac...

30-09-2020 10:31

Een geslaagde digitale transformatie is meer dan de digitalisering van bestaande processen, producte...

30-09-2020 08:49

Acht verschillende bedrijfsculturen: in welke werkt u?

08-09-2020 07:55

Sijthoff Media heeft opleidingsinstituut, community-bouwer en uitgeverij Alex van Groningen overgeno...

29-07-2020 07:46

Hoe zorg je ervoor dat jij en je team komen tot de best mogelijke beslissingen?

28-07-2020 08:15

Modelleren en berekenen, Power BI en DAX: webinar van Excel MVP Tony de Jonker.

27-07-2020 14:48

Wil je hufterproof Excel-modellen maken dan moet je een andere mindsetting van werken in Excel aanme...

27-07-2020 14:38

Data is het nieuwe goud, maar aggregaat berekeningen in Excel laten dat goud glanzen.

27-07-2020 14:24

Ik heb Excel nog nooit op een rekenfoutje betrapt. Het is de onkunde van de gebruiker die zorgt voor...

27-07-2020 13:27

Kijk voorbij de dagelijkse eisen en ontdek de onbekende meerwaarde van Excel.