1. Home
  2. Artikelen
  3. Belangrijke thema's in IFRS in 2018

Belangrijke thema’s in IFRS in 2018


Ieder jaar worden wijzigingen aangebracht in de vereisten van International Financial Reporting Standards (IFRS). Nieuwe standaarden, interpretaties en wijzigingen worden gepubliceerd die de toekomstige financiële verslaggeving van organisaties beïnvloeden.

Belangrijke thema’s in IFRS in 2018

Het rapport 'IFRS: Navigating the changes to IFRS' van Grant Thornton is opgezet om financieel managers bewust te maken van de recente wijzigingen in IFRS. Zowel nieuwe als bestaande Standards en Interpretations die zijn aangekaart, worden behandeld.

IFRS 9, 15, 16 en NL-GAAP
Dit rapport biedt ondersteuning bij het doorvoeren van de voorgeschreven wijzigingen in een IFRS-jaarrekening. Er wordt ingegaan op de nieuwe standaarden IFRS 15 'Revenu from contracts with customers', IFRS 16 'Leases' en IFRS 9 'Financial Instruments' welke vanaf boekjaar 2018 resp. 2019 van toepassing zijn, en waarvan de verwachte impact reeds in de jaarrekening 2017 toegelicht moet worden.

Deze nieuwe standaarden kunnen in de toekomst tot verschillen met NL GAAP gaan leiden, er wordt op dit moment bekeken of NL GAAP hierop al dan niet aangepast gaat worden.

Volgens Grant Thornton zijn de meeste (waarderings)issues ook relevant voor MKB-organisaties, die hun jaarrekening onder NL-GAAP opstellen.

Belangrijke thema's die dit jaar in Navigator voorkomen

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers: Aangezien er tussen de IFRS en US Financial Accounting Standards Boards vaak verschillende standaarden golden voor economisch significante transacties, zijn er nieuwe, volledig overeenkomende vereisten voor omzetverantwoording ontwikkeld voor zowel IFRS als US GAAP. Het omzetverantwoordingsmodel is nu control-based. NB IFRS 15 vervangt IAS 18 Revenue, IAS 11 Construction Contracts en verschillende omzet-gerelateerde Interpretations, en is van toepassing voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2018.

IFRS 16 Leases: Deze nieuwe standaard vervangt IAS 17 Leases en drie Interpretations. Onder IFRS 16 dienen lessees ook operationele leases in de jaarrekening te activeren op basis van een 'right-of-use' actief met hier tegenover een leaseverplichting, evenals huurverplichtingen. Daarnaast worden onder andere de definitie van een lease en de manier van verwerken van een sale and leaseback transactie gewijzigd.
Deze standaard is van toepassing voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2019.

IFRS 9 Financial Instruments: Na een gefaseerde implementatie van de beoogde wijzigingen, zijn in IFRS 9 (2014) de definitieve toegevoegde vereisten met betrekking tot impairment en de wijzigingen in classificaties en waarderingsvereisten opgenomen.

IFRS 17 Insurance Contracts: De IASB heeft na 20 jaar ontwikkeling een nieuwe standaard gepubliceerd over Insurance Contracts. Deze standaard is van toepassing voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2021.

Amendments to IAS 12 Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized losses: In deze amendment wordt ingegaan op issues rondom tijdelijke waarderingsverschillen en rondom verwerking compensabele verliezen in de jaarrekening.

Amendments to IAS 1 Disclosure Initiative. Hiermee worden ondernemingen verder aangespoord om op basis van professional judgment de toelichting in de jaarrekening in te richten.

Transparantie en verlaging administratieve druk
Marcel Welsink, CFO bij Grant Thornton, zegt hierover: “Grant Thornton is voorstander van meer transparantie, maar pleit tegelijkertijd voor een verlaging van de forse, administratieve druk op het gebied van toelichtingsvereisten. Een toelichting is geen doel op zich, maar moet relevant zijn en helpen bij het vergroten van begrip: Wat zijn de belangrijkste risico's van de onderneming? En hoe worden deze beheerst? Wat zijn de keuzes die bestuur en management hebben gemaakt? Het is belangrijk dat wij hier kritisch naar blijven kijken.”


Gerelateerde artikelen voor financials

11-02-2022 10:29

Op overnamepad? Wees je bewust van deze fiscale aspecten. Het kan je onderneming veel geld schelen....

11-02-2022 09:45

Hoe maakt u de kapitaalstructuur van de onderneming geschikt voor opvolging?

11-02-2022 09:37

Vijf pijlers van acquisitiestrategie, 3. Formulering van acquisitiecriteria en -randvoorwaarden (Acq...

11-02-2022 09:15

Drie tips om je business partners mee te nemen van rolling forecasting naar continuous planning.

11-02-2022 08:51

In dit tweede deel van de serie gaan we verder met vragen en antwoorden omtrent het maken van liquid...

15-11-2021 11:54

Je kunt weer klassikale trainingen volgen!

11-11-2021 10:01

Hoe kun je naast knap in je vak ook een inspirerende manager of partner worden? Want wie excelleert...

11-11-2021 09:57

Financieel management worstelt met thuiswerken en inclusiviteit.

11-11-2021 09:47

Een high performance manager is zowel visionair als praktijkgericht. Het profiel van deze excellente...

11-11-2021 09:30

Beter worden in forecasting? Dan is er allereerst meer aandacht nodig voor de gedragskant.

17-10-2021 14:09

P&C-expert Marco van Alfen deelt 4 stappen die nodig zijn om tot een data driven cultuur in forecast...

12-10-2021 11:56

IFRS en US GAAP worden hoe langer hoe meer gelijk getrokken. Overeenkomsten, verschillen, en tips.