1. Home
  2. Artikelen
  3. Een financial controller is geen business controller!

Een financial controller is geen business controller!


Sinds het ontstaan van de rol van business controller zijn er discussies over de verschillen tussen de twee type controllers: de financial controller en de business controller.

Een financial controller is geen business controller!

Hierbij hoor je en lees je tussen de regels door dat er (on)bewust een hiërarchisch onderscheid wordt gemaakt tussen de twee rollen. Dit geldt eigenlijk voor de gehele financiële functie: de boekhoudprofessional staat onderaan de ladder, dan komt de financial controller, dan de business controller, daarna de finance manager en uiteindelijk de CFO. 

Wanneer je echter de genoemde rollen vanuit een menskant benaderd, blijkt dat deze (on)bewuste aanname onjuist is. Een goede boekhoudprofessional is geen financial controller en andersom en een goede financial controller is geen goede business controller en andersom. Het zijn verschillende rollen met ieder zijn eigen benodigde vaardigheden en gedragsvoorkeuren. 

Vanuit mijn coaching- en trainingspraktijk werk ik veel met financial professionals en benader ik de ontwikkeling van de mensen en de financiële functie vanuit de menskant. Er zijn meerdere mogelijkheden om deze ontwikkelingen vanuit de menskant te ondersteunen. Voor deze blog heb ik gekozen voor de temperamentenleer van David Keirsey; genaamd de Keirsey Temperament Sorter (KTS).  

De oorsprong van temperamentenleer en de basis voor KTS gaat helemaal terug naar Hippocrates en Plato.  Keirsey is bekend geworden naar aanleiding van zijn boeken Please, understand me I en II. KTS is mede gebaseerd op de persoonlijkheidsleer van Myers Briggs (MBTI®). Een combinatie van beide methoden is ook weer gebruikt bij de Action Type®, welke is beschreven in het boek Totaalcoachen van Huijbers en Murphy.

Hier volgen beschrijvingen van de verschillende combinaties van persoonlijkheden en gedragsvoorkeuren, beschreven vanuit de Keirsey Temperament Sorter en de Action Type®.

Wanneer je de rol van financial controller en business controller vanuit de beschreven gedragsvoorkeuren en trefwoorden bekijkt, wat is dan voor jou het verschil tussen de rollen of is er geen verschil (voor beide rollen dezelfde beschrijving gekozen)? Herken je de verschillende gedragsvoorkeuren in je omgeving en waar zit jouw voorkeur? 

Wanneer er een verschil is tussen de gekozen gedragsvoorkeuren voor de financial controller en de business controller, dan is het helder dat de persoonlijkheid en gedragsvoorkeur voor de financial controller anders is ten opzichte van de business controller. Het is echter niet zo dat de verschillende rollen alleen op basis van één van de voorkeuren kan worden uitgevoerd. Het verklaart alleen het verschil in uitvoering van de verschillende rollen. 


Een financial controller met gedragsvoorkeur zoals bij type A beschreven, voert de rol anders uit dan een financial controller met een gedragsvoorkeur zoals beschreven bij type B, C of D. Uiteraard geldt hetzelfde voor de business controller. Wel is het zo dat er duidelijke een type-meerderheid is voor iedere rol. 

Om de discussie over de financial- en business controller nog verder te brengen is het goed om naar de twee rollen te kijken. Gevoelsmatig is voor mij het verschil dat van een financial controller wordt verwacht dat deze de cijfers analyseert en zorgt dat cijfermatig alles klopt. Control is hierbij het bekende woord waar het om draait. 

De financial controller werkt nauw samen met de boekhoudprofessional om te zorgen dat de financiële rapporten betrouwbaar en relevant zijn. Ook wordt er vaak gesteld dat de financial controller meer moeite heeft met communicatie en het geven van presentaties. Meer een type B. De business controller daarentegen kent en werkt met de financiële cijfers, maar gebruikt deze niet vanuit control, maar als één van de middelen om met de business te werken en deze te sturen. Het geven van presentaties en communiceren in het algemeen is geen probleem voor de business controller. Deze staat midden in de business en minder bij finance, maar heeft wel degelijk een link naar finance. Meer een type A of C. 

