1. Home
  2. Artikelen
  3. De toekomst van finance is niet zoals we denken dat het is

De toekomst van finance is niet zoals we denken dat het is


Veel woorden zijn al gesproken en geschreven over de veranderingen in de wereld en de impact hiervan op finance. Digitalisering, robotisering, het einde van accounting, de veranderende rol van de controller en CFO, et cetera. Maar het is niet zo eenvoudig om te toekomst te bedenken en te voorspellen.

De toekomst van finance is niet zoals we denken dat het is

Het gaat net zoals bij het ‘papierloze kantoor’. Ook bij die voorspelling blijkt de realliteit anders te zijn geworden. We weten niet wat er gaat gebeuren en misschien is dat juist ook het interessante van alles. Niemand weet wat er echt gaat gebeuren, want de wereld werkt niet vanuit het lineaire en rationele principe. Was het maar zo makkelijk!

Heb je jezelf weleens horen zeggen, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, of vanuit de logica klopt het maar dat wil nog niet zeggen dat ik het kan! Vanuit mijn coaching- en trainingspraktijk heb ik veel ervaring opgedaan om te weten dat de realiteit niet (alleen) vanuit het lineaire denken en met logische beredenering te verklaren valt. Heel vaak zeggen mensen dat het allemaal heel logisch klinkt en te verklaren is en toch gaat het ze niet zomaar lukken om te stoppen met bepaald gedrag. Alle aanvoer van logische verklaringen ten spijt.

Was het maar zo eenvoudig om de toekomst vanuit de ratio te voorspellen, dan zouden we met statistische berekeningen en het extrapoleren van de huidige situatie de toekomst uitstippelen al onder controle hebben. Het klinkt zelfs absurd, de huidige situatie op basis van extrapoleren te voorspellen. 

Als finance professional willen we graag controle houden en risico’s zo veel mogelijk tot een minimum verlagen. Daar zijn we voor, dat is onze rol in de organisatie en daar zijn we voor opgeleid. Hetzelfde gebeurt nu met betrekking tot de veranderingen in de wereld. Digitalisering, robotisering, blockchain, het kan niet anders dat het vakgebied van finance en zeker accounting helemaal gaat veranderen. Er wordt zelfs gesproken van het einde van accounting. Dit alles klinkt zo logisch, zo verklaarbaar, maar dit alles is beredeneerd vanuit het lineaire denken en we kijken daarbij totaal niet naar de natuur van de mens. De mens is allesbehalve lineair, maar een mix van gevoel en ratio; het hoofd en het hart. Vanuit de ratio, het logisch beredeneren en het lineaire denken klopt het allemaal, de wereld gaat veranderen en we denken ook al te weten hoe de wereld er in de toekomst uitziet. De finance professional wordt business partner, de controller een analist die heel dicht bij de business staat en we zijn eindelijk van accounting, de boekhouding verlost, want die gaat verdwijnen, toch!?

Maar is het wel zo rechtlijnig en eenvoudig te beredeneren en te voorspellen? Als dat al zo is, waarom roken er dan nog mensen en zijn er mensen die niet sporten ondanks ze dat fysiek gezien wel kunnen. Het is toch logisch, roken is slecht voor je dus dan rook je toch gewoon niet en sporten is gezond voor je, dus sport je toch meerdere keren in de week. Ieder persoon heeft wel een bepaald gedrag, wat totaal niet logisch is. Vaak hoor je jezelf dan zeggen: ik zou dat eigenlijk moeten doen, maar het lukt me gewoon niet. Geen tijd, geen zin, ziet het nut er niet van in of het lukt gewoon niet. Gelukkig zijn we allemaal mensen en dus is dit heel herkenbaar voor iedereen. 

