1. Home
  2. Artikelen
  3. CEO draagt niet bij aan innovatie, export en winst

CEO draagt niet bij aan innovatie, export en winst


Managementkwaliteit van de hoogste baas bepaalt wel de productiviteit. De impact op andere strategische doelen is echter verwaarloosbaar.

CEO draagt niet bij aan innovatie, export en winst

Dit blijkt uit onderzoek onder ruim industriële bedrijven die in Nederland zijn gevestigd. Daaruit komt naar voren dat managementkwaliteit van de CEO geen invloed heeft op innovativiteit. Ook internationale ontplooiing, zoals export, blijkt resistent voor de managementkwaliteit van de bestuursvoorzitter.

Waar de grote baas in de Nederlandse industrieën wel impact op heeft, is de productiviteit in de organisatie. Hoe hoger de kwaliteit van het management, hoe hoger de productiviteit, zo zagen de onderzoekers. Maar managementkwaliteit en productiviteit hebben geen aantoonbaar effect op vernieuwing en internationaal succes. Waarom de CEO grip mist op deze strategische doelen is niet bekend.

De resultaten komen voort uit onderzoek van de Universiteit van Groningen. Die bestudeert al jaren het verband tussen managementkwaliteit en productiviteit. Het betreft wetenschappelijk onderzoek dat ook in 36 andere landen worden gehouden volgens een internationale standaard, het World Management Survey (WMS). Vorig jaar ontdekten de onderzoekers een sterke positieve samenhang tussen de managementkwaliteit van een bedrijf en de bedrijfsprestaties. Onder bedrijfsprestaties gelden (arbeids)productiviteit, internationale ontplooiing, zoals exportstatus, en innovatief vermogen.

In het vervolgonderzoek is voor het eerst gekeken naar de managementkwaliteiten van bestuursvoorzitters in 433 industriële bedrijven. De samenhang tussen managementkwaliteit, productiviteit, internationale ontplooiing en innovativiteit werd ook hier gevonden. Maar het verband tussen innovativiteit en internationale ontplooiing enerzijds en productiviteit en managementkwaliteit kwam er niet.

Daarmee presteert de CEO in de Nederlandse fabrieken minder dan collega’s in het buitenland. Daar heeft de managementkwaliteit wel een positief effect zowel innovativiteit en internationale ontplooiing en ook op productiviteit. De onderzoekers verklaren het verschil uit de aard van de onderzochte bedrijven. In het buitenland is onderzoek gedaan naar kleinere en jonge bedrijven. De Nederlandse onderzoekers keken vorig jar specifiek naar industriële bedrijven.

Vergroot de effectiviteit van jouw leiderschap

Geef jij leiding aan een team van professionals? Wil je de juiste besluiten nemen en resultaten verbeteren? Dan is het vierdaagse programma Effectief Leiderschap precies wat je zoekt.

Bekijk het programma

Gerelateerde artikelen voor financials

06-09-2021 10:11

Bij email compromise-fraude wordt de identiteit van een topman binnen een bedrijf als het ware gekaa...

06-09-2021 09:42

In 'Als het er echt om gaat' bespreekt Wimjan Bos verschillende visies op risicomanagement.

06-09-2021 09:35

Effectief risico's beheersen doe je in de diepte: door controle en audit, in drie lijnen. Hoe en waa...

06-09-2021 09:19

De slager moet zeker wél zijn eigen vlees keuren: misvattingen over risicomanagement.

29-07-2021 07:27

Goed personeel vinden en binden hoort ook op de radar van de controller.

29-07-2021 07:21

Voorbereiden op het einde van de coronacrisis, stap 1: liquiditeit op orde.

29-07-2021 07:18

Risico’s bij het herstarten van de economie zijn er genoeg. Ben je daar als financial al alert op?

07-07-2021 13:44

Wat houdt je als leider staande in alle hectiek van vandaag? Moed en lef zijn essentieel, bleek tijd...

07-07-2021 11:54

Waarom floreren sommige ideeën van meet af aan, terwijl andere razendsnel ter ziele gaan? Verbeter d...

07-07-2021 11:23

Zes tips om je invloed te vergroten door effectief stakeholdermanagement.

01-07-2021 14:31

Sijthoff Media heeft het cursusaanbod NBA Opleidingen overgenomen van de Koninklijke Nederlandse Ber...

11-06-2021 10:02

De rol van Power BI, nieuwe features en andere ontwikkelingen in het favoriete gereedschap van finan...