1. Home
  2. Artikelen
  3. 3 manieren om risicoscore te bepalen

3 manieren om risicoscore te bepalen


Veel organisaties worstelen ermee. Hoe groot is nou het risico? Hoe bepaal je dat?

3 manieren om risicoscore te bepalen

In de theorie boekjes lees je dat een risico ‘kans x gevolg’ is. Als je kans en gevolg op een 5 puntenschaal van zeer klein tot zeer groot een waarde geeft van 1 tot 5 dan is de risicoscore eenvoudig te bepalen als product van kans en gevolg. De risicoscore varieert dan van 1 – 25 zoals onderstaande afbeelding illustreert.

Meerdere gevolgtypen

Als het bij kans x gevolg blijft kan iedereen het nog volgen, maar veel organisaties maken onderscheid naar verschillende gevolgtypen zoals Imago, Financieel, Letsel, Tijd, Doelstelling, etc. Ook methoden voor project risicomanagement zoals RISMAN maken onderscheid naar Geld, Tijd, Kwaliteit, Organisatie, etc. gevolgen.

En dan wordt het complexer. Want als je meerdere gevolgtypen hebt, hoe groot is dan het risico als je het in 1 getal wilt uitdrukken?

1) Gemiddelde waarde methode Een voorbeeld: Woningcorporatie Beter Wonen loopt het risico dat er teveel woningen leegstaan in het verhuur mutatieproces. De financiële gevolgen hebben een score 2, het risico heeft een groot imago gevolg (te veel leegstand is niet goed en ligt door de krappe woningmarkt politiek onder een vergrootglas) met een score 5, en de impact op de doelstelling ‘Beschikbaarheid woningen’ heeft een score 2. De kans heeft een score 3. Het gemiddelde van de 3 gevolgen is (2 + 5 + 2) / 3 = 3. Kans x Impact is dan 3 x 3 = 9.

Op een schaal van 1-25 scoort het risico uit het voorbeeld relatief laag en staat het niet in de top 10. De hoge Imago score verdwijnt in het gemiddelde.

2) Hoogste waarde methode Een andere manier om zichtbaar te maken welke risico belangrijk is, is om voor de formule kans x gevolg het gevolgtype te pakken met de hoogste score. In dit voorbeeld het imagogevolg. De risicoscore wordt dan: kans 3 x Imago 5 = 15, wat het risico al wat hoger plaatst in de ranking van alle risico’s.

3) Individuele gevolg type methode De gevolgen van risico’s bij elkaar ‘optellen’ blijft het optellen van appels en peren. Financiële gevolgen zijn nu eenmaal wat anders dan Tijd gevolgen of Imago gevolgen. Er zijn heel wat formules met wegingen tussen deze factoren, maar voor ieder risico kan het belang van de wegingsfactor weer anders zijn. Moeilijke materie. Een eenvoudiger oplossing is om in ieder geval per gevolgtype een heat map te maken zoals in onderstaand voorbeeld. Als er 3 gevolgtypen zijn, zijn er ook 3 heat maps. Per type gevolg kun je dan in de heat map zien of er risico’s zijn met grote gevolgen (in de voorbeeld heat map staan aantallen waarop kan worden doorgeklikt voor de daadwerkelijke risico’s). Dat geeft inzicht in de grote risico’s per gevolgtype, zodat alle relevante grote risico’s de nodige aandacht krijgen en niet verloren gaan in de bepaling van een gemiddelde.

Deze methode gaat eigenlijk uit van een risicoscore per gevolgtype. Met 3 gevolgtypen zou je 3 x de top 5 kunnen weergeven om zicht te krijgen op de belangrijkste risico’s.

Een heat map waarin meerdere gevolgtypen in 1 gevolg waarde worden uitgedrukt (methode 1 of 2) heeft niet zoveel zin. Bij methode 1 worden veel risico’s erg gemiddeld en bij methode 2 staan relatief veel risico’s in het rood. Als een heat map wordt gemaakt waarin meerdere gevolgtypen in 1 getal worden uitgedrukt, is het altijd aan te bevelen om ook afzonderlijke heat maps per gevolgtype weer te geven.

Welke methode kiezen?

In de praktijk wordt methode 1 het meest gekozen, maar komt methode 2 ook regelmatig voor. Methode 3 komt iets minder vaak voor, maar is aan te bevelen in combinatie met methode 1 of 2. Deze methode geeft immers aanvullend inzicht in het belang van de afzonderlijke gevolgen. Ons voorbeeldrisico komt voor Imagogevolg apart immers in het rood en krijgt daarvoor aandacht. In de gemiddelde methode staat het risico in het geel en krijt daardoor geen prioriteit.

Door Geert Haisma. Hij is directeur Fully in Control en al 25 jaar gericht op nieuwe ontwikkelingen die doelbereiking effectief en succesvol kunnen maken. Hij is verbonden aan Universiteit Twente en moderator van de public peer group van het Controllers Netwerk.

 

Verstevig groei, waarborg continuïteit en voorkom verrassingen

Ontdek in vijf dagen alle facetten van integraal risicomanagement. Scan jouw organisatie op risico’s en stel een beheersplan op. Verstevig groei en waarborg continuïteit. Zo ervaar jij wat de belangrijkste stappen zijn naar succesvol risicomanagement.

Bekijk het programma

Gerelateerde artikelen voor financials

06-09-2021 10:11

Bij email compromise-fraude wordt de identiteit van een topman binnen een bedrijf als het ware gekaa...

06-09-2021 09:42

In 'Als het er echt om gaat' bespreekt Wimjan Bos verschillende visies op risicomanagement.

06-09-2021 09:35

Effectief risico's beheersen doe je in de diepte: door controle en audit, in drie lijnen. Hoe en waa...

06-09-2021 09:19

De slager moet zeker wél zijn eigen vlees keuren: misvattingen over risicomanagement.

29-07-2021 07:27

Goed personeel vinden en binden hoort ook op de radar van de controller.

29-07-2021 07:21

Voorbereiden op het einde van de coronacrisis, stap 1: liquiditeit op orde.

29-07-2021 07:18

Risico’s bij het herstarten van de economie zijn er genoeg. Ben je daar als financial al alert op?

07-07-2021 13:44

Wat houdt je als leider staande in alle hectiek van vandaag? Moed en lef zijn essentieel, bleek tijd...

07-07-2021 11:54

Waarom floreren sommige ideeën van meet af aan, terwijl andere razendsnel ter ziele gaan? Verbeter d...

07-07-2021 11:23

Zes tips om je invloed te vergroten door effectief stakeholdermanagement.

01-07-2021 14:31

Sijthoff Media heeft het cursusaanbod NBA Opleidingen overgenomen van de Koninklijke Nederlandse Ber...

11-06-2021 10:02

De rol van Power BI, nieuwe features en andere ontwikkelingen in het favoriete gereedschap van finan...