1. Home
  2. Artikelen
  3. 5 belangrijkste wijzigingen in IFRS

5 belangrijkste wijzigingen in IFRS


De sinds 2005 verplicht gestelde IFRS voor in de EU beursgenoteerde fondsen is nog altijd een uitdagende klus voor financieel managers, terwijl wijzigingen vaak grote impact hebben. Wij vroegen topexpert Stefan Betting om de belangrijkste wijzigingen eens op een rij te zetten. Wat betekenen deze aanpassingen voor uw organisatie?

5 belangrijkste wijzigingen in IFRS
De 5 belangrijkste wijzigingen in IFRS: 
 
IFRS 10 – Consolidatie
IFRS 10 betreft de consolidatieverplichting door IFRS. ‘Met IFRS 10 is een verruiming ingevoerd van het aantal ondernemingen dat geconsolideerd moet worden’, aldus Betting. ‘Het aantal ondernemingen dat geconsolideerd moet worden is hiermee verruimd. Dat betekent dat onder omstandigheden beursgenoteerde organisaties ook ondernemingen met minderheidsbelangen moeten consolideren. Uiteraard willen ze daar onderuit komen, maar dat is vaak een lastig verhaal.’
 
IFRS 11 – Joint Arrangements
De bepalingen van IFRS 11 schetsen de administratieve verwerking door entiteiten die gezamenlijke zeggenschap hebben over een kapitaalbelang om gezamenlijk gehouden activa/activiteiten. Gezamenlijke zeggenschap heeft betrekking op joint ventures (wat neerkomt op een aandeel in de netto activa en deelnemingen) of een gezamenlijke operatie (vertegenwoordigt rechten op de activa en verplichtingen voor risico's). 
 
Betting: ’Sinds de invoering van IFRS 11 mogen ondernemingen joint ventures niet meer proportioneel consolideren, maar moeten zij de zogenaamde ‘equity methode’ toepassen. Dit kan grote gevolgen hebben voor in het verleden gepresenteerde omzetten, resultaten en de samenstelling van de balans.’
 
IAS 19 – Personeelsbeloningen
‘De wijzigingen in IAS 19 hebben grote invloed op de pensioenen van bedrijven’, aldus Betting. ‘Vroeger was het gebruikelijk om voor de ongerealiseerde actuariële resultaten een corridor-methode toe te passen. Dat hield in dat bedrijven wijzigingen daarin mochten uitsmeren over de gemiddelde resterende diensttijd. Kortom, een stukje in de winst-verlies rekening en een stukje in de balans. Dat moet nu anders. Als je ongerealiseerde actuariële resultaten hebt, moeten die via de comprehensive income statement worden verwerkt.’
 
Wat voor gevolgen heeft dat voor de externe rapportage rond pensioenen? Betting: ‘Nu dit is voorgeschreven kun je niet meer kiezen voor alle andere methoden die er waren. Bij een groot bedrijf, leidt zo’n aanpassing tot een behoorlijke mutatie in het eigen vermogen. Onder de huidige markomstandigheden een negatieve wel te verstaan.’ 
‘En dan is er nog een issue binnen deze standaard’, vervolgt Betting. ‘Als je een pensioenvoorziening bepaalt heb je twee kanten van de medaille. Enerzijds heb je een premieverplichting. Die verplichting moet je contant maken tegen de rente van hoogwaardige ondernemingsobligaties. Maar aan de debetzijde, de kant van de fondsbeleggingen, kon de onderneming zelf kiezen wat de verwachte gemiddelde rendementen waren.'

Je moet je voorstellen dat mensen die nu in dienst komen gemiddeld zo’n 100 jaar worden. Ze krijgen ook ieder jaar salarisverhoging. De verplichtingen bij een lange rente om contant te maken schieten omhoog en de rente is historisch laag te noemen. Dus de verplichting knalt omhoog totdat de onderneming bijna het hele eigen vermogen kwijt is. Vroeger konden ondernemingen zeggen; het verwachte rendement is zes procent, daar maken we acht procent van. Dat mag niet meer omdat je sinds 1 januari de rente die je gebruikt aan de creditzijde ook voor de debetzijde moet gebruiken. Een probleem voor veel ondernemingen.’ 

 

 

Welke wijzigingen in IFRS moet u als financial kennen? 

IFRS 12 – Toelichting op kapitaalbelangen

‘Onder IFRS was de toelichting op deelneming onvoldoende vond de IASB’, stelt Betting. ‘De uitgebreidere toelichting is nu verplicht.’ 
 