Ditzelfde fenomeen, de mens en zijn gedrag, is één van de factoren die verklaart waarom de toekomst niet voorspelbaar is. Vanuit de mens gezien zijn er vier verschillende benaderingen van verandering bekend: twee tegenovergestelde patronen en twee tussenvormen. Bij de twee tegenovergestelde patronen, verandert de ene persoon graag, omdat de verandering iets nieuws brengt, iets onbekends. Bij het woord ‘verandering’ worden ze al enthousiast en beginnen ze al te rennen. De andere persoon verandert alleen wanneer het echt noodzakelijk is, als het water aan de lippen staat. Als het niet veranderen een groter probleem geeft, dan gaan deze personen nadenken om de situatie te veranderen. Bij de eerste groep geldt ‘als het niet kapot is, maak het dan kapot, zodat we het weer kunnen maken’ en bij de tweede groep geldt ‘als het nog werkt, waarom moet we het dan veranderen?’.

Het is vaak gezegd dat boekhouders en ook financial controllers risicomijdend zijn, dat ze graag structuur, feiten en details hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Vanuit onder andere de persoonlijkheidsleer van Carl Jung en Myers Briggs Type Indicator (MBTI®) is het ook bekend dat deze mensen feiten en details nodig hebben om te veranderen. Dat ze pas veranderen als het probleem om niet te veranderen groter wordt en dat is allemaal prima. We zijn nou eenmaal verschillend en dat maakt het juist zo interessant. 

Wanneer gaan de dagelijkse werkzaamheden van finance echt veranderen? Niemand weet het, want de wereld werkt nou eenmaal niet lineair. Zeker is wel dat ieder persoon verschillend op de verandering reageert en dus is het goed om de ontwikkelingen juist vanuit de menskant te benaderen. Het aanbieden van juiste opleidingen, trainingen en coaching is daarbij het fundament en daar zijn nog heel veel stappen in te maken.

Marinda van Harskamp is boekhoudprofessional met tientallen jaren internationale ervaring binnen het vakgebied. In haar dagelijkse rol bij een vooraanstaande multinational is ze verantwoordelijk voor meerdere internationale projecten en opdrachten met betrekking tot het ontwerp en inrichting van de boekhoudfunctie. Naast haar vaktechnische rol is ze ook internationaal actief als gediplomeerd trainer en coach op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Marinda werkt hierbij vooral met NLP en de Myers Briggs Type Indicator (MBTI®).

Gedreven vanuit haar filosofie 'spark to ignite movement' is het haar ambitie om mensen te inspireren om de boekhouding vanuit een ander perspectief te bekijken en te benaderen en om zichzelf en de functie van de boekhouding te ontwikkelen tot een professioneel en volwaardig onderdeel binnen organisaties. Vanuit deze ambitie en alle opgedane kennis, inzichten en ervaring heeft ze het Accounting Architecture Model ontwikkeld en in het boek met gelijknamige titel uitgewerkt.


Gerelateerde artikelen voor financials

11-02-2022 10:29

Op overnamepad? Wees je bewust van deze fiscale aspecten. Het kan je onderneming veel geld schelen....

11-02-2022 09:45

Hoe maakt u de kapitaalstructuur van de onderneming geschikt voor opvolging?

11-02-2022 09:37

Vijf pijlers van acquisitiestrategie, 3. Formulering van acquisitiecriteria en -randvoorwaarden (Acq...

11-02-2022 09:15

Drie tips om je business partners mee te nemen van rolling forecasting naar continuous planning.

11-02-2022 08:51

In dit tweede deel van de serie gaan we verder met vragen en antwoorden omtrent het maken van liquid...

15-11-2021 11:54

Je kunt weer klassikale trainingen volgen!

11-11-2021 10:01

Hoe kun je naast knap in je vak ook een inspirerende manager of partner worden? Want wie excelleert...

11-11-2021 09:57

Financieel management worstelt met thuiswerken en inclusiviteit.

11-11-2021 09:47

Een high performance manager is zowel visionair als praktijkgericht. Het profiel van deze excellente...

11-11-2021 09:30

Beter worden in forecasting? Dan is er allereerst meer aandacht nodig voor de gedragskant.

17-10-2021 14:09

P&C-expert Marco van Alfen deelt 4 stappen die nodig zijn om tot een data driven cultuur in forecast...

12-10-2021 11:56

IFRS en US GAAP worden hoe langer hoe meer gelijk getrokken. Overeenkomsten, verschillen, en tips.