Het benaderen van het financiële vakgebied vanuit de menskant, persoonlijkheden en gedragsvoorkeuren is geen exacte wetenschap, maar een nieuw perspectief en benadering om de ontwikkeling van de financiële functie verder op weg te helpen. Wil je naar aanleiding van deze blog meer inzicht in en bewustwording van je eigen persoonlijkheid en gedragsvoorkeuren, meld u dan aan voor de gratis webinars.


Marinda van Harskamp is boekhoudprofessional met tientallen jaren internationale ervaring binnen het vakgebied. In haar dagelijkse rol bij een vooraanstaande multinational is ze verantwoordelijk voor meerdere internationale projecten en opdrachten met betrekking tot het ontwerp en inrichting van de boekhoudfunctie. Naast haar vaktechnische rol is ze ook internationaal actief als gediplomeerd trainer en coach op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Marinda werkt hierbij vooral met NLP en de Myers Briggs Type Indicator (MBTI®).

Gedreven vanuit haar filosofie spark to ignite movement is het haar ambitie om mensen te inspireren om de boekhouding vanuit een ander perspectief te bekijken en te benaderen en om zichzelf en de functie van de boekhouding te ontwikkelen tot een professioneel en volwaardig onderdeel binnen organisaties. Vanuit deze ambitie en alle opgedane kennis, inzichten en ervaring heeft ze het Accounting Architecture Model ontwikkeld en in het boek met gelijknamige titel uitgewerkt.

Literatuur:
– D. Keirsey, Please Understand Me II,  Prometheus Nemesis Book Company, Del Mar, 1998
– Isabel Briggs Myers herzien door Kirby & Myers, Inleiding tot Type, CPP Inc, California, zesde uitgave Nederlandse uitgave 2001
– J. Huijbers & P. Murphy, Totaalcoachen, Begeleiden met Action Type®; de nieuwste dimensie in sportcoachen, Arko Sports Media, Nieuwegein, achtste druk mei 2012 


Gerelateerde artikelen

Vier pijlers voor betere besluiten

29-07-2020 07:46

Hoe zorg je ervoor dat jij en je team komen tot de best mogelijke beslissingen?

5 stappen in Power BI: Stap 2 Modelleren en bereke...

28-07-2020 08:15

Modelleren en berekenen, Power BI en DAX: webinar van Excel MVP Tony de Jonker.

Tips om jouw Excel-model hufterproof te maken

27-07-2020 14:48

Wil je hufterproof Excel-modellen maken dan moet je een andere mindsetting van werken in Excel aanme...

Explosieve kracht in een cel: aggregaat berekening...

27-07-2020 14:38

Data is het nieuwe goud, maar aggregaat berekeningen in Excel laten dat goud glanzen.

Excel: de kunst van rij in kolom berekeningen

27-07-2020 14:24

Ik heb Excel nog nooit op een rekenfoutje betrapt. Het is de onkunde van de gebruiker die zorgt voor...

Hoe laat je Excel leven?

27-07-2020 13:27

Kijk voorbij de dagelijkse eisen en ontdek de onbekende meerwaarde van Excel.

Hoe Power BI je helpt op koers te blijven

27-07-2020 13:12

Hoe Power BI je helpt op koers te blijven

Overstappen van Excel naar Power BI?

27-07-2020 13:05

Power BI is hot. Voor nog geen tientje per gebruiker per maand, state of the art rapportage software...

De zeven pijlers van control voor morgen

23-07-2020 13:29

Wat moet je echt beheersen om als controller mee te kunnen blijven doen? Digitalisering, globaliser...

Hoe krijg je grip op verbonden partijen?

10-07-2020 08:14

Nieuwe methode om tijdig te signaleren hoe ernstig de situatie is: risicogestuurd grip. Een serie...

Veerkracht control, voor echte meerwaarde

10-07-2020 07:58

Als wáre businesspartner van het management biedt de controller veerkracht: wendbaarheid plus weerba...

Overname? Emoties kosten geld

08-07-2020 08:48

"Na de transactie moet er worden gewerkt om de krachten te bundelen." Evert Oosterhuis, partner Inte...