IFRS 13 – De reële waarde waardering
‘Dat is een uitgebreide standaard waarvoor nu duidelijk uitgelegd is dat je met reële waarde een glijdende schaal hebt op drie niveaus. De wijze waarop je de reële waarde hebt bepaald moet je nu ook duidelijk uitleggen in de jaarrekening, eerst mocht je dat met behoorlijke vrijheid invullen.’ 
 
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de financieel manager? 
‘In de regel houden ondernemingen rekening met financiële ontwikkelingen zoals de crisis, waardoor zij, uitzondering daar gelaten, problemen krijgen met hun financiering. Wat zij graag zouden willen is dat ze door het aanpassen van formele en inhoudelijke eisen aan de jaarrekening en de daaraan ten grondslag liggen juridische bouwstenen, dat ze toch op een goede solvabiliteit en liquiditeit uitkomen. Dat is de uitdaging waar veel bedrijven voor staan. De vraag is of IFRS ze daarbij kan helpen.’
 
Wat betreft de pensioenen, veel bedrijven besluiten helemaal te stoppen met het pensioendossier, en gaan over op defined contribution, waarbij mensen alleen nog premie krijgen en dat is het. ‘Die ondernemingen durven niet langer zelf die risico’s te dragen om inperking inflaties, marktcorrecties, salarisstijgingen, en dergelijke mee te nemen. Dat zie je wel gebeuren, want het is voor grote ondernemingen bijna niet meer te financieren.’ 
 
‘De loopholes in de wet- en regelgeving worden steeds kleiner’, concludeert Betting. ‘Alles wordt meer gereguleerd en er blijft minder ruimte over. Het wordt allemaal wat lastiger.’
 
Drs. Stefan Betting RA (1972) is vooraanstaand topdocent en examinator (Internationale) Externe Verslaggeving aan de Nyenrode School of Accounting & Controlling. Betting heeft meer dan 15 jaar ervaring met het geven van trainingen, masterclasses en cursussen op het gebied van externe verslaggeving. Van 2003 tot en met 2008 was Betting binnen Yacht verantwoordelijk voor het opleiden van alle financials binnen de organisatie. Hij heeft bij verschillende organisaties en in verschillende branches – van energie en telecom tot financiële dienstverlenging – grootschalige IFRS-projecten uitgevoerd. Daarnaast is hij CEO en oprichter van PROFEDA een organisatie gericht op accountants, advocaten en notarissen in binnen- en buitenland.
 

Gerelateerde artikelen

5 stappen in Power BI

15-05-2020 13:00

Webinar van Excel MVP Tony de Jonker ontsluit de geheimen van Power BI (1)

De 8 do's en 8 don'ts bij een doorstart

15-05-2020 12:09

Wordt er in uw bedrijf een doorstart overwogen of voorbereid? Dan is het verstandig onderstaande vui...

Betere rapportages met Excel en Power BI

08-05-2020 10:56

Excel MVP Tony de Jonker's tips om met Excel en Power BI uw financiële rapportages te versnellen en...

Supermarkten in Control

15-04-2020 11:54

Supermarkten zijn het nieuwe rolmodel van de anderhalvemeter economie. Wanneer voor duurzaamheid?

Vergroot uw kennis, online en ook weer klassikaal

15-04-2020 11:54

Uw veiligheid staat voorop. Alle cursussen zijn 100% Coronaproof. Indien een leslocatie gesloten is,...

Veel horecabedrijven in de problemen bij terugbeta...

15-04-2020 11:52

Veel bedrijven komen ondanks overheidsmaatregelen in zwaar weer, mede door de terugvallende omzet va...

Coronacrisis mag geen schuldencrisis worden

15-04-2020 11:33

"Alleen samen kunnen we de financiële schade beperken." Michel van Leeuwen, directeur en gerechtsdeu...

'Organisaties niet goed voorbereid op ransomware'

15-04-2020 09:30

Organisaties lopen flink risico om geraakt te worden door ransomware én de impact kan dan groot zijn...

Scenario-analyse om corona te overleven

14-04-2020 11:40

Het is te laat voor risicomanagement. Analyseer nu scenario's om als organisatie te overleven.

Acquisitie-implementatie

14-04-2020 11:03

Vijf pijlers van acquisitiestrategie, 5. Acquisitie-implementatie: benaderen, onderhandelen, finalis...

#socialdistancing voor accountants: 3 tips

14-04-2020 10:34

In deze blog delen we 3 tips zodat jij doeltreffend kan blijven werken, ook in drukke tijden als dez...

Economie minstens 10 procent kleiner

14-04-2020 10:33

Zelfs bij herstel later dit jaar, krimpt de economie vijf procent.